Activeer voorleesfunctie Instructies:
Selecteer de tekst die je wil laten voorlezen.

Verwijzers

Je bent als professional betrokken bij de zorg voor iemand met een verstandelijke en/of motorische beperking of een niet aangeboren hersenletsel. Je bent op zoek naar extra ondersteuning, houvast of doorverwijzing. Heder werkt graag samen met jou. Wat is belangrijk? Samen kijken we wat we voor de cliënt en elkaar kunnen betekenen. Zo bereiken we meer dan alleen.

We kunnen je helpen met de zorg voor jouw cliënt door onder andere begeleiding aan huis, op de (hoge)school, met de zoektocht naar arbeidsinvulling of vrijetijdsbesteding … Ook dagbesteding, wonen, (kort)verblijf, paramedische ondersteuning … behoren tot de mogelijkheden. Alles kan steeds aangepast worden aan wat jouw cliënt op dat moment nodig heeft.

arc Heder geeft ieder zijn houvast ...

Wat is allemaal mogelijk?
Hoe geven jullie zorg en houvast?
Waar hebben jullie kennis over?
Waar kan ik terecht?
Hoe gaat het in zijn werk?
Wat als het goed of niet goed gaat?
Remke verhaal

"We willen te allen tijde betrokken ouders zijn en samen met anderen werken aan de toekomst van ons Remke."

Moeder van Remke
Meer verhalen

Wat is allemaal mogelijk?

Samenwerken kan op veel manieren. Bij Heder vertrekken we vanuit de vraag van de cliënt. Daar beginnen de mogelijkheden en kansen ook. We kijken en luisteren goed naar wat je nodig hebt. Daar gaan we samen mee aan de slag. Dat betekent dat de zorg en houvast bij voorkeur zo veel mogelijk in de onmiddellijke omgeving van jouw cliënt kan georganiseerd worden.

We kiezen er bewust voor om al onze vormen van ondersteuning zowel als rechtstreeks toegankelijk als niet-rechtstreeks toegankelijke hulp aan te bieden.

Het kan zijn dat we niet de juiste zorg en houvast kunnen bieden. Of dat deze pas op een later moment beschikbaar is. We zoeken dan mee naar een organisatie die jullie verder kan helpen.

Een greep uit onze mogelijkheden:

"We kijken en luisteren goed naar wat je nodig hebt."

Mobiele begeleiding

Bij een mobiele begeleiding brengen we onze ondersteuning tot bij de cliënt. De begeleiding kan thuis doorgaan, op school, in de crèche, op het speelplein of bij de jeugdbeweging. Kortom, op de plek waar de cliënt het wenst.

 

Hoe vaak en hoe lang we langskomen, is in grote mate afhankelijk van de vraag en wordt samen met jou en de cliënt bekeken en vastgelegd.

 

 

Neem een kijkje bij:

De Kleine Beer

Zeppelin

BATO

ILIAS

Globale Individuele Ondersteuning (kinderdagverblijf, school)

Sinds september 2019 is er voor kinderen tussen 0 en 7 jaar met een (vermoeden van een) beperking een uitbreiding van het pakket rechtstreeks toegankelijke hulpverlening, kortweg GIO genaamd. Dit gaat over 30 extra begeleidingsuren per kalenderjaar, wat neerkomt op tien begeleidingen.

 

Deze vorm van zorg en houvast kan ingezet worden als het kind gebruik maakt van reguliere kinderopvang, buitenschoolse opvang of school. We kunnen jullie begeleiden of praktisch ondersteunen bij overgangsmomenten (bijvoorbeeld van de tweede naar de derde kleuterklas).

 

Onze begeleiding vindt plaats in de kinderopvang, de buitenschoolse opvang of de school zelf.

 

Onze begeleiders gaan in nauw overleg met ouders, leerkrachten en/of andere begeleiders. Het is een combinatie van praktische hulp en begeleiding.

 

Zoals steeds kijken en luisteren we goed naar wat jullie nodig hebben. Stel ons je vraag, en we gaan er samen mee aan de slag.

 

GIO is volledig gesubsidieerd en dus gratis, maar wel afhankelijk van onze capaciteit op dat moment.

