Activeer voorleesfunctie Instructies:
Selecteer de tekst die je wil laten voorlezen.

Terninck een initiatief van de FONDATIE TERNINCK, gelegen in het centrum van Antwerpen, biedt zorg en houvast aan volwassenen met een licht, matig en ernstige verstandelijke beperking. Zowel in het dagcentrum als in het woonhuis werken we emancipatorisch en individueel gericht.

Het dagcentrum is de plaats waar onze cliënten dagelijks komen werken. We vertrekken vanuit de mogelijkheden en vragen van de gebruiker. We bieden verschillende ateliers aan maar ook individuele taken. Iedere gebruiker krijgt een persoonlijk weekschema waarin zijn programma wordt gevisualiseerd.

In het woonhuis willen we zo goed mogelijk tegemoet komen aan de individuele ondersteuningsvraag van onze bewoners. Dit bereiken we door middel van open communicatie, respect voor elkaar en een goede samenwerking met alle betrokken partijen. We creëren een woonomgeving waar bewoners zich thuis kunnen voelen en professionele medewerkers aangenaam kunnen werken. We streven er naar dat dit kan verlopen in een veilige en gestructureerde omgeving met aandacht voor sfeer en persoonlijke ruimte.

Werkzaam (begeleid werken) geeft cliënten de kans om één tot enkele dagdelen buitenshuis te werken. Zij doen dat op vrijwillige basis en in een gewone ‘arbeidsomgeving’. Samen met de jobcoach verduidelijken de gebruikers hun wensen en mogelijkheden en gaan zij op zoek naar een geschikte job.

212 DSC_4804a

In ons dagcentrum ben je welkom om te komen werken. We vertrekken vanuit jouw vragen en mogelijkheden. Je kan kiezen uit een aanbod van ateliers, individuele taken of begeleid werken. Je krijgt een persoonlijk weekschema waarmee we jouw programma visualiseren.

In het atelieraanbod kan je kiezen uit productieve ateliers, beleefateliers en sportieve ateliers.

Je kan voltijds of deeltijds naar het dagcentrum komen.

Onze ateliers bieden eveneens verschillende producten te koop aan. We werken ook op bestelling. We verzamelen alle producten onder de naam Kris Kras. Ze zijn te bezichtigen en te koop in het dagcentrum.

Naast de atelierwerking stellen we onze diensten ter beschikking om op vraag van bedrijven licht industrieel werk uit te voeren. Enkele voorbeelden hiervan zijn: brieven plooien, stempelen, zakjes vullen …

Volg ons op facebook

In ons woonhuis komen we tegemoet aan wie jij bent.

We kijken en luisteren naar jouw zorgvragen, mogelijkheden, verwachtingen en toekomstperspectieven om jou, in overleg met alle betrokkenen, een plekje te geven in één van onze twee woongroepen. Elke groep heeft zijn eigen accenten. In welke groep je woont, kan doorheen de tijd evolueren.

We houden vast aan open communicatie, respect voor elkaar en een goede samenwerking met alle betrokken partijen. We streven ernaar dat dit kan verlopen in een veilige en gestructureerde omgeving waar aandacht is voor sfeer en persoonlijke ruimte. We creëren een woonomgeving waar je je thuis kan voelen en waar professionele medewerkers aangenaam kunnen werken.

Binnenkort kun je hier onze Kris kras winkel ontdekken.

212 DSC_4804a

Terninckstraat 30
2000 Antwerpen

T: 03 232 37 27
E: info.terninck@heder.be en  woonhuis.terninck@heder.be
W: www.terninck.be

Voor aanmeldingen contacteer ons cliëntonthaal
T: 03 540 19 50 of Jana 0474 33 00 78 / Frie 0474 32 00 45
E: clientonthaal@heder.be