Activeer voorleesfunctie Instructies:
Selecteer de tekst die je wil laten voorlezen.

’t Sloepke is een gespecialiseerd kinderdagverblijf voor kinderen tussen 0 en 5 jaar met een (vermoeden van) ontwikkelingsachterstand of een beperking.

Als de ontwikkeling van uw kindje niet loopt zoals verwacht, biedt het team van ’t Sloepke ondersteuning door een aangepaste omgeving en gespecialiseerde begeleiding. Er kan sprake zijn van ontwikkelingsvertraging op verschillende domeinen.
We vertrekken steeds vanuit het lichamelijk en emotioneel welbevinden van uw kindje. Door middel van observatie, spel en therapie op maat creëren we een maximaal stimulerend aanbod. Verschillende disciplines – agogisch begeleiders, kinesitherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, verpleegkundige, arts, agoog en maatschappelijk werker – werken nauw samen om uw kindje zo goed mogelijk op te volgen en zo veel mogelijk ontwikkelingskansen te bieden.

Als ouder ben je voor ons een belangrijke partner in deze samenwerking. We luisteren goed naar jullie vragen en opmerkingen. We bespreken tijdig alle mogelijkheden met betrekking tot doorverwijzing en oriëntatie.

Herman Vosstraat 14
2180 Ekeren

Voor informatie en aanmeldingen contacteer ons cliëntonthaal
T: 03 540 19 50 of Jana 0474 33 00 78 / Frie 0474 32 00 45
E: clientonthaal@heder.be

VOLG ONS