 

Neem een kijkje bij GIO op onze pagina van de Kleine Beer of meld je aan via clientonthaal@heder.be

Speelpleinondersteuning

Wil je je kindje op het speelplein achter de hoek laten starten (eventueel samen met broer en/of zus) maar heeft het extra begeleiding nodig? Dan is onze speelpleinondersteuning misschien iets voor jullie.

Neem een kijkje op de pagina van de Kleuterwerking.

(Kort)verblijf

We bieden verschillende vormen van (kort)verblijf aan voor onze kinderen en jongeren met een motorische en/of meervoudige beperking, een niet aangeboren hersenletsel of een neuromusculaire aandoening:

 

Een leuke logeerplek voor peuters en kleuters om jullie als gezin te ondersteunen.

 

Logeren en verblijf (ook deeltijds en kortverblijf) voor lagere schoolkinderen en jongeren gedurende het hele jaar. Het verblijf gaat steeds gepaard met een aanbod overdag in een school.

 

Voor kinderen en jongeren die niet naar school gaan, is (kort)verblijf mogelijk in Kon-Tiki.

Neem een kijkje bij:

 

Hotel Pimpernel

De Vloot

De Bootsman

Kon-Tiki

 

Crisisopvang

Crisisopvang is mogelijk. We gaan met jullie op zoek naar onmiddellijke opvang, zowel binnen Heder als in samenwerking met andere organisaties.

 

Contacteer ons:

clientonthaal@heder.be

 

Wonen

Een voor jouw volwassen cliënt gepaste woonvorm vind je op verschillende van onze locaties:

 

Inclusief leven in de stad of kortweg ILIAS biedt inclusieve en kleinschalige woonaccommodaties in Antwerpen voor volwassenen met een beperking.

 

In De Bootsman creëren we, samen met mensen met een neuromusculaire aandoening, een gepaste en aangename woonomgeving.

 

De Kade, rustig gelegen in het groen, is een woonvorm afgestemd op de ondersteuningsvraag van volwassenen met een motorische en bijkomend verstandelijke beperking.

 

In Huis Kamiel willen we zo goed mogelijk tegemoet komen aan de individuele ondersteuningsvraag van onze bewoners met een verstandelijke beperking.

 

Neem een kijkje bij:

 

De Kade

De Bootsman

Huis Kamiel

Ilias

Dagbesteding

We bieden verschillende vormen van dagbesteding aan voor onze kinderen, jongeren en volwassenen:

 

Als persoon (jongeren of volwassen) met een ernstig meervoudige beperking krijg je een aanbod op maat in Kon-tiki.

 

In onze Kleuterwerking kan je terecht als kleuter tijdens de vakantie en op woensdagnamiddag.

 

De Haven voor kinderen en jongeren die naar school gaan, biedt volgende mogelijkheden aan: vakantie -en woensdagnamiddagopvang , voor-en naschoolse opvang, individuele ondersteuning tijdens de schooluren voor kinderen en jongeren die school lopen in één van onze partnerscholen.

 

In De Kade kan je als volwassene met een motorische en bijkomende verstandelijke beperking deelnemen aan ateliers zoals tuinieren, creatief zijn, multimedia …

 

Het dagcentrum Terninck is de plaats waar onze cliënten dagelijks komen werken. We bieden verschillende ateliers aan maar ook individuele taken.

 

Neem een kijkje bij:

 

Kon-Tiki

Kleuterwerking

De Kade

De Haven

Terninck

Gespecialiseerd kinderdagverblijf

’t Sloepke is een gespecialiseerd kinderdagverblijf voor kinderen tussen 0 en 5 jaar met een (vermoeden van) ontwikkelingsachterstand of een beperking.

Verschillende disciplines – agogisch begeleiders, kinesitherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, verpleegkundige, arts, agoog en maatschappelijk werker – werken nauw samen om een aanbod op maat van het kindje te realiseren.

In deze aangepaste omgeving en door de gespecialiseerde begeleiding creëren we kansen om een maximaal stimulerend en geïndividualiseerd aanbod te bieden. In samenspraak met de ouders bespreken we tijdig ook alle mogelijkheden van doorverwijzing en oriëntatie.

