Activeer voorleesfunctie Instructies:
Selecteer de tekst die je wil laten voorlezen.

De kleuterwerking biedt zorg en houvast door inclusieve buitenschoolse opvang voor kleuters met een (vermoeden van) ontwikkelingsachterstand.

Als jullie kleuter tijdens de vakantie of op andere schoolvrije momenten graag aansluit bij een reguliere werking, kunnen wij mee ter plaatse gaan om dit te begeleiden. We werken nauw samen met verschillende organisaties om inclusieve opvang mogelijk te maken.
Daarnaast kunnen we op onze eigen locaties buitenschoolse opvang organiseren op woensdagnamiddag, tijdens de vakantie en op schoolvrije dagen (uitgezonderd feestdagen). Het accent ligt op een groepsgericht aanbod waar uw kindje spelmogelijkheden krijgt aangeboden. Kindjes worden ingedeeld in een vaste groep zodat we zoveel mogelijk continuïteit kunnen garanderen.

Galjoenstraat 2
2030 Antwerpen
T: 03 541 33 80