Activeer voorleesfunctie Instructies:
Selecteer de tekst die je wil laten voorlezen.

De Kleine Beer biedt zorg en houvast via mobiele begeleiding voor kinderen van 0 tot 6 jaar.

Na een moeilijke start of wanneer de ontwikkeling van uw kind anders loopt dan verwacht, kan dit heel wat zorgen met zich meebrengen. Ieder gezin bepaalt zelf in welke mate het zorg en houvast nodig heeft. Wij kunnen jullie ondersteunen op verschillende manieren. Onze begeleidingen zijn vrijblijvend en op maat van elk gezin. Wij komen bij jullie thuis of elders, bijvoorbeeld op de school van uw kindje. We richten ons, samen met jullie, op alle aspecten die betrekking hebben op de ontwikkeling, opvoeding en leefsituatie. Bijvoorbeeld:

We volgen samen met jullie hoe jullie kindje beweegt, kijkt, voelt, luistert, speelt, communiceert, slaapt … Samen bekijken we de maaltijden en geven tips en adviezen rond voeding. Ook als er hulpmiddelen nodig zijn, zoeken we dit uit.

We willen een klankbord zijn voor ouders, broers, zussen, grootouders …

We maken jullie wegwijs in alle administratie rond jullie kind.

We begeleiden de keuzes die jullie willen maken met betrekking tot opvang of school en volgen dit desgewenst verder op.

We willen jullie ondersteunen in het leggen van contacten met andere instanties en hulpverleners rond jullie kindje en gezin: privétherapeuten, artsen, COS, leerkrachten en scholen, crèches …

Deze vorm van begeleiding kan al van start gaan in het ziekenhuis of kort nadien.

Na de moeilijke start volgen we samen met jullie de ontwikkeling van je kindje in al zijn aspecten: bewegen, kijken, voelen, luisteren, interesse in de omgeving, communiceren … Samen gaan we op zoek naar goede en leuke spelletjes en speelgoedjes. Want spelen is ontwikkelen en spelen moet leuk zijn!

Voor Kinderen tot 1 jaar

· met een moeilijke start (risicobaby’tjes en ex-prematuurtjes)

· waarbij de ontwikkeling anders en/of vertraagd verloopt

· met ernstige medische aandoeningen waardoor de ontwikkeling
in gevaar komt (hartafwijkingen, slokdarmafwijkingen,
stofwisselingsziekten …)

Hier vind je een overzicht van wat we je kunnen bieden:

Steun voor ouders, broers en zussen, grootouders … in de moeilijke situatie die kan ontstaan wanneer een kind een moeilijke start heeft.

Ondersteuning bij de opbouw van een band met je kindje. We willen je hierbij steunen en aanmoedigen in je rol als mama en papa. We werken hierbij vaak met video opnames waardoor we de initiatieven van je kindje rustig samen kunnen bekijken.

Opvolgen van de ontwikkeling van je kindje in al zijn aspecten: motoriek, voeding, signalen, interesse in de omgeving, spelen … Spelenderwijze bieden we samen ontwikkelingsstimulatie aan.

Voedingsbegeleiding indien er nood is aan tips en adviezen bv bij afbouwen van sondevoeding

Samenwerking met andere hulpverleners: we spelen in op concrete vragen die je hebt (bv informatie, administratieve ondersteuning, opvangmogelijkheden zoeken voor je kindje, een kinesist uit de buurt contacteren …)

Wanneer de ontwikkeling van een kindje anders loopt dan anders, worden ouders geconfronteerd met vele vragen. Kan ons kindje naar de gewone onthaalmoeder als hij zo moeilijk eet? Hoe moet dat nu met al die hulpmiddelen die de dokter ons voorstelt? Welke spelletjes kunnen we doen? Mensen vragen waarom ons kindje nog niet stapt …
Hoe ga je om met opvoedingsvragen, als jullie kind net iets anders is?
Met al deze vragen kan je bij ons terecht!

Voor Kinderen tot 3 jaar

· waarbij de ontwikkeling anders en/of vertraagd verloopt

· met ernstige medische aandoeningen waardoor de ontwikkeling
in gevaar komt (hartafwijkingen, slokdarmafwijkingen,
stofwisselingsziekten …)

· met een fysieke, motorische of meervoudige beperking

Hier vind je een overzicht van wat we je kunnen bieden:

Steun voor ouders, broers en zussen, grootouders …
Geconfronteerd worden met een kind dat anders ontwikkelt dan verwacht, hoe ga je daar mee om? Hoe reageer je op reacties van anderen?

Opvolgen van de ontwikkeling van je kindje in al zijn aspecten:
motoriek, voeding, signalen, interesse in de omgeving, spelen … Spelenderwijze bieden we samen ontwikkelingsstimulatie aan.

Opvoedingsondersteuning: samen bekijken we de maaltijden, het slapen, gedrag, spel, zelfredzaamheid van je kind en zoeken we naar een goede aanpak.

Voedingsbegeleiding: de logopediste kan tips en adviezen geven rond voeding.

Samenwerking met andere hulpverleners: privétherapeuten, artsen, COS …

Begeleiden van de keuze ivm opvang (onthaalmoeder, kribbe, gespecialiseerde opvang …) en opvolging.

Begeleiden bij de keuze van een school of dagaanbod.

Jullie kind wordt groter en groter … Hij of zij gaat al naar school met een leuke juf of meester … Toch rijzen er vaak ook een aantal vragen en onzekerheden, vaak op verschillende vlakken, zoals schoolkeuze, opvoeding, zich goed voelen …

Voor Kinderen en jongeren tot 18 jaar met een fysieke, motorische of meervoudige beperking en hun gezin

Hier vind je een overzicht van wat we je kunnen bieden:

Steun voor kind of jongere, ouders, broers en zussen, grootouders…
Geconfronteerd worden met een beperking … hoe ga je hier mee om?
Hoe kan je reageren op reacties van anderen? Wat met concrete, soms pijnlijke vragen van je kind? Hoe voelt hij zich bij vriendjes? Bij welke vrijetijdsbesteding kan je kind aansluiten? Waar heb je het zelf moeilijk mee? Hoe gaat je kind om met de beperking ? Hoe voelen de broers en zussen zich hierbij?
Via babbels, een spel, extra uitleg … vinden we samen woorden waar iedereen zich goed bij voelt

Opvolgen van de ontwikkeling
spelenderwijze bieden we ontwikkelingsstimulatie aan en geven we tips en advies.

Opvoedingsondersteuning
samen bekijken we de maaltijden, het slapen, gedrag, spel, zelfredzaamheid van je kind en zoeken we naar een goede aanpak.

Voedingsbegeleiding
de logopediste kan tips en adviezen geven rond voeding.

Samenwerking met andere hulpverleners: privétherapeuten, artsen, COS …

Begeleiden bij de keuze van een school of dagaanbod, deelnemen aan overleg, de schoolstart begeleiden, een zorgoverleg met verschillende hulpverleners plannen …

De Kleine Beer
Galjoenstraat 2
2030 Antwerpen
T: 03 540 19 65
E: dekleinebeer@heder.be

De Kleine Beer op Facebook