 

Neem een kijkje bij:

‘t Sloepke

 

Ontmoeting en activiteiten voor mensen met een NAH

In het hartje van Antwerpen kan je terecht in OC Het Atrium. OC Het Atrium wil een ontmoetingsplaats zijn voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel. Een warme plek waar ontmoeten kan en actief zijn mag. Jij bepaalt immers zelf de maat en het tempo.

 

Neem een kijkje bij:

OC Het Atrium

Begeleid werk

Ben je 18+ en op zoek naar interessant en boeiend werk? Zit je nog op school, ben je werkzoekend of op zoek naar een carrièreswitch? Ga je ermee akkoord dat je dit doet zonder betaald te worden?

 

Dan kan Werkzaam je hierbij helpen!

 

Na een kennismakingsgesprek met je jobcoach, gaan jullie samen op zoek naar werk.
Eens je aan de slag bent, krijg je op je werkplek verdere ondersteuning van je jobcoach. Begeleid werken, van minimale coaching tot intensieve coaching, is steeds op maat van wie jij bent.

 

Neem contact op met cliëntonthaal:

clientonthaal@heder.be

 

Praatgroep

Eén keer per maand gaat in OC Het Atrium een praatgroep door voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel. Op een ongedwongen en vrijblijvende manier worden ervaringen gedeeld, verhalen verteld. De praatgroep is geen therapiegroep maar heeft wel een therapeutisch, helend effect.

 

Psychosociale ondersteuning

Psychosociale ondersteuning omvat een brede waaier van ondersteuningsmogelijkheden gericht op het sociaal-emotioneel welbevinden van kinderen, jongeren, volwassenen en hun context. Zowel belevingsonderzoek, psychiatrische diagnostiek voor kinderen/jongeren als een psychotherapeutisch traject behoren tot de mogelijkheden.

 

Neem contact op met cliëntonthaal voor meer informatie:

clientonthaal@heder.be

 

Kinesitherapie

Kinesitherapie biedt een aangepaste behandeling die gericht is op de motorische ontwikkeling.
Bij jonge kinderen wordt de basisontwikkeling zo goed mogelijk gestimuleerd.
Bij jongeren wordt daarnaast ook nadruk gelegd op zelfredzaamheid.
Bijzondere aandacht wordt gegeven aan kinderen en jongeren met een neuromusculaire aandoening. De behandeling bestaat uit een aangepast gebruik van verschillende apparaten om het levenscomfort te vergroten.

Individuele kinesitherapie bij onze volwassen cliënten wordt gegeven door zelfstandige therapeuten. De behandeling is gericht op het behouden van hun functionele mogelijkheden en/of ademhalingstherapie. Daarnaast zorgen therapeuten van Heder voor de coördinatie van de hulpmiddelenaanvraag (zitschaal, relax, ligmatras, sta-apparaat, orthopedische schoenen,…). Ook het revalidatieonderzoek met een revalidatiearts gebeurt in het bijzijn van de therapeuten van Heder.

Logopedie

Onze logopedisten bekijken graag de specifieke zorgvraag van jouw cliënt. Er is expertise over onder andere voeding, spraak en taal, (ondersteunde) communicatie, lezen en gehoorproblemen.

Kijk bij respectievelijk Kinderen en jongeren of Volwassenen voor meer informatie over wat logopedie voor jouw cliënt zou kunnen betekenen.

Ergotherapie

Ergotherapie is erop gericht kinderen, jongeren en volwassenen te begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan.

Bij jonge kinderen wordt vooral ontwikkelingsgericht gewerkt.

Bij jongeren wordt in de individuele therapie tips en technieken aangeboden die de jongere kunnen helpen op vlak van wonen, werken en vrije tijd.

Kinderen en jongeren met visuele problemen krijgen een gespecialiseerd aanbod.

 

Voor onze volwassen cliënten zoeken we samen naar aanpassingen van bestaande materialen of hulpmiddelen zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen deelnemen aan de projecten van het dagcentrum.

