Activeer voorleesfunctie Instructies:
Selecteer de tekst die je wil laten voorlezen.

Iets voor jou?

arc Open plaatsen volwassenen

Hier vind je een overzicht van onze open plaatsen van dit moment:

"Onze open plaatsen zijn steeds bespreekbaar"

1 kamer vrij bij Huis Kamiel

Open plaatsen Houvast wonen Terninck

Open Plaatsen OC Atrium

EEN TREFPUNT WAAR JONG EN OUD,
MENSEN MET MEER EN MINDER MOGELIJKHEDEN WELKOM ZIJN.
WAAR ONTMOETING VERZEKERD EN EIGEN KEUZE VANZELFSPREKEND IS.

Hoe gaan we te werk?

Door te luisteren naar het levensverhaal en in dialoog te gaan met elke bezoeker start een creatieve zoektocht naar zinvolle dagbesteding op maat. Deze zoektocht vertrekt vanuit interesses, mogelijkheden en noden. We houden steeds rekening met het individuele tempo en de eigen keuze. Zo kan je kiezen op welke dag je komt, voor welk project/workshop en hoe vaak.

Onze projecten kaderen in tien thema’s

Beweging, catering, muziek, ambacht, cultuur, lotgenoten, media, uitstappen, relaxatie en kunst. Hieraan koppelen we projecten en workshops waarbij we samen op zoek gaan naar de meerwaarde. Niet alleen het eindresultaat telt maar het hele proces.
Dit kan gaan van proeven, motiveren, stimuleren, activeren … zowel individueel als in (kleine) groep.

 

MEER INFORMATIE

 

Ruimte bij 't Sloepke, gespecialiseerde kinderopvang

3 Studio's beschikbaar Terninckstraat Antwerpen

Open plaatsen bij 't Loket voor sociaal administratieve ondersteuning

‘t Loket biedt cliënten sociaal administratieve ondersteuning. Hier luistert men naar uw vragen over het zorglandschap en helpt men u aankloppen bij andere diensten. Andere diensten zijn vaak niet op elkaar en op maat afgestemd. In ’t Loket krijgt u voldoende tijd en ruimte voor uw vragen. Samen met u, zoeken wij vervolgens, hoe wij u het best kunnen adviseren, doorverwijzen, wegwijzen, informeren, begeleiden of ondersteunen.

 

MEER INFORMATIE

Open plaatsen bij Werkzaam jobcoaching

Ben je 18+ en op zoek naar interessant en boeiend werk? Zit je nog op school, ben je werkzoekend of op zoek naar een carrièreswitch? Ga je ermee akkoord dat je dit doet zonder betaald te worden? Dan kan Werkzaam je hierbij helpen!

Wij zijn een dienst begeleid werken die op zoek gaat naar een juiste match tussen werkgever en begeleid werker.

Onze dienst ondersteunt jullie beiden en begeleidt zolang dit nodig is.

 

MEER INFORMATIE

2 Kamers vrij binnen T’Huis, ons woonproject in Antwerpen-Zuid

Heder heeft momenteel nog 2 kamers vrij binnen T’Huis, ons woonproject in Antwerpen-Zuid.

 

Wil jij ontdekken hoe het voelt om op eigen benen te staan?

Verlang je naar meer zelfstandigheid in wonen? Dan bieden wij twee open plaatsen waar je gedurende twee jaar kan (trainings)wonen! Houvast Wonen T’Huis is voor mensen die willen verkennen welke manier van zelfstandig wonen, en met welke ondersteuning, het best bij hen past.

Met een open blik gaan we individueel aan de slag met jouw vragen en wensen. De nadruk van dit project ligt op het samen ontdekken.

 

Bekijk dan zeker onze folder, of neem contact op met Cliëntonthaal via 0474 33 00 78 of 0474 32 00 45.

 

Ook via mail kan je vragen stellen door een berichtje te sturen naar clientonthaal@heder.be

 

Open plaats woongroep De Bootsman

De Bootsman is een unieke plek voor unieke mensen …

 

Vanuit haar werking ‘De Bootsman’ organiseert Heder sterk gespecialiseerde ondersteuning voor volwassenen met een neuromusculaire aandoening; de ziekte van Duchenne (DMD) en van Becker, de ziekte van Steinert en van Charcot­Marie­Tooth, spinale musculaire atrofie (SMA), bekkengordeldystrofie, myositis (autoimmune spierontsteking) en metabole spierziekten … Leven met neuromusculaire aandoening maakt je afhankelijk van gespecialiseerde verzorgende handelingen, medische support en de nood aan doorgedreven aanpassingen (van de aangepaste elektronische rolwagen tot doorgedreven omgevingsbediening).

