Activeer voorleesfunctie Instructies:
Selecteer de tekst die je wil laten voorlezen.

Aan kinderen en jongeren

Bij Heder staat de deur voor je open. We beginnen altijd met de vragen: Wie ben jij? En wat is voor jou belangrijk? Samen kijken we naar wat bij jou en jouw situatie past.

Leven als kind of jongere met een (vermoeden van) ontwikkelingsachterstand en/of een beperking, al dan niet aangeboren, maakt dat je soms zorg en houvast nodig hebt. We kunnen je ondersteunen met onder andere begeleiding aan huis, op school, in het ziekenhuis … Ook dagopvang, (kort)verblijf, paramedische ondersteuning, sport en vrije tijd behoren tot de mogelijkheden …
Alles kan steeds aangepast worden aan wat je op dat moment nodig hebt.

arc Heder geeft ieder zijn houvast ...

Wat is allemaal mogelijk?
Hoe geven jullie zorg en houvast?
Waar hebben jullie kennis over?
Waar kan ik terecht?
Hoe gaat het in zijn werk?
Wat als het goed of niet goed gaat?
Remke verhaal

"We willen te allen tijde betrokken ouders zijn en samen met anderen werken aan de toekomst van ons Remke."

Moeder van Remke
Meer verhalen

Wat is allemaal mogelijk?

Bij Heder vertrekken we vanuit jouw vraag. Daar beginnen de mogelijkheden en kansen ook. We kijken en luisteren goed naar wat jij nodig hebt. Daar gaan we samen mee aan de slag. We proberen de zorg en houvast bij voorkeur zo veel mogelijk in jouw onmiddellijke omgeving te organiseren. Je kan uiteraard ook terecht op één van onze locaties.

We kiezen er bewust voor om al onze vormen van ondersteuning zowel als rechtstreeks toegankelijk als niet-rechtstreeks toegankelijke hulp aan te bieden.

Het kan zijn dat we je niet de juiste zorg en houvast kunnen bieden. Of dat deze pas op een later moment beschikbaar is. We zoeken dan mee naar een organisatie die je verder kan helpen.

Een greep uit onze mogelijkheden.

"We kijken en luisteren goed naar wat jij nodig hebt."

Mobiele begeleiding

Bij een mobiele begeleiding brengen we onze ondersteuning tot bij jou. De begeleiding kan thuis doorgaan, in je school, in de crèche, op het speelplein of bij de jeugdbeweging. Kortom, op de plek waar jij het wenst.

 

Hoe vaak en hoe lang we langskomen, is in grote mate afhankelijk van de vraag en wordt bij aanvang samen met jou bekeken en vastgelegd.

 

De inhoud van mobiele begeleiding kan heel ruim zijn. Ook mobiele begeleiding, advies, testing en outreach vanuit de dienst revalidatie behoren tot de mogelijkheden.

 

Neem een kijkje bij:

De Kleine Beer

Zeppelin

BATO

Globale Individuele Ondersteuning (kinderdagverblijf, school)

Sinds september 2019 is er voor kinderen tussen 0 en 7 jaar met een (vermoeden van een) beperking een uitbreiding van het pakket rechtstreeks toegankelijke hulpverlening, GIO (Globale Individuele Ondersteuning) genaamd. Heder biedt maximum 5 GIO begeleidingen per kind per kalenderjaar aan.

Deze vorm van zorg en houvast kan ingezet worden als het kindje gebruik maakt van reguliere kinderopvang, buitenschoolse opvang of school. We kunnen jullie begeleiden of praktisch ondersteunen bij overgangsmomenten (bijvoorbeeld van de kinderopvang naar de eerste kleuterklas, van thuis naar de kinderopvang …).

 

Onze begeleiding vindt plaats in de kinderopvang, de buitenschoolse opvang of de school zelf.

 

Onze begeleiders gaan in overleg met ouders, leerkrachten en/of andere begeleiders. Het is een combinatie van participerende observatie, tips en adviezen en begeleiding.

 

Zoals steeds kijken en luisteren we goed naar wat jullie nodig hebben. Stel ons je vraag, en we gaan er samen mee aan de slag.

 

GIO is volledig gesubsidieerd en dus gratis, maar wel afhankelijk van onze capaciteit op dat moment.

 

Neem een kijkje bij GIO op onze pagina van De Kleine Beer of meld je aan via clientonthaal@heder.be om te checken of er nog GIO capaciteit is en of uw kindje daarvoor in aanmerking komt.