 

Bij de ergotherapeut kan je verder ook terecht voor uitgebreid advies bij het uitzoeken van verschillende soorten hulpmiddelen en aanpassingen in de woonomgeving. We geven tips en reiken technieken aan om de zelfredzaamheid bij het uitvoeren van activiteiten uit het dagelijkse leven (eten, koken, wassen en kleden, bedienen computer…) optimaal te verbeteren.

Paramedische testing

Vooraleer aangepaste hulpmiddelen en behandelingen worden ingezet, zal eerst uitgezocht worden wat iemand nodig heeft.

 

Door analyse van het gangpatroon, psychomotorisch onderzoek en testing van arm-handfunctie, spraak -en taalniveau en/of gehoor, brengen onze therapeuten zorgvuldig de mogelijkheden en beperkingen in kaart.

Ganglabo

We beschikken over een ganglabo. Hier wordt men naar verwezen vanuit het Cerebral Palsy Referentiecentrum of door de revalidatiearts. Met hoogtechnologische apparatuur wordt het gangpatroon van het kind, de jongere of volwassene geanalyseerd. Dankzij deze gegevens kunnen we de therapie verfijnen en/of een fijnere afstelling van schoenen en spalken bekomen.

Contacteer ons:
ganglabo@heder.be

Denk je zelf aan iets anders, laat het ons weten.

Hoe geven jullie zorg en houvast?

We vinden het belangrijk dat iedereen zijn leven zoveel mogelijk kan leiden zoals hij dat wil. We overleggen over wat we gaan doen en stellen samen haalbare doelen. We bespreken samen wat er wel en niet gebeurt en maken afspraken met de cliënt die we in een ondersteuningsplan zetten.

Wij bieden verschillende vormen van zorg en houvast, afhankelijk van de behoefte. Onze professionele begeleiders, therapeuten, experten, artsen, verpleging …. zijn opgeleid om te ondersteunen op een manier die bij jouw cliënt past. Onze zorg en houvast gebeurt op maat. De begeleiding kan overal doorgaan, daar waar de cliënt het nodig heeft of op één van onze locaties.

"We bespreken samen wat er wel en niet gebeurt "

Waar hebben jullie kennis over?

Onze kennis is heel uitgebreid. Hieronder vind je een overzicht.

Motorische beperking

Als kind of (jong)volwassene met een fysieke beperking ben je misschien minder mobiel, maar je wil wel deelnemen aan de maatschappij. We ondersteunen je graag om verder te komen en je leven in te richten zoals jij dat graag wil. We bieden zorg en houvast via (para)medische behandeling, speciale trainingen, maar ook ondersteuning bij je zoektocht naar werk, daginvulling of onderwijs …
Dit doen we, afhankelijk van je situatie en vraag, bij jou thuis of op één van onze locaties.

Verstandelijke beperking

Door je verstandelijke beperking is het soms lastig om zelfstandig te leven. Je kan wel wat hulp gebruiken. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, werken, vrije tijd, daginvulling en jouw deelname aan de maatschappij. Je wil doen waar je goed in bent.
Afhankelijk van je situatie en vraag bieden we dagondersteuning of woonondersteuning aan (thuis of op één van onze campussen). Wij bekijken samen hoe jij je leven kan inrichten zoals jij dat wil. We helpen je om stappen te zetten.

Niet aangeboren hersenletsel/hersenletsel

Als kind of (jong)volwassene met een niet aangeboren hersenletsel heb je een leven voor en na je ziekte, ongeval, beroerte … Er verandert veel. Je hebt behoefte aan informatie, duidelijkheid, rust en passende ondersteuning na je revalidatie.
Soms zoek je een nieuwe manier om je dag in te vullen of kan je extra ondersteuning gebruiken op je school of werkplek.
We geven je graag de nodige zorg en houvast hierbij. Je wil uiteraard graag de regie houden over jouw leven, dus jij bepaalt de maat en het tempo.
We bieden professionele en specifieke NAH-zorg, zoals individuele trajectondersteuning of een aanbod in activiteiten-en ontmoetingscentrum OC Het Atrium.

