Activeer voorleesfunctie Instructies:
Selecteer de tekst die je wil laten voorlezen.

Terninck een initiatief van de Fondatie Terninck, gelegen in het centrum van Antwerpen, biedt zorg en houvast aan volwassenen met een licht, matig en ernstige verstandelijke beperking. Zowel in het dagcentrum als in het woonhuis werken we emancipatorisch en individueel gericht.

Het dagcentrum is de plaats waar onze cliënten dagelijks komen werken. We vertrekken vanuit de mogelijkheden en vragen van de gebruiker. We bieden verschillende ateliers aan maar ook individuele taken. Iedere gebruiker krijgt een persoonlijk weekschema waarin zijn programma wordt gevisualiseerd.

In het woonhuis willen we zo goed mogelijk tegemoet komen aan de individuele ondersteuningsvraag van onze bewoners. Dit bereiken we door middel van open communicatie, respect voor elkaar en een goede samenwerking met alle betrokken partijen. We creëren een woonomgeving waar bewoners zich thuis kunnen voelen en professionele medewerkers aangenaam kunnen werken. We streven er naar dat dit kan verlopen in een veilige en gestructureerde omgeving met aandacht voor sfeer en persoonlijke ruimte.

Werkzaam (begeleid werken) geeft cliënten de kans om één tot enkele dagdelen buitenshuis te werken. Zij doen dat op vrijwillige basis en in een gewone ‘arbeidsomgeving’. Samen met de jobcoach verduidelijken de gebruikers hun wensen en mogelijkheden en gaan zij op zoek naar een geschikte job.

 

212 DSC_4804a

Het dagcentrum is de plaats waar gebruikers dagelijks komen werken. We vertrekken vanuit de mogelijkheden en vragen van de gebruiker. Hij kan kiezen uit een aanbod uit de ateliers, individuele taken of begeleid werken. Iedere gebruiker krijgt een persoonlijk weekschema waarin zijn programma wordt gevisualiseerd.

In het atelieraanbod kan er gekozen worden uit productieve ateliers, beleefateliers en sportieve ateliers.

Gebruikers kunnen voltijds of deeltijds naar het dagcentrum komen.

Onze ateliers bieden verschillende producten te koop aan. Er kan ook op bestelling gewerkt worden. We verzamelen alle producten onder de naam Kris Kras. Ze zijn te bezichtigen en te koop in het dagcentrum.

Naast de atelierwerking stellen we ook onze diensten ter beschikking om licht industrieel werk op vraag van bedrijven uit te voeren. Enkele voorbeelden hiervan zijn, brieven plooien, stempelen, zakjes vullen…

In het woonhuis willen we zo goed mogelijk tegemoet komen aan de individuele ondersteuningsvraag van de bewoners. Dit bereiken we door middel van open communicatie, respect voor elkaar en een goede samenwerking met alle betrokken partijen. Hiertoe creëren we een woonomgeving waar bewoners zich thuis kunnen voelen en waar professionele medewerkers aangenaam kunnen werken. We streven er ook naar dat dit alles kan verlopen in een veilige en gestructureerde omgeving waar er aandacht is voor sfeer en persoonlijke ruimte.

De dagelijkse werking wordt georganiseerd vanuit twee woongroepen. De bewoners worden aan een woongroep toegewezen door de orthopedagoog in overleg met het team op grond van hun zorgvraag, mogelijkheden, verwachtingen en toekomstperspectieven. Bewoners die graag samen met medebewoners activiteiten ondernemen en die veel nood hebben aan sfeer sluiten aan bij woongroep 1. In woongroep 2 sluiten de bewoners aan die zowel individueel als samen met anderen willen leven en die een grotere nood hebben aan structuur. Deze structuur wordt per bewoner ingericht, de mate van zelfstandigheid is hierbij ondergeschikt. De toewijzing aan een woongroep kan doorheen de opname evolueren.

Binnenkort kun je hier onze Kris kras winkel ontdekken.

212 DSC_4804a

Terninckstraat 30
2000 Antwerpen

T: 03 232 37 27
E: info@terninck.be
W: www.terninck.be