Activeer voorleesfunctie Instructies:
Selecteer de tekst die je wil laten voorlezen.

Robin, cliënt bij de Bootsman

Robin verhaal

"Het is vooral de maatschappij die ons gehandicapt maakt. Het leven is veel te schoon om zomaar weg te smijten"

Robin, cliënt bij de Bootsman
Robin (37) neemt deel aan het project groepswonen van De Bootsman.

Voor onze beperkingen zijn er oplossingen genoeg. Het is vooral de maatschappij die ons gehandicapt maakt. Het leven is veel te schoon om zomaar weg te smijten.

Hier genieten we van meer vrijheid dan thuis. We zijn mobieler en hebben alles bij de hand. We leven tussen vrienden en hebben hopen sociale contacten. We krijgen goede zorgen, de begeleiders weten wat ze moeten doen, de arts is beschikbaar. De combinatie van goede ADL en voldoende medische ondersteuning maakt dit een goede woonvorm voor mij. Thuis wonen zou me meer geïsoleerd maken.

Met de Bootsman willen we een woonvorm creëren voor een kleine groep volwassenen met een neuromusculaire aandoening die de regie van hun leven in eigen handen nemen. We geven het project mee gestalte. We kunnen mee beslissen over alles wat met ons leven te maken heeft. We combineren zo het gezamenlijk wonen, de sociale contacten en de omkadering met ruimte voor privé-aangelegenheden, bijvoorbeeld bezoek op de eigen kamer of eens alleen willen zijn.

Het is niet omdat je de aandoening van Duchenne hebt dat je niet gelukkig kan zijn.

VOLG ONS