Activeer voorleesfunctie Instructies:
Selecteer de tekst die je wil laten voorlezen.

Terninck een initiatief van de FONDATIE TERNINCK, gelegen in het centrum van Antwerpen, biedt zorg en houvast aan volwassenen met een licht, matig en ernstige verstandelijke beperking. Zowel in het dagcentrum als in het woonhuis werken we emancipatorisch en individueel gericht.

Het ‘t Salon is de plaats waar onze cliënten dagelijks komen werken. We vertrekken vanuit de mogelijkheden en vragen van de gebruiker. We bieden verschillende ateliers aan maar ook individuele taken. Iedere gebruiker krijgt een persoonlijk weekschema waarin zijn programma wordt gevisualiseerd.

In het woonhuis willen we zo goed mogelijk tegemoet komen aan de individuele ondersteuningsvraag van onze bewoners. Dit bereiken we door middel van open communicatie, respect voor elkaar en een goede samenwerking met alle betrokken partijen. We creëren een woonomgeving waar bewoners zich thuis kunnen voelen en professionele medewerkers aangenaam kunnen werken. We streven er naar dat dit kan verlopen in een veilige en gestructureerde omgeving met aandacht voor sfeer en persoonlijke ruimte.

 

212 DSC_4804a

In ‘t Salon vind je een zinvolle dagondersteuning en beleving in een huiselijke sfeer met een specifiek activiteiten aanbod.

Voor mensen die nood hebben aan:

Vertrouwdheid: we bieden zinvolle dagbesteding in een warme, veilige en toegankelijke omgeving met een georganiseerde en vertrouwde structuur.

Veiligheid: wij willen een veilige haven zijn, waar onze cliënten zich geborgen voelen.

Voorspelbaarheid: we bieden een gevarieerd en op maat gegeven activiteitenaanbod, zowel intern als extern, individueel als in groep. steeds vertrekkend vanuit de individuele wensen en mogelijkheden van onze cliënten.

Volg ons op facebook

Terninckstraat 30
2000 Antwerpen

T: 03 232 37 27
E: info.terninck@heder.be en  woonhuis.terninck@heder.be
W: www.terninck.be

Voor aanmeldingen contacteer ons cliëntonthaal
T: 03 540 19 50 of Jana 0474 33 00 78 / Frie 0474 32 00 45
E: clientonthaal@heder.be

VOLG ONS