Activeer voorleesfunctie Instructies:
Selecteer de tekst die je wil laten voorlezen.

Spinnaker vzw is de na-schoolse sportvereniging verbonden aan Heder.

Het hoofddoel van Spinnaker vzw is aan de kinderen en jongeren van Heder enerzijds en aan kinderen en jongeren met een handicap van buiten de schoolmuren anderzijds, een extra vrijetijdsbesteding aan te bieden. Sport stimuleert het gebruik en de ontplooiïng van het lichaam. Naast deze motorische ontwikkeling van het kind of jongere beogen we ook nog andere doelstellingen. Tijdens de sportactiviteiten bieden we ook zoveel mogelijk psychomotorische ervaringen aan om fundamentele begrippen aan te leren zoals lichaamsbesef, ruimtelijke oriëntatie (links / rechts-notie, ruimtelijke begrippen als voor, achter, naast, op, …). Specifiek technische vaardigheden worden in sport-spelsituaties aangeleerd: oog-hand-coördinatie, balvaardigheid, versnelling, wendbaarheid, spelinzicht, herkenbaarheid van spelregels, opstelling, …. De aspecten persoonlijkheidstraining en karaktervorming maken deel uit van het sportgebeuren.

Alle sporten die door Spinnaker vzw worden aangeboden zijn groepssporten (met uitzondering van zwemmen). Bijgevolg worden volgende doelstellingen gerealiseerd: leren in team werken, egoïsme laten varen voor de ploegbelangen, samenwerken, samen spelen, zijn verlies leren aanvaarden, nooit opgeven, verdraagzaamheid, leren aanvaarden van spelleiding, regels en beslissingen; het inschatten van zijn eigen mogelijkheden (overschatting / prestatiedrang), leren omgaan met structuur. We beogen ook het toepassen van deze vorming in het dagelijkse leven.

www.spinnaker-sport.be

Galjoenstraat 2
2030 Antwerpen

T: 03 541 33 80

www.spinnaker-sport.be