Activeer voorleesfunctie Instructies:
Selecteer de tekst die je wil laten voorlezen.

Volwassenen

Bij Heder staat de deur voor je open. We beginnen altijd met de vragen: Wie ben jij? En wat is voor jou belangrijk? Samen kijken we naar wat bij jou en jouw situatie past.

Leven als volwassene met een motorische en/of verstandelijke beperking of een niet aangeboren hersenletsel, maakt dat je soms zorg en houvast nodig hebt. We kunnen je helpen met onder andere begeleiding aan huis, met de zoektocht naar arbeids-of daginvulling en met het onderhouden en uitbreiden van betekenisvolle contacten. Ook dagbesteding, wonen, kortverblijf, paramedische ondersteuning … behoren tot de mogelijkheden. Alles kan steeds aangepast worden aan wat je op dat moment nodig hebt.

arc Heder geeft ieder zijn houvast ...

Wat is allemaal mogelijk?
Hoe geven jullie zorg en houvast?
Waar hebben jullie kennis over?
Waar kan ik terecht?
Hoe gaat het in zijn werk?
Wat als het goed of niet goed gaat?
Robin verhaal

"Het is vooral de maatschappij die ons gehandicapt maakt. Het leven is veel te schoon om zomaar weg te smijten"

Robin, cliënt bij de Bootsman
Meer verhalen

Wat is allemaal mogelijk?

Bij Heder vertrekken we vanuit jouw vraag. Daar beginnen de mogelijkheden en kansen ook. We kijken en luisteren goed naar wat jij nodig hebt. Daar gaan we samen mee aan de slag. We proberen de zorg en houvast bij voorkeur zo veel mogelijk in jouw onmiddellijke omgeving te organiseren. Daarnaast kan je ook terecht op één van onze locaties.

We kiezen er bewust voor om al onze vormen van ondersteuning zowel als rechtstreeks toegankelijk als niet-rechtstreeks toegankelijke hulp aan te bieden.

Het kan zijn dat we je niet de juiste zorg en houvast kunnen bieden. Of dat deze pas op een later moment beschikbaar is. We zoeken dan mee naar een organisatie die je verder kan helpen.

Open plaatsen volwassenen

Een greep uit onze mogelijkheden.

"We kijken en luisteren goed naar wat jij nodig hebt."

Mobiele begeleiding

Onze mobiele begeleiding vertrekt vanuit een specifieke expertise, bijvoorbeeld niet aangeboren hersenletsel of neuromusculaire aandoening. Bij een mobiele begeleiding brengen we onze ondersteuning tot bij jou. De begeleiding kan doorgaan aan huis of op de plek waar jij het wenst.

 

Misschien ben je op zoek naar begeleid werk? Je krijgt ondersteuning van een mobiele begeleider die met jou een gepaste werkplaats zoekt en helpt je de vaardigheden te ontwikkelen die je nodig hebt voor dat werk (zie verder bij begeleid werken).

 

Hoe vaak en hoe lang de begeleiding plaatsvindt, is in grote mate afhankelijk van de vraag en wordt samen met jou bekeken en vastgelegd.

 

De inhoud van mobiele begeleiding kan heel ruim zijn. Ook mobiele begeleiding, advies, testing en outreach vanuit de dienst revalidatie behoren tot de mogelijkheden.

 

Neem een kijkje bij:

ILIAS

BATO

Kortverblijf

We bieden kortverblijf aan voor volwassenen:

 

Je kan logeren in De Kade, waar we een gepast antwoord geven op jouw vragen naar zorg, rust, beleving op jouw ritme.

 

Bij De Bootsman kunnen (jong)volwassenen terecht met een neuromusculaire aandoening.

 

 

Neem een kijkje bij:

De Kade

De Bootsman

 

Wonen

Een voor jou gepaste woonvorm vind je op verschillende van onze locaties:

 

In Huis Kamiel willen we zo goed mogelijk tegemoet komen aan de individuele ondersteuningsvraag van onze bewoners met een verstandelijke beperking.

 

Inclusief leven in de stad of kortweg ILIAS biedt inclusieve en kleinschalige woonaccommodaties in Antwerpen voor volwassenen met een beperking.

 

In De Bootsman creëren we, samen met mensen met een neuromusculaire aandoening, een gepaste en aangename woonomgeving.

 

De Kade, rustig gelegen in het groen, is een woonvorm afgestemd op jouw ondersteuningsvraag als persoon met een motorische en bijkomend verstandelijke beperking.

