Activeer voorleesfunctie Instructies:
Selecteer de tekst die je wil laten voorlezen.

Onze zorgdomeinen

Hoe we ons organiseren hebben we aangepast aan het veranderende zorglandschap: expertisedomeinen met een focus op specifieke leefwerelden en noden. Geen silo’s, wel stadswijken met een eigen sfeer en identiteit die met mekaar samenwerken.

"Geen silo’s, wel stadswijken met een eigen sfeer en identiteit"

arc Zorg en vroegontwikkeling

De Kleine Beer (begeleiding van gezinnen met prematuur geboren kindjes), de mobiele begeleiding en dagopvang van kleuters, ’t Sloepke en Hotel Pimpernel worden ondergebracht in zorgdomein ‘zorg en vroegontwikkeling’. Dit zorgdomein biedt ondersteuning en begeleiding voor (soms zeer) jonge kinderen en hun omgeving in eender welke vorm. Het uitgangspunt is dat jonge kinderen kunnen opgroeien in hun thuissituatie.

arc Zorg en ontwikkeling

De Vloot, Zeppelin en De Haven worden gebundeld in zorgdomein ‘zorg en ontwikkeling’. Dit zorgdomein biedt ondersteuning voor kinderen en jongeren van 6 tot 21 jaar die een schoolgaand traject lopen, zowel in het regulier als buitengewoon onderwijs. We stellen inclusieve ondersteuning voorop, zodat de het kind of de jongere maximaal in zijn eigen omgeving kan blijven. Regulier waar het kan, aangepast waar het moet.

arc Zorg en ontmoeting

OC Het Atrium, De Bootsman, ILIAS (Inclusief Leven in Antwerpen en Stad) vormen samen zorgdomein ‘zorg en ontmoeting’. Dit zorgdomein biedt zorg en houvast aan (jong-) volwassenen met een (al dan niet op latere leeftijd verworven of degeneratieve) beperking in zijn/haar eigen omgeving.

arc Zorg en beleving

Kon-Tiki, De Kade, dagcentrum ’t Ons, Dagcentrum en Woonhuis Terninck worden gegroepeerd in zorgdomein ‘zorg en beleving’. Dit domein creëert voor kinderen, jongeren en volwassenen een omgeving waarbij beleving en rust gecombineerd worden met uitdagingen en stimulatie. Deze cliënten vragen een intensieve ondersteuning en opvang in een vertrouwde en veilige omgeving in nauwe betrokkenheid met ouders en de brede context.

arc Centrum voor interdisciplinaire ontwikkelingsrevalidatie

De interdisciplinaire ontwikkelingsrevalidatie en BATO zijn gericht naar kinderen en jongeren met een motorische en/of verstandelijke beperking, met alle bijkomende medische zorgvragen. Bij de doelgroep volwassenen moet de motorische beperking ontstaan zijn voor de leeftijd van 21 jaar. Daarnaast zijn er nog bijkomende zorgvragen die specifieke opvolging vereisen: epilepsie – gehoorstoornissen – visusstoornissen – incontinentie – sondevoeding – voedingsstoornissen – postoperatieve behandelingen. Daarbij werkt het centrum samen met de verschillende zorgdomeinen.

arc Inhoudelijke domein

Het inhoudelijk domein geeft advies en ondersteuning aan de vier zorgdomeinen. Het cliëntonthaal zorgt voor vraagverduidelijking en aanmelding. Maatschappelijk werkers en agogen geven op vraag van de zorgdomeinen advies. De GGZ geeft psychosociale ondersteuning aan cliënten in de zorgdomeinen. De Gele Duikboot stimuleert cultuur en creativiteit in de verschillende domeinen.

arc Financieel domein en ondersteunend domein

Een belangrijke opdracht voor een ondersteunend domein is te zien dat het perspectief dat ze vertegenwoordigen altijd ondergeschikt is aan de missie van de organisatie.
Steeds gaat het er om dat het vertrekpunt van het denken bij de integrale vraag in de praktijk blijft liggen: wat is er nodig om goed werk te leveren?

Het gaat er dus niet om dat alles wordt uitgevoerd wat vanuit het perspectief van de ondersteunende dienst belangrijk is, maar dat de ondersteunende dienst de zorgdomeinen ondersteunt in hun opgave.

Steeds weer gaat het erom de bedoeling achter de werkwijze of het aanbod te blijven zien. Welk waardevraagstuk moet er in de organisatie worden opgelost en wie heeft daarin dan wat te doen? Dat is het perspectief waaruit het ondersteunend domein bij Heder kijkt.