Speelpleinondersteuning

Wil je je kindje op het speelplein achter de hoek laten starten (eventueel samen met broer en/of zus) maar heeft het extra begeleiding nodig? Dan is onze speelpleinondersteuning misschien iets voor jullie.

Neem een kijkje op de pagina van de Kleuterwerking.

Dagopvang

We bieden verschillende vormen van dagopvang aan voor kinderen en jongeren:

 

Het gespecialiseerd kinderdagverblijf voor jonge kinderen (0-5 jaar).

 

Dagopvang voor kinderen en jongeren met een ernstig meervoudige beperking.

 

Vakantie -en woensdagnamiddagopvang voor kinderen en jongeren.

 

Voor-en naschoolse opvang.

 

Individuele ondersteuning tijdens de schooluren voor kinderen en jongeren die school lopen in één van onze partnerscholen.

 

Neem een kijkje bij:

‘t Sloepke

Kleuterwerking

De Haven

Kon-Tiki

(kort)Verblijf

We bieden verschillende vormen van (kort)verblijf aan voor onze kinderen en jongeren met een motorische en/of meervoudige beperking, een niet aangeboren hersenletsel of een neuromusculaire aandoening:

 

Een leuke logeerplek voor peuters en kleuters om jullie als gezin te ondersteunen.

 

Logeren en verblijf (ook deeltijds en kortverblijf) voor lagere schoolkinderen en jongeren gedurende het hele jaar. Het verblijf gaat steeds gepaard met een aanbod overdag in een school.

 

Kinderen en jongeren die geen schools aanbod volgen, kunnen terecht in Kon-Tiki voor (kort)verblijf. Het verblijf wordt er gekoppeld aan een dagaanbod.

 

 

Neem een kijkje bij:

Hotel Pimpernel

De Vloot

Kon-Tiki

Kinesitherapie

Kinesitherapie biedt een aangepaste behandeling die gericht is op de motorische ontwikkeling.
Bij jonge kinderen wordt de basisontwikkeling zo goed mogelijk gestimuleerd.
Bij jongeren wordt daarnaast ook nadruk gelegd op zelfredzaamheid.
Bijzondere aandacht wordt gegeven aan kinderen en jongeren met een neuromusculaire aandoening. De behandeling bestaat uit een aangepast gebruik van verschillende apparaten om het levenscomfort te vergroten.

Logopedie

Bij de dienst logopedie begeleiden onze therapeuten de cliënten in hun ontwikkeling op verschillende gebieden.

 

Kinderen en jongeren met een voedingsproblematiek worden nauw opgevolgd. Indien spraak- en/of taalproblemen aanwezig zijn, worden deze behandeld met aangepaste oefenprogramma’s.

 

Bij kinderen die niet spreken of die onvoldoende verstaanbaar zijn voor hun omgeving kan er gekozen worden voor ondersteunde communicatie.
Gehoorproblemen worden opgevolgd in samenspraak met het behandelend extern team.

Ergotherapie

Ergotherapie is erop gericht kinderen en jongeren te begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan.

 

Bij jonge kinderen wordt vooral ontwikkelingsgericht gewerkt.

 

Bij jongeren wordt in de individuele therapie tips en technieken aangeboden die de jongere kunnen helpen op vlak van wonen, werken en vrije tijd.

 

Kinderen en jongeren met visuele problemen krijgen een gespecialiseerd aanbod.

 

Bij de ergotherapeut kan je ook terecht voor uitgebreid advies bij het uitzoeken van verschillende soorten hulpmiddelen en aanpassingen in de woonomgeving.

Ganglabo

We beschikken over een ganglabo. Hier worden kinderen naar verwezen vanuit het Cerebral Palsy Referentiecentrum. Met hoogtechnologische apparatuur wordt het gangpatroon geanalyseerd. Dankzij deze gegevens kunnen we de therapie verfijnen en/of een fijnere afstelling van schoenen en spalken bekomen.

 

Contacteer ons

ganglabo@heder.be

Medische ondersteuning

De motorische revalidatie van onze cliënten wordt opgevolgd door de revalidatieartsen. De opvolging van medische problemen en specifieke voedingsproblemen gebeurt verder door de kinderartsen. Enkele malen per jaar vindt een raadpleging plaats met externe orthopedisten van de referentiecentra.

