Activeer voorleesfunctie Instructies:
Selecteer de tekst die je wil laten voorlezen.

Wat doen we?
De Kleine Beer biedt zorg en houvast via mobiele begeleiding voor kinderen van 0 tot 6 jaar.

Voor wie?
Onze houvast richt zich op:
– prematuur geboren kindjes of met een moeilijke start
– kinderen met (vermoeden van) motorische en/of meervoudige beperking
– kinderen met ernstige medische problemen

Onder de leeftijd van 1 jaar garanderen we een snelle opstart.

Hoe helpen we?
Een moeilijke start of een ontwikkeling die anders loopt dan verwacht, kan heel wat zorgen en vragen met zich meebrengen. Wij kunnen jullie ondersteunen op verschillende manieren. Ieder gezin bepaalt zelf in welke mate het zorg en houvast nodig heeft. Wij komen bij jullie thuis of elders en richten ons, samen met jullie, op alle aspecten die betrekking hebben op de ontwikkeling, opvoeding en leefsituatie.
Onze ondersteuning kan al van start gaan in het ziekenhuis of kort nadien.

Bekijk hier onze folder Folder De Kleine Beer

Goed om weten
Ons team is multidisciplinair samengesteld. Op deze manier kijken we met een ruime blik. We bieden begeleiding aan maar geen therapie.
Ons werkingsgebied is heel de provincie Antwerpen.
We werken via rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (RTH). Een RTH begeleiding duurt meestal 1 uur en maximum 2 uur. Je betaalt 6.27 euro (wordt geïndexeerd).

We bieden ook outreach aan voor professionelen.

Vind ons op Facebook!

Wat doen we?
Na een moeilijke start volgen we samen met jullie de ontwikkeling van jullie kind in al zijn aspecten. We hebben oog voor verschillende levensdomeinen.

Voor wie?
Zorg en houvast voor ouders en hun baby’s:
· met een moeilijke start (risicobaby’tjes en prematuurtjes)
· waarbij de ontwikkeling anders en/of vertraagd verloopt
· met ernstige medische aandoeningen waardoor de ontwikkeling in gevaar komt (hersenletsel, hartafwijkingen, slokdarmafwijkingen, stofwisselingsziekten …)

Hoe helpen we?
We komen bij je thuis. Een combinatie met observatie en begeleiding elders is ook mogelijk. De begeleiding kan al van start gaan in het ziekenhuis.

We bieden steun voor ouders, broers en zussen, grootouders … wanneer een kindje een moeilijke start doormaakt. We ondersteunen bij de opbouw van een band met jullie kind. We willen je aanmoedigen in je rol als mama of papa.

We volgen op hoe je kindje beweegt, kijkt, voelt, luistert, speelt, communiceert, slaapt … Samen zoeken we goede en leuke spelletjes en speelgoedjes. Want spelen is ontwikkelen en spelen moet leuk zijn! Spelenderwijs stimuleren we samen de ontwikkeling.

Voedingsbegeleiding kan indien er nood is aan tips en adviezen, bijvoorbeeld bij afbouwen van sondevoeding.

Op jullie vraag initiëren we de samenwerking met andere hulpverleners.

We zoeken samen uit waar je recht op hebt en helpen je bij deze administratie. We steunen je bij het leggen van contacten met instanties.

Jullie kindje wordt groter en jullie staan voor nieuwe uitdagingen.
Kan ons kind naar een onthaalmoeder als hij zo moeilijk eet? Hoe moet dat nu met al die hulpmiddelen die de dokter ons voorstelt? Wat met schoolkeuze? Mensen vragen waarom onze kleuter nog niet stapt? Welk speelgoed moeten we kopen?
Misschien gaat jullie kind al naar school. Ook dat brengt nieuwe vragen of bezorgdheden met zich mee.

Voor wie?
Zorg en houvast voor ouders en hun peuters/kleuters:
· met een motorische of meervoudige beperking
· met een ernstige medische aandoening waardoor de ontwikkeling in gevaar komt
· met ontwikkelingsvertraging. Bij vermoeden van ASS bekijken we bij aanmelding of onze ondersteuning het meest geschikt is en verwijzen we eventueel door naar een andere (thuisbegeleidings)dienst.

Hoe helpen we?
Opvolgen van de ontwikkeling in al zijn aspecten: motoriek, voeding, signalen, interesse in de omgeving, spelen … Spelenderwijze bieden we samen ontwikkelingsstimulatie aan en geven we tips en advies.