 

Deze ondersteuning biedt het interdisciplinair team van De Bootsman.

Wij vertrekken steeds vanuit jouw vraag en je omgeving, en vinden het belangrijk dat je zelf de regie in handen neemt. We zijn als het ware een ‘compagnon’ die met jou en je omgeving op weg gaat.

 

In De Bootsman vind je een warme en huiselijke omgeving waar familie, vrienden, buurtbewoners, vrijwillige medewerkers,… steeds welkom zijn. We zijn een actieve partner voor jou en je omgeving.

In De Bootsman kan je terecht met zowel een vraag naar wonen (voltijds, deeltijds, kort verblijf, hotelfunctie) als met een vraag naar begeleiding op de locatie(s) die jij verkiest (mobiele begeleiding/ondersteuning).

 

Momenteel hebben we ruimte om een nieuwe cliënt te laten starten in onze woongroep (voltijds mogelijk).

 

Onze werking kan iets voor jou zijn, als …
Je komt in aanmerking voor de werking van De Bootsman indien er sprake is van een
neuromusculaire aandoening.
De Bootsman is vanzelfsprekend toegankelijk voor personen met een ernstig verminderde mobiliteit of voor (elektronische ) rolwagengebruikers.

 

Voor de woonondersteuning dien je te beschikken over een persoonsvolgend budget (PVB). Het juist
aantal in te zetten zorggebonden punten wordt samen met jou bekeken. Je kan kiezen voor een
deeltijds of voltijds pakket.

 

Indien je (nog) niet over een PVB beschikt, bekijken we samen welke ondersteuning we rechtstreeks toegankelijk kunnen bieden.

 

Ben je geïnteresseerd?
Neem dan vrijblijvend contact op met onze medewerkers van het cliëntonthaal.

E: clientonthaal@heder.be

T: 03 540 19 50

Open plaats dagbesteding De Kade

In het dagcentrum van De Kade vind je een zinvolle, diverse en vooral leuke dagbesteding! Afhankelijk van jouw interesses plannen we samen je dag. Je kan hierbij kiezen uit verschillende projecten: creatieve projecten (schilderen, kaarsen maken, …), expressieve projecten (muziekproject, toneel, (rolstoel-) dans, …), sport en beweging (Boccia, Kubbs, …), projecten met een focus op media (sociale media, actua, …), koken, snoezelen, groenprojecten, …

 

Afhankelijk van jouw mogelijkheden en beperkingen zoeken we steeds een manier waardoor je kan deelnemen én kan bijdragen aan de projecten. Ook worden er projecten ‘buitenshuis’ georganiseerd, zoals zwemmen, winkelen, op uitstap gaan, …

 

Bovenop deze projecten vind je in De Kade vooral een plek waar je je thuis kan voelen: een warme omgeving, een leuke plek waar je elkaar kan ontmoeten, … Fysieke zorg wordt gewaarborgd door een team van ervaren en gespecialiseerde begeleiders en (para-) medici, en dit in een volledig aangepaste omgeving in het groen! Afhankelijk van jouw zorgvragen kan een therapeutische ondersteuning – paramedische of psychische/psychotherapeutische support – mee georganiseerd worden.

 

Het dagcentrum is verbonden aan het woonhuis van De Kade. Ook volwassenen die bij ons wonen, nemen deel aan de activiteiten van het dagcentrum. Afhankelijk van jouw wensen en persoonsvolgend budget, kunnen we je een deeltijds dan wel voltijds dagbestedingsaanbod doen. Een warme maaltijd is, indien je dit wenst, voorzien.

 

Onze werking kan iets voor jou zijn, als…
In De Kade hebben we een gespecialiseerde werking voor volwassen personen met een meervoudige beperking.

 

Je komt in aanmerking indien er sprake is van:
– Een motorische beperking: een centraal motorische (al dan niet aangeboren) of degeneratieve beperking en mobiliteitsbeperking. Zoals aangehaald is De Kade volledig aangepast voor personen met een verminderde mobiliteit of voor (elektrische) rolwagengebruikers,
én
– Een bijkomende (licht, matig, ernstig of diep) verstandelijke beperking.
Je beschikt over een persoonsvolgend budget.
(Para-) medische omkadering kan geboden worden na afstemming en onderzoek. Ook (toedienen van, opvolgen van, …) sondevoeding is mogelijk – gespecialiseerde voedingsbegeleiding vanzelfsprekend ook.

 

Locatie
De Kade Missiehuislei 46 2920 Kalmthout

 

Ben je geïnteresseerd?
Neem dan vrijblijvend contact op met onze medewerkers van het cliëntonthaal.

E: clientonthaal@heder.be

T: 03 540 19 50

Riet 370 klein
VOLG ONS