 

Een groot aantal van onze cliënten dient opgevolgd te worden door de verpleegdienst. Hiervoor is een team verpleegkundigen 24u/24u aanwezig van maandagmorgen tot vrijdagavond om de nodige verpleegkundige handelingen uit te voeren en op te volgen. Er wordt eveneens beroep gedaan op een team thuisverpleegkundigen.

 

Neem een kijkje bij:

Revalidatie

Paramedische Testing

Vooraleer aangepaste hulpmiddelen en behandelingen worden ingezet, zoeken we uit wat nodig is.

 

Door analyse van het gangpatroon, psychomotorisch onderzoek en testing van arm-handfunctie, spraak -en taalniveau en/of gehoor, brengen onze therapeuten zorgvuldig de mogelijkheden en beperkingen in kaart.

 

Neem een kijkje bij:

Revalidatie

BATO

Psychosociale ondersteuning

Psychosociale ondersteuning omvat een brede waaier van ondersteuningsmogelijkheden gericht op het sociaal-emotioneel welbevinden van kinderen en jongeren en hun context. Zowel belevingsonderzoek, psychiatrische diagnostiek voor kinderen/jongeren als een psychotherapeutisch traject behoren tot de mogelijkheden.

 

Neem een kijkje bij:

GGZ

Crisisopvang

Crisisopvang is mogelijk. We gaan met jullie op zoek naar onmiddellijke opvang, zowel binnen Heder als in samenwerking met andere organisaties.

 

Contacteer ons cliëntonthaal

clientonthaal@heder.be

Begeleid werk

Ben je 18+ en op zoek naar interessant en boeiend werk? Zit je nog op school, ben je werkzoekend of op zoek naar een carrièreswitch? Ga je ermee akkoord dat je dit doet zonder betaald te worden?

 

Dan kan Werkzaam je hierbij helpen!

 

Na een kennismakingsgesprek met je jobcoach, gaan jullie samen op zoek naar werk.
Eens je aan de slag bent, krijg je op je werkplek verdere ondersteuning van je jobcoach. Begeleid werken, van minimale coaching tot intensieve coaching, is steeds op maat van wie jij bent.

 

 

Contacteer ons cliëntonthaal

clientonthaal@heder.be

Opleiding en vorming

We hebben heel wat know-how en praktijkervaring opgebouwd. Deze kennis willen we graag met je delen. Wij bieden vormingen met betrekking tot motorische beperkingen, neuromusculaire aandoeningen, niet aangeboren hersenletsel, verstandelijke beperkingen …

 

Ook rond specifieke methodieken kan opleiding gegeven worden. Bijvoorbeeld emotionele ontwikkeling, hechting, SMOG, psychotherapeutisch advies …

 

We bieden eveneens vorming aan met het oog op organisatiecultuur -en structuur, zoals Deep Democracy, verbindende communicatie …

 

Contacteer ons

info@heder.be

Denk je zelf aan iets anders, laat het ons weten.

Hoe geven jullie zorg en houvast?

We vinden het belangrijk dat jij (samen met je familie) je leven zoveel mogelijk kan leiden zoals jij dat wil. Je geeft aan wat voor jou belangrijk is en waar je hulp bij nodig hebt. Waar kun je houvast bij gebruiken? En met wie wil je dat delen, zoals familie of vrienden? We overleggen over wat we gaan doen en stellen samen haalbare doelen. Samen maken we afspraken en bespreken wat er wel en niet gebeurt. Dat zetten we in een ondersteuningsplan.

Je krijgt ondersteuning van professionele begeleiders, therapeuten, experten, artsen, verpleging … Zij zijn opgeleid om jou te helpen op een manier die bij je past. De begeleiding kan overal doorgaan: daar waar jij het nodig hebt of op één van onze locaties.

"Samen maken we afspraken en bespreken wat er wel en niet gebeurt."

Waar hebben jullie kennis over?

Onze kennis is heel uitgebreid. Hieronder vind je een overzicht.

Motorische beperking

Als kind of (jong)volwassene met een fysieke beperking ben je misschien minder mobiel, maar je wil wel deelnemen aan de maatschappij. We ondersteunen je graag om verder te komen en je leven in te richten zoals jij dat graag wil. We bieden zorg en houvast via (para)medische behandeling, speciale trainingen, maar ook ondersteuning bij je zoektocht naar werk, daginvulling of onderwijs …
Dit doen we, afhankelijk van je situatie en vraag, bij jou thuis of op één van onze locaties.

