Activeer voorleesfunctie Instructies:
Selecteer de tekst die je wil laten voorlezen.

Onze dienst medische/paramedische dienst staan met raad en daad voor je klaar.Bij het intakegesprek werd al besproken welke behandelingen aangewezen zijn en hoe dit in zijn werk gaat. Toch is het niet ondenkbaar dat je nog veel vragen hebt:
Waarvoor kan ik juist beroep doen op de medische/ paramedische dienst (en waarvoor niet)?
Met wie wordt er allemaal samengewerkt?
Wat houden de verschillende therapieën juist in?
Waar kan ik terecht met een dringende vraag?
Welke informatie krijg ik over de ingestelde behandelingen?

Onze belangrijkste doelgroep bestaat uit cliënten met een motorische beperking. De motorische revalidatie van deze cliënten wordt opgevolgd door de revalidatieartsen. De opvolging van medische problemen en specifieke voedingsproblemen gebeurt verder door de kinderartsen. Enkele malen per jaar vindt een raadpleging plaats met externe orthopedisten van de referentiecentra.

Een groot aantal van onze cliënten dient opgevolgd te worden door de verpleegdienst. Hiervoor is een team verpleegkundigen 24u/24u aanwezig van maandagmorgen tot vrijdagavond om de nodige verpleegkundige handelingen uit te voeren en op te volgen. Er wordt eveneens beroep gedaan op een team thuisverpleegkundigen.

De dienst revalidatie staat in voor de ontwikkelingsstimulatie van kinderen en jongeren op vlak van mobiliteit, Activiteiten in het Dagelijkse Leven (ADL) en communicatie. We gebruiken hiervoor gangbare methoden en technieken, aangepast aan de noden van elke cliënt afzonderlijk. Vanuit de eigenheid van elke discipline (kinesitherapie, ergotherapie en logopedie) zullen de therapeuten de cliënt stimuleren tot een zo groot mogelijke zelfstandigheid. Ook bij de volwassenen bewaken zij het behoud van hun verworven vaardigheden.

 

 

 

 

Galjoenstraat 2
2030 Antwerpen

T: 03 541 33 80