Activeer voorleesfunctie Instructies:
Selecteer de tekst die je wil laten voorlezen.

De Kleine Beer biedt zorg en houvast via mobiele begeleiding voor kinderen van 0 tot 6 jaar.

Je kan bij ons ook terecht voor GIO, globale individuele ondersteuning.
Klik hierboven voor meer informatie.

OPGELET
Onze capaciteit voor GIO is momenteel volzet. Nieuwe aanvragen kunnen pas ingediend worden vanaf november 2022.

Na een moeilijke start of wanneer de ontwikkeling van uw kind anders loopt dan verwacht, kan dit heel wat zorgen en vragen met zich meebrengen. Ieder gezin bepaalt zelf in welke mate het zorg en houvast nodig heeft. Wij kunnen jullie ondersteunen op verschillende manieren. Onze begeleidingen zijn vrijblijvend en op maat van elk gezin. Wij komen bij jullie thuis of elders, bijvoorbeeld op de school van uw kindje of in het ziekenhuis. We richten ons, samen met jullie, op alle aspecten die betrekking hebben op de ontwikkeling, opvoeding en leefsituatie.

Bijvoorbeeld:
We volgen samen met jullie hoe jullie kindje beweegt, kijkt, voelt, luistert, speelt, communiceert, slaapt … Samen bekijken we de maaltijden en geven tips en adviezen rond voeding. Ook als er hulpmiddelen nodig zijn, zoeken we dit uit.

We willen een klankbord zijn voor ouders, broers, zussen, grootouders …

We maken jullie wegwijs in alle administratie rond jullie kind.

We begeleiden de keuzes die jullie willen maken met betrekking tot opvang of school en volgen dit desgewenst verder op.

We willen jullie ondersteunen in het leggen van contacten met andere instanties en/of hulpverleners: privétherapeuten, artsen, COS, leerkrachten en scholen, crèches …

Deze vorm van begeleiding kan al van start gaan in het ziekenhuis of kort nadien.

Bekijk hier de folder van De Kleine Beer

De Kleine Beer maakt gebruik van een besloten facebookgroep voor ouders met als naam ‘De Kleine Beer Thuisbegeleiding’. Langs deze digitale weg proberen we jullie informatie te bezorgen over allerlei onderwerpen die jullie aanbelangen.
Bovendien krijgen we van jullie vaak goede tips, leuke sites … waar andere ouders ook iets aan kunnen hebben.
Dit mag allemaal gedeeld worden, graag zelfs :-)!
Om toegang te krijgen, zoek je naar deze besloten groep en vraag je om lid te worden. Vervolgens dien je enkel nog de naam van je zoon of dochter in te vullen.

Na een moeilijke start volgen we samen met jullie de ontwikkeling van jullie kind in al zijn aspecten: bewegen, kijken, voelen, luisteren, interesse in de omgeving, communiceren … Samen zoeken we goede en leuke spelletjes en speelgoedjes. Want spelen is ontwikkelen en spelen moet leuk zijn!

Zorg en houvast voor ouders en hun baby’s:

· met een moeilijke start (risicobaby’tjes en ex-prematuurtjes)

· waarbij de ontwikkeling anders en/of vertraagd verloopt

· met ernstige medische aandoeningen waardoor de ontwikkeling in gevaar komt (hartafwijkingen, slokdarmafwijkingen, stofwisselingsziekten …)

 

Een greep uit wat we jullie kunnen bieden:

Steun voor ouders, broers en zussen, grootouders … wanneer een kindje een moeilijke start doormaakt.

Ondersteuning bij de opbouw van een band met jullie kind. We willen je aanmoedigen in je rol als mama en papa. We werken onder meer met video opnames waardoor we de initiatieven van jullie kindje rustig samen kunnen bekijken.

Opvolgen van de ontwikkeling in al zijn aspecten: motoriek, voeding, signalen, interesse in de omgeving, spelen … Spelenderwijze bieden we samen ontwikkelingsstimulatie aan.

Voedingsbegeleiding indien er nood is aan tips en adviezen, bijvoorbeeld bij afbouwen van sondevoeding.

Samenwerking met andere hulpverleners of instanties, op jullie vraag.

Inspelen op concrete vragen die je hebt (bijvoorbeeld informatie, administratieve ondersteuning, opvangmogelijkheden zoeken, een kinesist uit de buurt contacteren …).