Neuromusculaire aandoening

Als (jong)volwassene met een neuromusculaire aandoening, bijvoorbeeld Duchenne musculaire dystrofie (DMD) en Spinomusculaire atrofie (SMA), wil je een zo goed mogelijk leven leiden. Je hebt dromen en wensen. Je wil een fijn sociaal leven en een gevarieerde daginvulling. Je kan wel wat zorg en houvast gebruiken om dit alles te realiseren.

Bij De Bootsman bieden we ondersteuning aan huis, op school en dagbestedingsmogelijkheden. De Bootsman biedt ook wonen aan. Voor kinderen en jongeren wordt het verblijf georganiseerd in andere deelwerkingen.
We werken samen met het Neuromusculair referentiecentrum (NMRC) Leuven.
Ons paramedisch team staat klaar om jullie mee te ondersteunen waar nodig om zo het levenscomfort te vergroten.

Autisme spectrumstoornis

Wanneer jij (of jouw kind) naast een verstandelijke en/of motorische beperking of een neuromusculaire aandoening bijkomend een autisme spectrumstoornis heeft, hebben we heel wat expertise om samen op zoek te gaan naar de goede zorg en houvast, helemaal op jouw maat.

Ernstig meervoudige beperking

We vinden het belangrijk dat je als persoon met een ernstig meervoudige beperking kan genieten van alledaagse dingen, dat je ontspannen bent en je veilig voelt. We bieden activiteiten aan die gericht zijn op ontwikkeling, activering, communicatie en beleving, aangepast aan jouw ritme. We denken na over hoe we je het best kunnen verzorgen en zijn zoveel mogelijk dicht bij jou, alert op jouw signalen.
Extra begeleiding, zoals weekend- en vakantieopvang, is vaak welkom. Of juist specialistische zorg en ondersteuning op onze locatie in Kalmthout, Kon-Tiki.

Motorische/verstandelijke beperking en geriatrische zorgvraag

Als oudere met een matig/ernstig verstandelijke of ernstig meervoudige beperking wil je nog zoveel mogelijk genieten van het leven. Er kan sprake zijn van een verhoogde kwetsbaarheid op alle levensgebieden, vanwege de cognitieve, fysieke en sociaal-emotionele beperkingen. Het goed inspelen op deze kwetsbaarheid door passende zorg en houvast is cruciaal voor de kwaliteit van leven.

 

In De Kade zijn we ons bewust van deze meer complexe zorgvraag. Zo veel als mogelijk proberen we jouw leefwereld af te stemmen op wie jij bent en wat je nodig hebt. Dit houdt in dat we flexibel omgaan met je daginvulling en zo goed mogelijk vorm geven aan een voor jou veilige en gepaste woonomgeving. Indien nodig doen we beroep op psychiatrische ondersteuning.

Prematuur geboren kindje

Als je kindje te vroeg geboren wordt, word je geconfronteerd met heel wat zorgen. De mobiele begeleiders van De Kleine Beer staan samen met ouders stil bij hun vragen en bezorgdheden. Deze vorm van begeleiding kan al van start gaan in het ziekenhuis of kort nadien.

Baby's met een moeilijke start

Als je kindje een moeilijke start had, word je geconfronteerd met heel wat zorgen. De mobiele begeleiders van De Kleine Beer staan samen met ouders stil bij hun vragen en bezorgdheden. Deze vorm van begeleiding kan al van start gaan in het ziekenhuis of kort nadien.

Kinesitherapie

Kinesitherapie biedt een aangepaste behandeling die gericht is op de motorische ontwikkeling.
Bij jonge kinderen wordt de basisontwikkeling zo goed mogelijk gestimuleerd.
Bij jongeren wordt daarnaast ook nadruk gelegd op zelfredzaamheid.
Bijzondere aandacht wordt gegeven aan kinderen en jongeren met een neuromusculaire aandoening. De behandeling bestaat uit een aangepast gebruik van verschillende apparaten om het levenscomfort te vergroten.

Logotherapie

Onze logopedisten begeleiden jouw cliënt op verschillende manieren. De therapie is afgestemd op wat de persoon in kwestie nodig heeft. Kijk bij respectievelijk kinderen en jongeren of volwassenen voor meer informatie over wat logopedie voor jouw cliënt zou kunnen betekenen.

