Activeer voorleesfunctie Instructies:
Selecteer de tekst die je wil laten voorlezen.

BATO biedt zorg en houvast via Begeleiding, Advies, Testing en Outreach aan kinderen, jongeren en volwassenen met (een vermoeden van) een fysieke en/of verstandelijke beperking en aan alle mensen uit hun omgeving.
We vertrekken steeds vanuit jouw vraag. Daar beginnen de mogelijkheden en de kansen.

Voor het kind, de jongere of volwassene geven we zorg en houvast op volgende domeinen of manieren:

• Vanuit een testing kunnen we nagaan hoe je arm-handfunctie is. Ook een screening van je spraak-taalniveau en/of gehoor is mogelijk.
• Gebruiken van hulpmiddelen of aanpassingen, op vlak van onder meer computer, transfers, mobiliteit …
• Opstarten van ondersteunde communicatie, gebruik van communicatiehulpmiddelen
• Aan- en uitkleden en andere algemeen dagelijkse activiteiten (ADL)
• Functionele vaardigheden trainen, bijvoorbeeld leren zwemmen, fietsen, typen …
• Verbeteren van de schrijfmotoriek
• …

Voor ouders, familie, vrijwilligers en professionelen bieden we zorg en houvast op volgende domeinen of manieren:
• Tips om de ontwikkeling te stimuleren
• Advies over veilig eten, mondmotoriek, tanden poetsen, correcte houding, hoe tillen …
• Informatie over aanpassingen en hulpmiddelen, thuis of op school
• Initiatie en informatie over SMOG
• …

Wie geeft de begeleiding/outreach?
Een multidisciplinair team van ervaren medewerkers dat bestaat uit kinesitherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten.

Praktisch
Een begeleiding kan doorgaan zowel in Heder zelf (ambulante begeleiding) als thuis, op school, in de sportclub, de jeugdbeweging, de kinderopvang … (mobiele begeleiding).
Een begeleiding duurt minimum 1 uur en maximum 2 uur. De kostprijs bedraagt 5,30 euro.
De kostprijs van Outreach is afhankelijk van de gevraagde medewerker(s) en tijdspanne.

Hier vind je meer info

Herman Vosstraat 14
2180 Ekeren
T: 03 541 33 80

Voor informatie en aanmeldingen contacteer ons cliëntonthaal
T: 03 540 19 50 of Jana 0474 33 00 78 / Frie 0474 32 00 45
E: clientonthaal@heder.be

 

VOLG ONS