Verstandelijke beperking

Door je verstandelijke beperking is het soms lastig om zelfstandig te leven. Je kan wel wat hulp gebruiken. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, werken, vrije tijd, daginvulling en jouw deelname aan de maatschappij. Je wil doen waar je goed in bent.
Afhankelijk van je situatie en vraag bieden we dagondersteuning of woonondersteuning aan (thuis of op één van onze campussen). Wij bekijken samen hoe jij je leven kan inrichten zoals jij dat wil. We helpen je om stappen te zetten.

Niet aangeboren hersenletsel

Als kind of (jong)volwassene met een niet aangeboren hersenletsel heb je een leven voor en na je ziekte, ongeval, beroerte … Er verandert veel. Je hebt behoefte aan informatie, duidelijkheid, rust en passende ondersteuning na je revalidatie.
Soms zoek je een nieuwe manier om je dag in te vullen of kan je extra ondersteuning gebruiken op je school of werkplek.
We geven je graag de nodige zorg en houvast hierbij. Je wil uiteraard graag de regie houden over jouw leven, dus jij bepaalt de maat en het tempo.
We bieden professionele en specifieke NAH-zorg, zoals individuele trajectondersteuning of een aanbod in activiteiten-en ontmoetingscentrum De Kluiver.

Neuromusculaire aandoening

Als (jong)volwassene met een neuromusculaire aandoening, bijvoorbeeld Duchenne musculaire dystrofie (DMD) en Spinomusculaire atrofie (SMA), wil je een zo goed mogelijk leven leiden. Je hebt dromen en wensen. Je wil een fijn sociaal leven en een gevarieerde daginvulling. Je kan wel wat zorg en houvast gebruiken om dit alles te realiseren.

Bij De Bootsman bieden we ondersteuning aan huis, op school en dagbestedingsmogelijkheden. De Bootsman biedt ook wonen aan. Voor kinderen en jongeren wordt het verblijf georganiseerd in andere deelwerkingen.
We werken samen met het Neuromusculair referentiecentrum (NMRC) Leuven.
Ons paramedisch team staat klaar om jullie mee te ondersteunen waar nodig om zo het levenscomfort te vergroten.

Ernstig meervoudige beperking

We vinden het belangrijk dat je als persoon met een ernstig meervoudige beperking kan genieten van alledaagse dingen, dat je ontspannen bent en je veilig voelt. We bieden activiteiten aan die gericht zijn op ontwikkeling, activering, communicatie en beleving, aangepast aan jouw ritme. We denken na over hoe we je het best kunnen verzorgen en zijn zoveel mogelijk dicht bij jou, alert op jouw signalen.
Extra begeleiding, zoals weekend- en vakantieopvang, is vaak welkom. Of juist specialistische zorg en ondersteuning op onze locatie in Kalmthout, Kon-Tiki.

Autisme spectrumstoornis

Wanneer jij (of jouw kind) naast een verstandelijke en/of motorische beperking of een neuromusculaire aandoening bijkomend een autisme spectrumstoornis heeft, hebben we heel wat expertise om samen op zoek te gaan naar de goede zorg en houvast, helemaal op jouw maat.

Prematuur geboren kindje

Als je kindje te vroeg geboren wordt, word je geconfronteerd met heel wat zorgen. De mobiele begeleiders van De Kleine Beer staan samen met ouders stil bij hun vragen en bezorgdheden. Deze vorm van begeleiding kan al van start gaan in het ziekenhuis of kort nadien.

Baby's met een moeilijke start

Als je kindje een moeilijke start had, word je geconfronteerd met heel wat zorgen. De mobiele begeleiders van De Kleine Beer staan samen met ouders stil bij hun vragen en bezorgdheden. Deze vorm van begeleiding kan al van start gaan in het ziekenhuis of kort nadien.

Bijkomende psychosociale en emotionele problemen

Jezelf goed voelen en goed in je vel zitten. Het is een streven voor iedereen, en dus ook voor mensen met een beperking. Emotioneel welbevinden is belangrijk voor een kwaliteitsvol leven. Soms ervaar je een grote draaglast en verminderde draagkracht. Je loopt vast, met jezelf, je situatie of met anderen.

