Activeer voorleesfunctie Instructies:
Selecteer de tekst die je wil laten voorlezen.

Op woensdagnamiddag en schoolvrije dagen (uitgezonderd feestdagen) wordt opvang voorzien voor kleuters met een (vermoeden van) ontwikkelingsachterstand. Het accent ligt op een groepsgericht aanbod waar uw kindje spelmogelijkheden krijgt aangeboden. Kindjes worden ingedeeld in een vaste groep zodat we zoveel mogelijk continuïteit kunnen garanderen.

Daarnaast bouwen we aan onze samenwerking met reguliere speelpleinwerkingen in de stad Antwerpen.

Galjoenstraat 2
2030 Antwerpen
T: 03 541 33 80