Ergotherapie

Ergotherapie is erop gericht kinderen, jongeren en volwassenen te begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan.

 

Bij jonge kinderen wordt vooral ontwikkelingsgericht gewerkt.

 

Bij jongeren wordt in de individuele therapie tips en technieken aangeboden die de jongere kunnen helpen op vlak van wonen, werken en vrije tijd.

 

Kinderen en jongeren met visuele problemen krijgen een gespecialiseerd aanbod.

 

We zoeken samen naar aanpassingen van bestaande materialen of hulpmiddelen zodat de volwassen cliënt zo zelfstandig mogelijk kan deelnemen aan de projecten van het dagcentrum.

 

Bij de ergotherapeut kan je ook terecht voor uitgebreid advies bij het uitzoeken van verschillende soorten hulpmiddelen en aanpassingen in de woonomgeving. We geven tips en reiken technieken aan om de zelfredzaamheid bij het uitvoeren van activiteiten uit het dagelijkse leven (eten, koken, wassen en kleden, bedienen computer…) optimaal te verbeteren.

Paramedische testing

Vooraleer aangepaste hulpmiddelen en behandelingen worden ingezet, kan eerst uitgezocht worden wat noden zijn van de cliënt.

 

Door analyse van het gangpatroon, psychomotorisch onderzoek en testing van arm-handfunctie, spraak -en taalniveau en/of gehoor, brengen onze therapeuten zorgvuldig de mogelijkheden en beperkingen in kaart.

Ganglabo

We beschikken over een ganglabo. Hier worden kinderen naar verwezen vanuit het Cerebral Palsy Referentiecentrum. Met hoogtechnologische apparatuur wordt het gangpatroon van het kindje, de jongere of volwassene geanalyseerd. Dankzij deze gegevens kunnen we de therapie verfijnen en/of een fijnere afstelling van schoenen en spalken.

Hydrotherapie

Bij hydrotherapie worden, onder begeleidng van een kinesitherapeut, oefeningen gedaan in een verwarmd zwembad. De cliënten
krijgen de kans om te oefenen en te
bewegen in een omgeving met verminderde
invloed van de zwaartekracht. Het water zorgt voor een relatieve gewichtsloosheid
terwijl de warmte extra ontspanning geeft.

Medische ondersteuning

De motorische revalidatie van onze cliënten wordt opgevolgd door de revalidatieartsen. De opvolging van medische problemen en specifieke voedingsproblemen gebeurt verder door de kinderartsen. Enkele malen per jaar vindt een raadpleging plaats met externe orthopedisten van de referentiecentra.

 

Een groot aantal van onze cliënten dient opgevolgd te worden door de verpleegdienst. Hiervoor is een team verpleegkundigen 24u/24u aanwezig van maandagmorgen tot vrijdagavond om de nodige verpleegkundige handelingen uit te voeren en op te volgen. Er wordt eveneens beroep gedaan op een team thuisverpleegkundigen.

Palliatieve en supportieve zorg

Als we te maken krijgen met verlies kan dit heftige emoties met zich meebrengen. Een verlieservaring kan gaan over verlies van de hoop op genezing tot afscheid nemen van het leven. Zowel de medewerkers als de cliënt en zijn omgeving kunnen beroep doen op extra ondersteuning tijdens deze moeilijke levensgebeurtenissen.

Bijkomende psychosociale en emotionele problemen

Een team dat bestaat uit een kinderpsychiater, psychologen, maatschappelijk werker en psychotherapeuten biedt zorg en houvast op dit domein aan cliënten, jong of ouder, ongeacht hun beperking. In een indivudueel traject, afgestemd op jouw vragen en bezorgdheden, gaan we samen op zoek naar hoe je goed in je vel te voelen zodat je meer veerkracht hebt om om te gaan met moeilijke situaties. Als je dat zelf ook wenst, worden alle belangrijke personen rond jou betrokken bij het traject.