 

Neem een kijkje bij:

Huis Kamiel

ILIAS

De Bootsman

De Kade

 

Dagbesteding

We bieden verschillende vormen van dagbesteding aan voor volwassenen:

 

Als persoon met een ernstig meervoudige beperking krijg je een aanbod op maat in Kon-tiki.

 

In De Kade kan je als volwassene met een  motorische en bijkomende verstandelijke beperking deelnemen aan ateliers zoals tuinieren, creatief zijn, multimedia …

 

In Terninck kunnen volwassenen met een verstandelijke beperking terecht voor een gevarieerd aanbod van ateliers en individuele taken.

 

Neem een kijkje bij:

De Kade

Kon-Tiki

Terninck

Ontmoeting en activiteiten voor mensen met een NAH

In het hartje van Antwerpen kan je terecht in OC Het Atrium. OC Het Atrium wil een ontmoetingsplaats zijn voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel. Een warme plek waar ontmoeten kan en actief zijn mag. Jij bepaalt immers zelf de maat en het tempo.

 

Neem een kijkje bij:

OC Het Atrium

 

Praatgroep

Eén keer per maand gaat in OC Het Atrium een praatgroep door voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel. Op een ongedwongen en vrijblijvende manier worden ervaringen gedeeld, verhalen verteld. De praatgroep is geen therapiegroep maar heeft wel een therapeutisch, helend effect.

Begeleid werk

Ben je 18+ en op zoek naar interessant en boeiend werk? Zit je nog op school, ben je werkzoekend of op zoek naar een carrièreswitch? Ga je ermee akkoord dat je dit doet zonder betaald te worden?

 

Dan kan Werkzaam je hierbij helpen!

 

Na een kennismakingsgesprek met je jobcoach, gaan jullie samen op zoek naar werk.
Eens je aan de slag bent, krijg je op je werkplek verdere ondersteuning van je jobcoach. Begeleid werken, van minimale coaching tot intensieve coaching, is steeds op maat van wie jij bent.

 

Contacteer cliëntonthaal

clientonthaal@heder.be

Psychosociale ondersteuning

Psychosociale ondersteuning omvat een brede waaier van ondersteuningsmogelijkheden gericht op het sociaal-emotioneel welbevinden volwassenen en hun context. Een psychotherapeutisch traject is steeds individueel op maat. Alles start met een intakegesprek waarbij we kijken wat jij nodig hebt en wat wij kunnen bieden.

 

 

Contacteer cliëntonthaal

clientonthaal@heder.be

Kinesitherapie

Individuele kinesitherapie bij onze volwassen cliënten wordt gegeven door zelfstandige therapeuten. De behandeling is gericht op het behouden van jouw functionele mogelijkheden en/of ademhalingstherapie. Daarnaast zorgen therapeuten van Heder voor de coördinatie van jouw hulpmiddelenaanvraag (zitschaal, relax, ligmatras, sta-apparaat, orthopedische schoenen,…). Ook jouw revalidatieonderzoek met een revalidatiearts gebeurt in het bijzijn van de therapeuten van Heder.

Logopedie

De logopedist staat in voor het opvolgen van voedingsproblemen en bekijkt op welke wijze jouw maaltijd comfortabel en veilig kan verlopen: hij of zij biedt advies omtrent een correcte houding bij de maaltijd, het aanpassen van de voedingsconsistentie en het toepassen van faciliterende technieken.

Daarnaast wordt communicatie van nabij opgevolgd. De logopedist onderhoudt jouw gepersonaliseerde communicatiekaart, communicatieboekje en/of spraakcomputer. Hij of zij stimuleert medewerkers tot het gebruik hiervan.

SMOG-gebaren worden geïmplementeerd in de dagelijkse omgeving.

Wanneer communiceren niet meer efficiënt verloopt, kan optioneel bekeken worden welke vorm van communicatie meest aangewezen is. In samenspraak met jou en je context kan de logopedist vervolgens  een trainingsproces  opstarten.

Ergotherapie

We trachten jou te begeleiden naar een  zo zelfstandig mogelijk leven.  De focus ligt op doelgericht en betekenisvol handelen.

We zoeken samen naar aanpassingen van bestaande materialen of hulpmiddelen zodat jij zo zelfstandig mogelijk kan deelnemen aan de projecten van het dagcentrum.