 

Een team dat bestaat uit een kinderpsychiater, psychologen, maatschappelijk werker en psychotherapeuten biedt zorg en houvast op dit domein aan cliënten, jong of ouder, ongeacht hun beperking. In een indivudueel traject, afgestemd op jouw vragen en bezorgdheden, gaan we samen op zoek naar hoe je goed in je vel te voelen zodat je meer veerkracht hebt om om te gaan met moeilijke situaties. Als je dat zelf ook wenst, worden alle belangrijke personen rond jou betrokken bij het traject.

Kinesitherapie

Kinesitherapie biedt een aangepaste behandeling die gericht is op de motorische ontwikkeling.
Bij jonge kinderen wordt de basisontwikkeling zo goed mogelijk gestimuleerd.
Bij jongeren wordt daarnaast ook nadruk gelegd op zelfredzaamheid.
Bijzondere aandacht wordt gegeven aan kinderen en jongeren met een neuromusculaire aandoening. De behandeling bestaat uit een aangepast gebruik van verschillende apparaten om het levenscomfort te vergroten.

Logopedie

Bij de dienst logopedie begeleiden onze therapeuten de cliënten in hun ontwikkeling op verschillende gebieden.

Kinderen en jongeren met een voedingsproblematiek worden nauw opgevolgd. Indien spraak- en/of taalproblemen aanwezig zijn, worden deze behandeld met aangepaste oefenprogramma’s.

 

Bij kinderen die niet spreken of die onvoldoende verstaanbaar zijn voor hun omgeving kan er gekozen worden voor ondersteunde communicatie.
Gehoorproblemen worden opgevolgd in samenspraak met het behandelend extern team.

Ergotherapie

Ergotherapie is erop gericht kinderen en jongeren te begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan.

Bij jonge kinderen wordt vooral ontwikkelingsgericht gewerkt.

 

Bij jongeren wordt in de individuele therapie tips en technieken aangeboden die de jongere kunnen helpen op vlak van wonen, werken en vrije tijd.

 

Kinderen en jongeren met visuele problemen krijgen een gespecialiseerd aanbod.

 

Bij de ergotherapeut kan je ook terecht voor uitgebreid advies bij het uitzoeken van verschillende soorten hulpmiddelen en aanpassingen in de woonomgeving.

Paramedische testing

Vooraleer aangepaste hulpmiddelen en behandelingen worden ingezet, zoeken we uit wat nodig is.

 

Door analyse van het gangpatroon, psychomotorisch onderzoek en testing van arm-handfunctie, spraak -en taalniveau en/of gehoor, brengen onze therapeuten zorgvuldig de mogelijkheden en beperkingen in kaart.

Ganglabo

We beschikken over een ganglabo. Hier worden kinderen naar verwezen vanuit een Cerebral Palsy Referentiecentrum of door een revalidatiearts. Met hoogtechnologische apparatuur wordt het gangpatroon van het kind, de jongere of volwassene geanalyseerd. Dankzij deze gegevens kunnen we de therapie verfijnen en/of een fijnere afstelling van schoenen en spalken.

Hydrotherapie

Bij hydrotherapie worden, onder begeleidng van een kinesitherapeut, oefeningen gedaan in een verwarmd zwembad. Cliënten krijgen de kans om te oefenen en te bewegen in een omgeving met verminderde invloed van de zwaartekracht. Het water zorgt voor een relatieve gewichtsloosheid terwijl de warmte extra ontspanning geeft.

Medische ondersteuning

De motorische revalidatie van onze cliënten wordt opgevolgd door de revalidatieartsen. De opvolging van medische problemen en specifieke voedingsproblemen gebeurt verder door de kinderartsen. Enkele malen per jaar vindt een raadpleging plaats met externe orthopedisten van de referentiecentra.

Een groot aantal van onze cliënten dient opgevolgd te worden door de verpleegdienst. Hiervoor is een team verpleegkundigen 24u/24u aanwezig van maandagmorgen tot vrijdagavond om de nodige verpleegkundige handelingen uit te voeren en op te volgen. Er wordt eveneens beroep gedaan op een team thuisverpleegkundigen.

Palliatieve en supportieve zorg

Als we te maken krijgen met verlies kan dit heftige emoties met zich meebrengen. Een verlieservaring kan gaan over verlies van de hoop op genezing tot afscheid nemen van het leven. Zowel de medewerkers als de cliënt en zijn omgeving kunnen beroep doen op extra ondersteuning tijdens deze moeilijke levensgebeurtenissen.