Psychiatrische diagnostiek voor kinderen en jongeren

Voor kinderen en jongeren behoort een diagnostisch traject tot de mogelijkheden als dit het welbevinden van jou en je context kan vergroten door meer duidelijkheid te scheppen en een gerichte behandeling op te starten.

Sport

Spinnaker is een sportvereniging voor kinderen en jongeren met een fysieke of fysiek/verstandelijke beperking. Spinnaker biedt verschillende sporten aan: dansen, zwemmen, boccia, rolstoelhandbal en elektronische rolstoelhockey. Sporten heeft vele voordelen: je verlegt je grenzen, je leert samenwerken, je verfijnt je vaardigheden, je bouwt aan je zelfvertrouwen … Wekelijkse sportsessies, trainingen, recreatieve tornooien, nationale competities, sportieve uitdagingen kunnen tot de mogelijkheden behoren.

Waar kan ik terecht?

De begeleiding kan overal doorgaan. Dat hangt helemaal af van welke zorg en houvast jouw cliënt precies nodig heeft. Zowel op als naast de campussen hebben we een uitgebreid aanbod.

Ontdek onze afdelingen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Je meldt je aan via cliëntonthaal. Je kan ons bellen of mailen met je vraag over jouw cliënt. Maar ook als je gewoon wat meer informatie wenst, kan je cliëntonthaal contacteren.

Wat betaal je zelf?

Je betaalt steeds een deel van de kostprijs zelf, dat heet de eigen financiële bijdrage. De rest van de kosten wordt d.m.v. subsidies door de Vlaamse Overheid gedekt.

 

Hoeveel je zelf betaalt, wordt bepaald door:

de aard van de ondersteuning die je wenst.

hoeveel ondersteuning je wenst.

 

Het cliëntonthaal kan je een inschatting geven van de kostprijs bij een eerste contact.

Wat betaalt de Vlaamse overheid?

Het grootste deel van de kostprijs voor zorg en ondersteuning wordt door de overheid gesubsidieerd. Deze subsidies worden op twee manieren toegekend.

 

In het ene geval krijgt de voorziening rechtstreeks de subsidies. Dit is het geval voor rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) en multifunctionele centra (MFC).

 

Rechtstreeks toegankelijke hulp is een laagdrempelige vorm van ondersteuning, omdat er geen aanvraagprocedure voor doorlopen moet worden. ‘Het vermoeden van een beperking’ is voldoende om aanspraak op RTH te kunnen maken. Hou er wel rekening mee dat er grenzen zijn aan het aanbod dat we je onder RTH mogen doen.

 

In het andere geval ontvang jij een zorgbudget waarmee je zelf zorg en houvast kan organiseren of inkopen in een voorziening.
Dit is het geval voor een persoonsvolgend budget (PVB) of een persoonlijk assistentiebudget (PAB).

 

Het cliëntonthaal informeert je graag verder.

 

 

Wat als het goed of niet goed gaat?

We hopen dat je tevreden bent over Heder. Toch kan het gebeuren dat iets niet gaat zoals het hoort of zoals je wil. Het is belangrijk om daarover te praten. Want als je met elkaar in gesprek blijft, begrijp je elkaar vaak beter. Moeilijke momenten horen bij het leven, dat is onvermijdelijk. Dat mag ons er echter niet van weerhouden ernaar te streven jou zo goed mogelijk te begrijpen.

Ben je niet tevreden?
Bespreek dat dan met de begeleider. Vaak lukt het om samen een oplossing te vinden. Vind je het moeilijk om je verhaal aan de begeleider te vertellen? Vind je dat je probleem nog niet is opgelost? Dan kan een persoon die je vertrouwt of de verantwoordelijke je helpen. We denken graag mee en zoeken samen met jou naar de best mogelijke oplossing.

Ben je wel tevreden?
Je mag ons ook zeggen wanneer je het goed vindt. Bij Heder leren we graag uit onze fouten én uit onze successen.

Je kan ook dit formulier gebruiken om ons je opmerkingen of complimenten te bezorgen.

Als het goed of niet goed gaat

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

"Bij Heder leren we graag uit onze fouten én uit onze successen."

TERUG NAAR VRAAG EN ANTWOORD
VOLG ONS