We geven tips en reiken technieken aan om de zelfredzaamheid bij het uitvoeren van activiteiten uit het dagelijkse leven (eten, koken, wassen en kleden, bedienen computer…) optimaal te verbeteren.

We geven ook advies over handspalken, mobiliteitshulpmiddelen, woningaanpassingen en allerhande hulpmiddelen in de thuissituatie (douchen, baden, tillen, vervoer auto …).

Paramedische testing

Vooraleer aangepaste hulpmiddelen en behandelingen worden ingezet, zoeken we uit wat jouw noden zijn.

 

Door analyse van het gangpatroon, psychomotorisch onderzoek en testing van arm-handfunctie, spraak -en taalniveau en/of gehoor, brengen onze therapeuten zorgvuldig de mogelijkheden en beperkingen in kaart.

 

Neem een kijkje bij:

Revalidatie

BATO

Ganglabo

We beschikken over een ganglabo. Hier word je naar doorverwezen vanuit het Cerebral Palsy Referentiecentrum  of de revaliatiearts. Met hoogtechnologische apparatuur wordt het gangpatroon geanalyseerd. Dankzij deze gegevens kunnen we de therapie verfijnen en/of een fijnere afstelling van schoenen en spalken bekomen.

 

Contacteer ons

ganglabo@heder.be

Crisisopvang

Crisisopvang is mogelijk. We gaan met jullie op zoek naar onmiddellijke opvang, zowel binnen Heder als in samenwerking met andere organisaties.

 

Contacteer cliëntonthaal

clientonthaal@heder.be

 

Opleiding en vorming

We hebben heel wat know-how en praktijkervaring opgebouwd. Deze kennis willen we graag met je delen. Wij bieden vormingen met betrekking tot motorische beperkingen, neuromusculaire aandoeningen, niet aangeboren hersenletsel, verstandelijke beperkingen …

 

Ook rond specifieke methodieken kan opleiding gegeven worden. Bijvoorbeeld emotionele ontwikkeling, hechting, SMOG, psychotherapeutisch advies …

 

We bieden eveneens vorming aan met het oog op organisatiecultuur -en structuur, zoals Deep Democracy, verbindende communicatie …

 

Contacteer ons

info@heder.be

Sociaal administratieve ondersteuning

‘ t Loket biedt cliënten sociaal administratieve ondersteuning. Hier luistert men naar uw vragen over het zorglandschap en helpt men u aankloppen bij andere diensten. Andere diensten zijn vaak niet op elkaar en op maat afgestemd. In ’t Loket krijgt u voldoende tijd en ruimte voor uw vragen. Samen met u, zoeken wij vervolgens, hoe wij u het best kunnen adviseren, doorverwijzen, wegwijzen, informeren, begeleiden of ondersteunen.

Denk je zelf aan iets anders, laat het ons weten.

Hoe geven jullie zorg en houvast?

We vinden het belangrijk dat jij je leven zoveel mogelijk kan leiden zoals jij dat wil. Je geeft aan wat voor jou belangrijk is en waar je hulp bij nodig hebt. Waar kun je houvast bij gebruiken? En met wie wil je dat delen, zoals familie of vrienden? We overleggen over wat we gaan doen en stellen samen haalbare doelen. Samen maken we afspraken en bespreken wat er wel en niet gebeurt. Dat zetten we in een ondersteuningsplan.

Je krijgt ondersteuning van professionele begeleiders, therapeuten, experten, artsen, verpleging … Zij zijn opgeleid om jou te helpen op een manier die bij je past. De begeleiding kan overal doorgaan, daar waar jij het nodig hebt of op één van onze locaties.

"Samen maken we afspraken en bespreken wat er wel en niet gebeurt."

Waar hebben jullie kennis over?

Onze kennis is heel uitgebreid. Hieronder vind je een overzicht.

Motorische beperking

Als kind of (jong)volwassene met een fysieke beperking ben je misschien minder mobiel, maar je wil wel deelnemen aan de maatschappij. We ondersteunen je graag om verder te komen en je leven in te richten zoals jij dat graag wil. We bieden zorg en houvast via (para)medische behandeling, speciale trainingen, maar ook ondersteuning bij je zoektocht naar werk, daginvulling of onderwijs …
Dit doen we, afhankelijk van je situatie en vraag, bij jou thuis of op één van onze locaties.