Jullie kindje wordt groter en jullie staan voor nieuwe uitdagingen: Kan ons kind naar de gewone onthaalmoeder als hij zo moeilijk eet? Hoe moet dat nu met al die hulpmiddelen die de dokter ons voorstelt? Wat met schoolkeuze? Welke spelletjes kunnen we doen? Mensen vragen waarom onze kleuter nog niet stapt?

Misschien gaat jullie kind al naar school. Ook dat brengt nieuwe vragen of bezorgdheden met zich mee.

Zorg en houvast voor ouders en hun peuters/kleuters:

· waarbij de ontwikkeling anders en/of vertraagd verloopt

· met ernstige medische aandoeningen waardoor de ontwikkeling in gevaar komt (hartafwijkingen, slokdarmafwijkingen,stofwisselingsziekten …)

· met een fysieke, motorische, verstandelijke of meervoudige beperking

 

Een greep uit wat we jullie kunnen bieden:

Jullie worden geconfronteerd met een kind dat zich anders ontwikkelt dan verwacht. Hoe ga je daar mee om? Hoe reageer je op reacties van anderen? Waar heb je het zelf moeilijk mee? Hoe gaat je kind om met zijn/haar beperking? Hoe voelen de broers, zussen en famieleden zich hierbij?
Via steun, gesprekken, een spel, extra uitleg … vinden we samen woorden waar iedereen zich goed bij voelt.

Opvolgen van de ontwikkeling in al zijn aspecten: motoriek, voeding, signalen, interesse in de omgeving, spelen … Spelenderwijze bieden we samen ontwikkelingsstimulatie aan en geven we tips en advies.

Opvoedingsondersteuning: samen bekijken we de maaltijden, het slapen, gedrag, spel, zelfredzaamheid, zindelijkheid … en zoeken we naar een goede aanpak.

Voedingsbegeleiding: de logopediste kan tips en adviezen geven rond voeding.

Samenwerking met andere hulpverleners of instanties – privétherapeuten, artsen, COS … – indien jullie dat wensen.

Begeleiden van de keuze met betrekking tot opvang (onthaalmoeder, kribbe, gespecialiseerde opvang …) en opvolging indien jullie dat wensen.

Begeleiden bij de keuze van een school of dagaanbod.

GIO staat voor globale individuele ondersteuning.

Sinds september 2019 is er voor kinderen tussen 0 en 7 jaar met een (vermoeden van een) beperking een uitbreiding van het pakket rechtstreeks toegankelijke hulpverlening, kortweg GIO genaamd. Dit gaat over 30 extra begeleidingsuren per kalenderjaar, wat neerkomt op tien begeleidingen.

Deze vorm van zorg en houvast kan ingezet worden als jullie kind gebruik maakt van reguliere kinderopvang, buitenschoolse opvang of school. We kunnen jullie begeleiden of praktisch ondersteunen bij overgangsmomenten (bijvoorbeeld van de tweede naar de derde kleuterklas).

Onze begeleiding vindt plaats in de kinderopvang, de buitenschoolse opvang of de school zelf.

Onze begeleiders gaan in nauw overleg met ouders, leerkrachten en/of andere begeleiders. Het is een combinatie van praktische hulp en begeleiding.

Zoals steeds kijken en luisteren we goed naar wat jullie nodig hebben. Stel ons je vraag, en we gaan er samen mee aan de slag.

GIO is volledig gesubsidieerd en dus gratis, maar wel afhankelijk van onze capaciteit op dat moment.

GIO is combineerbaar met RTH. Meer informatie vind je hier.

OPGELET
Onze capaciteit voor GIO is momenteel volzet. Nieuwe aanvragen kunnen pas ingediend worden vanaf november 2022.

Meld je aan via:
T: 03 540 19 50 of Jana 0474 33 00 78 / Frie 0474 32 00 45
E: clientonthaal@heder.be

 

Bekijk hier de GIO folder van de provincie Antwerpen

De Kleine Beer
Galjoenstraat 2
2030 Antwerpen

Informatie en aanmelden

T: 03 540 19 50 of Jana 0474 33 00 78 / Frie 0474 32 00 45
E: clientonthaal@heder.be

De Kleine Beer op Facebook