Activeer voorleesfunctie Instructies:
Selecteer de tekst die je wil laten voorlezen.

Ilias staat voor Inclusief Leven In Antwerpen & Stad

Ilias biedt ondersteuning en houvast bij jouw deelname aan een inclusieve maatschappij. We vertrekken vanuit kwaliteit van leven. Een mobiele begeleider ondersteunt jou en je omgeving, waarbij jouw wensen, noden en verwachtingen centraal staan.

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

We bieden ondersteuning op verschillende levensdomeinen.
We zoeken samen naar een traject dat voor jou betekenisvol/zinvol is: nieuwe uitdagingen, werk, dagbesteding, aangepaste woonvormen, netwerk en familie, begeleiding …
We gaan samen op weg naar een nieuw evenwicht in jouw leven met informatie, tips of adviezen, desgewenst vanuit een handicapspecifieke invalshoek.
We werken zoveel mogelijk samen met (reguliere) diensten, partner en hulpverleners.

Hoe gaat het in zijn werk?

De begeleider gaat samen met je op pad. Afhankelijk van de ondersteuningsvraag en -nood wordt de frequentie bepaald.

Wij kunnen ondersteunen zowel onder RTH, PVB als cash.

In samenwerking met de sociale woningmaatschappij, GZA en de Fondatie Terninck zijn er enkele inclusieve en kleinschalige woonaccommodaties in Antwerpen ter beschikking voor volwassenen met een beperking. Meer informatie vind je bij Houvast wonen.

Voor informatie en aanmeldingen contacteer ons cliëntonthaal
T: 03 540 19 50 of Jana 0474 33 00 78 / Frie 0474 32 00 45
E: clientonthaal@heder.be

VOLG ONS