Activeer voorleesfunctie Instructies:
Selecteer de tekst die je wil laten voorlezen.

Creativiteit en kunstbeleving dragen bij aan kwaliteit van leven. Dat geldt voor alle mensen.

De Gele Duikboot is een overkoepelend initiatief van Heder. We willen verbindende, zingevende en creatieve projecten opzetten, aanmoedigen en/of ondersteunen. Op die manier willen we het welbevinden van onze kinderen, jongeren en volwassenen én hun context vergroten.

Een initiatief kan vertrekken vanuit eender welke creatieve insteek of kunstvorm (drama, beeldende kunst, literatuur en poëzie, muziek, dans …).

Daarnaast geven we graag mee vorm aan feestelijkheden op en naast onze campussen.

Wil je meedoen? Heb je een idee? Neem contact met ons op.