Activeer voorleesfunctie Instructies:
Selecteer de tekst die je wil laten voorlezen.

(klik op de duikbootjes voor meer informatie)

De Gele Duikboot is een beweging binnen Heder, die verbindende, zingevende en creatieve projecten wil opzetten, aanmoedigen en/of ondersteunen, om op die manier het welbevinden van de cliënten en personeelsleden van Heder – en breder – te verhogen.

Als beweging zijn we heel ontvankelijk voor alle zingevende, creatieve ideeën die binnen Heder leven, en gaan we ook op zoek naar mensen die willen aansluiten aan onze beweging.

We weten dat creactiviteit wezenlijk kan bijdragen aan het welbevinden en dus de levenskwaliteit van cliënten en hun netwerk. Dat kan gaan over vormgeving en expressie, zingeving en waardering (als kunstenaar), maatschappelijke participatie en zoveel meer …

We zien creativiteit als een hulpmiddel en niet als een doel op zich.

Daarin zien we heel wat mogelijkheden om het leven van cliënten en begeleiding te verrijken. Het is een manier waarop de cliënt, zijn context en Heder zich positief kunnen tonen en een gewaardeerde plaats kunnen innemen in de samenleving. De Gele Duikboot is er voor cliënten van Heder en breder …

De naamgeving speelt daarop in: ‘Gele Duikboot’. We laten van onderuit naar boven initiatieven ontstaan, of gaan deze ondersteunen. We willen mensen uitzenden vanuit een periscopisch zicht.

Een initiatief kan vertrekken vanuit eender welke creatieve insteek of kunstvorm (drama, beeldende kunst, literatuur en poëzie, muziek, dans …).

Wil je meedoen? Heb je een idee? Neem contact met ons op via degeleduikboot@heder.be

"Altijd als je iets creëert, krijg je de smaak van het leven te pakken. (Osho)"

Creativiteit, Zingeving, Verbinding, Interactie, Vormgeving, Dynamiek, Zelfrealisatie, Erkenning, Integratie, Inclusie

VOLG ONS