Verstandelijke beperking

Door je verstandelijke beperking is het soms lastig om zelfstandig te leven. Je kan wel wat hulp gebruiken. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, werken, vrije tijd, daginvulling en jouw deelname aan de maatschappij. Je wil doen waar je goed in bent.
Afhankelijk van je situatie en vraag bieden we dagondersteuning of woonondersteuning aan (thuis of op één van onze campussen). Wij bekijken samen hoe jij je leven kan inrichten zoals jij dat wil. We helpen je om stappen te zetten.

Niet aangeboren hersenletsel

Als kind of (jong)volwassene met een niet aangeboren hersenletsel heb je een leven voor en na je ziekte, ongeval, beroerte … Er verandert veel. Je hebt behoefte aan informatie, duidelijkheid, rust en passende ondersteuning na je revalidatie.
Soms zoek je een nieuwe manier om je dag in te vullen of kan je extra ondersteuning gebruiken op je school of werkplek.
We geven je graag de nodige zorg en houvast hierbij. Je wil uiteraard graag de regie houden over jouw leven, dus jij bepaalt de maat en het tempo.
We bieden professionele en specifieke NAH-zorg, zoals individuele trajectondersteuning of een aanbod in activiteiten-en ontmoetingscentrum OC Het Atrium.

Neuromusculaire aandoening

Als (jong)volwassene met een neuromusculaire aandoening, bijvoorbeeld Duchenne musculaire dystrofie (DMD) en Spinomusculaire atrofie (SMA), wil je een zo goed mogelijk leven leiden. Je hebt dromen en wensen. Je wil een fijn sociaal leven en een gevarieerde daginvulling. Je kan wel wat zorg en houvast gebruiken om dit alles te realiseren.

Bij De Bootsman bieden we ondersteuning aan huis, op school en dagbestedingsmogelijkheden. De Bootsman biedt ook wonen aan. Voor kinderen en jongeren wordt het verblijf georganiseerd in andere deelwerkingen.
We werken samen met het Neuromusculair referentiecentrum (NMRC) Leuven.
Ons paramedisch team staat klaar om jullie mee te ondersteunen waar nodig om zo het levenscomfort te vergroten.

Ernstig meervoudige beperking

We vinden het belangrijk dat je als persoon met een ernstig meervoudige beperking kan genieten van alledaagse dingen, dat je ontspannen bent en je veilig voelt. We bieden activiteiten aan die gericht zijn op ontwikkeling, activering, communicatie en beleving, aangepast aan jouw ritme. We denken na over hoe we je het best kunnen verzorgen en zijn zoveel mogelijk dicht bij jou, alert op jouw signalen.
Extra begeleiding, zoals weekend- en vakantieopvang, is vaak welkom. Of juist specialistische zorg en ondersteuning op onze locatie in Kalmthout, Kon-Tiki.

Autisme spectrumstoornis

Wanneer jij (of jouw kind) naast een verstandelijke en/of motorische beperking of een neuromusculaire aandoening bijkomend een autisme spectrumstoornis heeft, hebben we heel wat expertise om samen op zoek te gaan naar de goede zorg en houvast, helemaal op jouw maat.

Motorische/verstandelijke beperking en geriatrische zorgvraag

Als oudere met een matig/ernstig verstandelijke of ernstig meervoudige beperking wil je nog zoveel mogelijk genieten van het leven. Er kan sprake zijn van een verhoogde kwetsbaarheid op alle levensgebieden, vanwege de cognitieve, fysieke en sociaal-emotionele beperkingen. Het goed inspelen op deze kwetsbaarheid door passende zorg en houvast is cruciaal voor de kwaliteit van leven.

 

In De Kade en Terninck zijn we ons bewust van deze meer complexe zorgvraag. Zo veel als mogelijk proberen we jouw leefwereld af te stemmen op wie jij bent en wat je nodig hebt. Dit houdt in dat we flexibel omgaan met je daginvulling en zo goed mogelijk vorm geven aan een voor jou veilige en gepaste woonomgeving. Indien nodig doen we beroep op psychiatrische ondersteuning.

Bijkomende psychosociale en emotionele problemen

Jezelf goed voelen en goed in je vel zitten. Het is een streven voor iedereen, en dus ook voor mensen met een beperking. Emotioneel welbevinden is belangrijk voor een kwaliteitsvol leven. Soms ervaar je een grote draaglast en verminderde draagkracht. Je loopt vast, met jezelf, je situatie of met anderen.