Psychiatrische diagnostiek voor kinderen en jongeren

Voor kinderen en jongeren behoort een diagnostisch traject tot de mogelijkheden als dit het welbevinden van jou en je context kan vergroten door meer duidelijkheid te scheppen en een gerichte behandeling op te starten. Voorwaarde is dat je naar school gaat in één van onze partnerscholen.

Sport

Spinnaker vzw is een sportclub in nauwe samenwerking met Heder.

Het hoofddoel van Spinnaker vzw is een extra vrijetijdsbesteding aanbieden aan kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. Je hoeft geen school te lopen bij de partnerscholen van Heder om deel te nemen.

Alle sporten die door Spinnaker vzw worden aangeboden, zijn groepssporten (met uitzondering van zwemmen). Tot het sportaanbod behoren powerchairhockey, zwemmen, boccia, dansen en rolstoelhandbal.

Waar kan ik terecht?

Zowel bij je thuis, op school, in de jeugdbeweging als op één van onze locaties. Dat hangt helemaal af van waar jij precies zorg en houvast voor nodig hebt.

Ontdek onze afdelingen

"Ik kon dankzij Heder samen met mijn vrienden naar het speelplein"

Hoe gaat het in zijn werk?

Je meldt je aan via cliëntonthaal.  Je kan ons bellen of mailen. Op basis van een verkennend gesprek bekijken we welke stappen we samen met jou zetten. Nadien volgt al dan niet een intakegesprek waarin we jouw vraag verder verkennen.

Ook als je gewoon wat meer informatie wenst, kan je cliëntonthaal contacteren.

Wat betaal je zelf?

Je betaalt steeds een deel van de kostprijs zelf, dat heet de eigen financiële bijdrage. De rest van de kosten wordt d.m.v. subsidies door de Vlaamse Overheid gedekt.

 

Hoeveel je zelf betaalt, wordt bepaald door:

de aard van de ondersteuning die je wenst.

hoeveel ondersteuning je wenst.

 

Het cliëntonthaal kan je een inschatting geven van de kostprijs bij een eerste contact.

Wat betaalt de Vlaamse overheid?

Het grootste deel van de kostprijs voor zorg en ondersteuning wordt door de overheid gesubsidieerd. Deze subsidies worden op twee manieren toegekend.

 

In het ene geval krijgt de voorziening rechtstreeks de subsidies. Dit is het geval voor rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) en multifunctionele centra (MFC).

 

Rechtstreeks toegankelijke hulp is een laagdrempelige vorm van ondersteuning, omdat er geen aanvraagprocedure voor doorlopen moet worden. ‘Het vermoeden van een beperking’ is voldoende om aanspraak op RTH te kunnen maken. Hou er wel rekening mee dat er grenzen zijn aan het aanbod dat we je onder RTH mogen doen.

 

In het andere geval ontvang jij een zorgbudget waarmee je zelf zorg en houvast kan organiseren of inkopen in een voorziening.
Dit is het geval voor een persoonsvolgend budget (PVB) of een persoonlijk assistentiebudget (PAB).

 

Het cliëntonthaal informeert je graag verder.

 

 

Wat als het goed of niet goed gaat?

We hopen dat je tevreden bent over Heder. Toch kan het gebeuren dat iets niet gaat zoals het hoort of zoals je wil. Het is belangrijk om daarover te praten. Want als je met elkaar in gesprek blijft, begrijp je elkaar vaak beter. Moeilijke momenten horen bij het leven, dat is onvermijdelijk. Dat mag ons er echter niet van weerhouden ernaar te streven jou zo goed mogelijk te begrijpen.

Ben je niet tevreden?
Bespreek dat dan met je begeleider. Vaak lukt het om samen een oplossing te vinden. Vind je het moeilijk om je verhaal aan de begeleider te vertellen? Vind je dat je probleem nog niet is opgelost? Dan kan een persoon die je vertrouwt of de verantwoordelijke je helpen. We denken graag mee en zoeken samen met jou naar de best mogelijke oplossing.

Ben je wel tevreden?
Je mag ons ook zeggen wanneer je het goed vindt. Bij Heder leren we graag uit onze fouten én uit onze successen.

Je kan ook dit formulier gebruiken om ons je opmerkingen of complimenten te bezorgen.

Als het goed of niet goed gaat

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

"Bij Heder leren we graag uit onze fouten én uit onze successen."

TERUG NAAR VRAAG EN ANTWOORD
VOLG ONS