Activeer voorleesfunctie Instructies:
Selecteer de tekst die je wil laten voorlezen.

Gebruikersraad

arc Inspraak van de cliënt bij Heder

De besluiten van Heder hebben invloed op het leven van cliënten. Heder hecht veel belang aan de betrokkenheid van cliënten, ouders of wettelijk vertegenwoordigers. We horen graag de mening van onze cliënten en hun netwerk over onze dagelijkse werking. Jouw mening, jouw advies en jouw inbreng zijn cruciaal. Dit kan gebeuren via informele en formele contacten. Formeel kan je meedenken en meepraten over die besluiten via de gebruikersraad.

"Jouw mening, jouw advies en jouw inbreng zijn cruciaal."

Heder hecht veel belang aan de betrokkenheid van cliënten, ouders of wettelijk vertegenwoordigers. We horen graag de mening van onze cliënten en hun netwerk over onze dagelijkse werking.

De gebruikersraad kan advies geven of vragen stellen over aangelegenheden met betrekking tot de werking van Heder. Bij wijzigingen in het charter van collectieve rechten en plichten, veranderingen in de woon- en leefsituatie of aanpassingen aan het concept van de voorziening wordt altijd overlegd met de gebruikersraad.

Die inspraak organiseren we per zorgdomein : per zorgdomein komen de verkozen ouders, wettelijk vertegenwoordigers en/of cliënten 4 keer per jaar samen met het managementteam om ideeën en opmerkingen te bespreken. Zij duiden hun afgevaardigden aan die in de gebruikersraad zullen zetelen. Zo willen we er voor zorgen dat de gebruikersraad een brede vertegenwoordiging is van alle cliënten.

De voorzitter van de gebruikersraad heeft ook zijn plaats in de raad van bestuur van Heder met een adviserende stem.

Zo gaan we samen op weg

 

Verslagen

Zorg en Beleving

2020.02.19
2020.05.27
2020.09.30
2020.12.09
2021.03.17
2021.06.16

107
VOLG ONS