 

Psychotherapeuten bieden zorg en houvast op dit domein aan cliënten, jong of ouder, ongeacht hun beperking. In een indivudueel traject, afgestemd op jouw vragen en bezorgdheden, gaan we samen op zoek naar hoe je goed in je vel te voelen zodat je meer veerkracht hebt om om te gaan met moeilijke situaties. Als je dat zelf ook wenst, worden alle belangrijke personen rond jou betrokken bij het traject.

Kinesitherapie

Individuele kinesitherapie bij onze volwassen cliënten wordt gegeven door zelfstandige therapeuten. De behandeling is gericht op het behouden van jouw functionele mogelijkheden en/of ademhalingstherapie. Daarnaast zorgen therapeuten van Heder voor de coördinatie van jouw hulpmiddelenaanvraag (zitschaal, relax, ligmatras, sta-apparaat, orthopedische schoenen…). Ook jouw revalidatieonderzoek met een revalidatiearts gebeurt in het bijzijn van de therapeuten van Heder.

Logopedie

De logopedist staat in voor het opvolgen van voedingsproblemen en bekijkt op welke wijze jouw maaltijd comfortabel en veilig kan verlopen: hij of zij biedt advies omtrent een correcte houding bij de maaltijd, het aanpassen van de voedingsconsistentie en het toepassen van faciliterende technieken.

Daarnaast wordt communicatie van nabij opgevolgd. De logopedist onderhoudt jouw gepersonaliseerde communicatiekaart, communicatieboekje en/of spraakcomputer. Hij of zij stimuleert medewerkers tot het gebruik hiervan.

SMOG-gebaren worden geïmplementeerd in de dagelijkse omgeving.

Wanneer communiceren niet meer efficiënt verloopt, kan optioneel bekeken worden welke vorm van communicatie meest aangewezen is. In samenspraak met jou en je context kan de logopedist vervolgens  een trainingsproces  opstarten.

Ergotherapie

We trachten jou te begeleiden naar een  zo zelfstandig mogelijk leven.  De focus ligt op doelgericht en betekenisvol handelen.

We zoeken samen naar aanpassingen van bestaande materialen of hulpmiddelen zodat jij zo zelfstandig mogelijk kan deelnemen aan de projecten van het dagcentrum.

We geven tips en reiken technieken aan om de zelfredzaamheid bij het uitvoeren van activiteiten uit het dagelijkse leven (eten, koken, wassen en kleden, bedienen computer…) optimaal te verbeteren.

We geven ook advies over handspalken, mobiliteitshulpmiddelen, woningaanpassingen en allerhande hulpmiddelen in de thuissituatie (douchen, baden, tillen, vervoer auto …).

Paramedische testing

Vooraleer aangepaste hulpmiddelen en behandelingen worden ingezet, zoeken we uit wat jouw noden zijn.

Door analyse van het gangpatroon, psychomotorisch onderzoek en testing van arm-handfunctie, spraak -en taalniveau en/of gehoor, brengen onze therapeuten zorgvuldig de mogelijkheden en beperkingen in kaart.

Ganglabo

We beschikken over een ganglabo. Hier word je naar doorverwezen vanuit het Cerebral Palsy Referentiecentrum of de revaliatiearts. Met hoogtechnologische apparatuur wordt het gangpatroon geanalyseerd. Dankzij deze gegevens kunnen we de therapie verfijnen en/of een fijnere afstelling van schoenen en spalken bekomen.

Hydrotherapie

Bij hydrotherapie worden, onder begeleidng van een kinesitherapeut, oefeningen gedaan in een verwarmd zwembad. Cliënten krijgen de kans om te oefenen en te bewegen in een omgeving met verminderde invloed van de zwaartekracht. Het water zorgt voor een relatieve gewichtsloosheid terwijl de warmte extra ontspanning geeft.

Medische ondersteuning

De motorische revalidatie van onze cliënten wordt opgevolgd door de revalidatieartsen. De opvolging van medische problemen en specifieke voedingsproblemen gebeurt verder door de kinderartsen. Enkele malen per jaar vindt een raadpleging plaats met externe orthopedisten van de referentiecentra.

 

Een groot aantal van onze cliënten dient opgevolgd te worden door de verpleegdienst. Hiervoor is een team verpleegkundigen 24u/24u aanwezig van maandagmorgen tot vrijdagavond om de nodige verpleegkundige handelingen uit te voeren en op te volgen. Er wordt eveneens beroep gedaan op een team thuisverpleegkundigen.

