Activeer voorleesfunctie Instructies:
Selecteer de tekst die je wil laten voorlezen.

De Gele Duikboot is een activiteitenplatform van Heder, dat verbindende, zingevende en creatieve projecten wil opzetten, aanmoedigen en/of ondersteunen, om op die manier het welbevinden van onze cliënten en hun context te verhogen.

We weten dat creactiviteit wezenlijk kan bijdragen aan het welbevinden en dus de levenskwaliteit van cliënten en hun netwerk. Dat kan gaan over vormgeving en expressie, zingeving en waardering (als kunstenaar), maatschappelijke participatie en zoveel meer …

We zien creativiteit als een hulpmiddel en niet als een doel op zich.

Daarin zien we heel wat mogelijkheden om het leven van cliënten en begeleiding te verrijken. Het is een manier waarop de cliënt, zijn context en Heder zich positief kunnen tonen en een gewaardeerde plaats kunnen innemen in de samenleving.

De naamgeving speelt daarop in: ‘Gele Duikboot’. We laten van onderuit naar boven initiatieven ontstaan, of gaan deze ondersteunen. We willen mensen uitzenden vanuit een periscopisch zicht.

Een initiatief kan vertrekken vanuit eender welke creatieve insteek of kunstvorm (drama, beeldende kunst, literatuur en poëzie, muziek, dans …).

Wil je meedoen? Heb je een idee? Neem contact met ons op via Theo Dirckx en mail naar theo.dirckx@heder.be

"Altijd als je iets creëert, krijg je de smaak van het leven te pakken. (Osho)"

Creativiteit, Zingeving, Verbinding, Interactie, Vormgeving, Dynamiek, Zelfrealisatie, Erkenning, Integratie, Inclusie


Heb jij zelf één van deze apparaten of ken jij mensen die deze toestellen willen schenken aan Heder. Contacteer Ingrid Van Elsacker: ingrid.vanelsacker@heder.be of bel naar 0494.72.28.37

We willen elkaar ook tijdens deze zeer moeilijke periode maximaal houvast geven. Hoe praten over je gevoelens? Instructiefilmpjes van de paramedici en van de clowns, spelletjes, BIM …

 GA NAAR DE HOUVAST PAGINA➜

 BEKIJK HIER AL ONZE CORONA MAATREGELEN➜