Hoe reageer je op reacties van anderen? Waar heb je het zelf moeilijk mee? Hoe gaat je kind om met zijn/haar beperking? Hoe voelen de broers, zussen en familieleden zich hierbij?
Via steun, gesprekken, een spel, extra uitleg … vinden we samen woorden waar iedereen zich goed bij voelt.

Opvoedingsondersteuning: samen bekijken we de maaltijden, het slapen, gedrag, spel, zelfredzaamheid, zindelijkheid … en zoeken we naar een goede aanpak.

Voedingsbegeleiding: de logopediste kan tips en adviezen geven rond voeding.

Samenwerking met andere hulpverleners of instanties – privétherapeuten, artsen, COS … – indien jullie dat wensen.

Begeleiden van de keuze met betrekking tot opvang (onthaalmoeder, kribbe, gespecialiseerde opvang …) en opvolging indien jullie dat wensen.

Begeleiden bij de keuze van een school of dagaanbod.

GIO staat voor globale individuele ondersteuning

Wat is het ?

Wanneer een jong kind met (vermoeden van) beperking voor een belangrijk overgangsmoment staat, is dat best spannend.
GIO ondersteunt bij 4 mogelijke overgangsmomenten:
– de stap naar de kinderopvang (kribbe of onthaalouder)
– de instap in de kleuterschool
– de instap in de lagere school
– de start in de buitenschoolse opvang.

De kernopdracht van onze GIO begeleiders is een inclusief traject ondersteunen. Samen met ouders, begeleiders of leerkrachten bekijken we wat nodig is om optimaal te kunnen ontwikkelen in de inclusieve context.

Kleuters met grote zorgvragen die geen plekje vonden in het buitengewoon onderwijs, of die pas in een 2de of 3de schooljaar aangemeld worden, kunnen we niet ondersteunen met GIO-middelen. Outreach kan dan soms een antwoord bieden op vragen van scholen. Check hier onze info over outreach!

Waar ligt onze expertise?

  • Jonge kinderen met een moeilijke start (prematuur geboren, medische complicaties bij geboorte) of een vermoeden van een ontwikkelingsvertraging of een beperking
  • Kinderen met motorische beperkingen (spierziekte, centraal motorische stoornis, genetische afwijkingen)

 Hoe werken we?

De GIO-begeleider brengt handicap specifieke kennis in en gaat samen met de betrokkenen op zoek naar aangepaste hulpmiddelen, communicatiemiddelen, ontwikkelingskansen en oplossingen voor problemen in dagelijkse situaties.
De ondersteuning is gericht op de dagelijkse praktijk en de begeleiders die rechtstreeks met de kinderen aan de slag gaan. We zijn geen extra paar handen in de klas. We willen wel kennis en expertise binnen brengen, waar kinderbegeleiders en leerkrachten mee aan de slag kunnen.
Samenwerking met ouders, zorgcoördinator, CLB, leersteuncentrum … zijn belangrijk om de adviezen op lange termijn te kunnen laten renderen.

Praktisch

Onze dienst werkt voor kinderen die in de provincie Antwerpen wonen.
GIO is volledig gesubsidieerd en dus gratis.
Wij bieden elk kind tot maximaal 5 GIO-begeleidingen aan per transitiemoment, om op die manier meer kinderen een aanbod te kunnen doen.
We reserveren de GIO-middelen voor kinderen die nog geen andere ondersteuning krijgen (leersteuncentrum, andere mobiele dienst).
GIO kan aangevraagd worden door partners in het netwerk van het kind, maar steeds met goedkeuring en medewerking van ouders. We verwachten dat ouders betrokken zijn in het traject dat onder GIO wordt gestart. Ouders ondertekenen de contracten die voor GIO opgemaakt moeten worden.

We starten een GIO traject meestal met een observatie van het kind in de opvang of op school, gekoppeld aan een eerste terugkoppeling naar ouders en begeleiders. We gaan op zoek oplossingen voor de zorgen en de vragen die zich stellen.

Voor meer info over de huidige capaciteit en aanmelding:
T: 03 540 19 50
E: clientonthaal@heder.be

Bekijk hier de GIO folder van de provincie Antwerpen

De Kleine Beer
Herman Vosstraat 14
2180 Ekeren

Informatie en aanmelden:

T: 03 540 19 50
E: clientonthaal@heder.be of dekleinebeer@heder.be

De Kleine Beer op Facebook

VOLG ONS