Palliatieve en supportieve zorg

Als we te maken krijgen met verlies kan dit heftige emoties met zich meebrengen. Een verlieservaring kan gaan over verlies van de hoop op genezing tot afscheid nemen van het leven. Zowel de medewerkers als de cliënt en zijn omgeving kunnen beroep doen op extra ondersteuning tijdens deze moeilijke levensgebeurtenissen.

Sport

Spinnaker vzw is een sportclub in nauwe samenwerking met Heder.

Het hoofddoel van Spinnaker vzw is een extra vrijetijdsbesteding aanbieden aan kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. Je hoeft geen school te lopen bij de partnerscholen van Heder om deel te nemen.

Alle sporten die door Spinnaker vzw worden aangeboden, zijn groepssporten (met uitzondering van zwemmen). Tot het sportaanbod behoren powerchairhockey, zwemmen, boccia, dansen en rolstoelhandbal.

Waar kan ik terecht?

De begeleiding kan overal doorgaan. Dat hangt helemaal af van waar jij precies zorg en houvast voor nodig hebt. Zowel op als naast de campussen hebben we een uitgebreid aanbod.

Ontdek onze afdelingen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Je meldt je aan via cliëntonthaal. Je kan ons bellen of mailen. Op basis van een verkennend gesprek volgt al dan niet een intakegesprek. Ook als je gewoon wat meer informatie wenst, kan je cliëntonthaal contacteren .

Wat betaal je zelf?

Je betaalt steeds een deel van de kostprijs zelf, dat heet de eigen financiële bijdrage. De rest van de kosten wordt d.m.v. subsidies door de Vlaamse Overheid gedekt.

 

Hoeveel je zelf betaalt, wordt bepaald door:

de aard van de ondersteuning die je wenst.

hoeveel ondersteuning je wenst.

 

Het cliëntonthaal kan je een inschatting geven van de kostprijs bij een eerste contact.

Wat betaalt de Vlaamse overheid?

Het grootste deel van de kostprijs voor zorg en ondersteuning wordt door de overheid gesubsidieerd. Deze subsidies worden op twee manieren toegekend.

 

In het ene geval krijgt de voorziening rechtstreeks de subsidies. Dit is het geval voor rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) en multifunctionele centra (MFC).

 

Rechtstreeks toegankelijke hulp is een laagdrempelige vorm van ondersteuning, omdat er geen aanvraagprocedure voor doorlopen moet worden. ‘Het vermoeden van een beperking’ is voldoende om aanspraak op RTH te kunnen maken. Hou er wel rekening mee dat er grenzen zijn aan het aanbod dat we je onder RTH mogen doen.

 

In het andere geval ontvang jij een zorgbudget waarmee je zelf zorg en houvast kan organiseren of inkopen in een voorziening.
Dit is het geval voor een persoonsvolgend budget (PVB) of een persoonlijk assistentiebudget (PAB).

 

Het cliëntonthaal informeert je graag verder.

 

 

Wat als het goed of niet goed gaat?

We hopen dat je tevreden bent over Heder. Toch kan het gebeuren dat iets niet gaat zoals het hoort of zoals je wil. Het is belangrijk om daarover te praten. Want als je met elkaar in gesprek blijft, begrijp je elkaar vaak beter. Moeilijke momenten horen bij het leven, dat is onvermijdelijk. Dat mag ons er echter niet van weerhouden ernaar te streven jou zo goed mogelijk te begrijpen.

Ben je niet tevreden?
Bespreek dat dan met je begeleider. Vaak lukt het om samen een oplossing te vinden. Vind je het moeilijk om je verhaal aan de begeleider te vertellen? Vind je dat je probleem nog niet is opgelost? Dan kan een persoon die je vertrouwt of de verantwoordelijke je helpen. We denken graag mee en zoeken samen met jou naar de best mogelijke oplossing.

Ben je wel tevreden?
Je mag ons ook zeggen wanneer je het goed vindt. Bij Heder leren we graag uit onze fouten én uit onze successen.

Je kan ook dit formulier gebruiken om ons je opmerkingen of complimenten te bezorgen.

Als het goed of niet goed gaat

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

"Bij Heder leren we graag uit onze fouten én uit onze successen."

TERUG NAAR VRAAG EN ANTWOORD
VOLG ONS