Activeer voorleesfunctie Instructies:
Selecteer de tekst die je wil laten voorlezen.

Ieder mens verdient de kans om samen met en door anderen een kwaliteitsvol leven uit te bouwen. We vertrekken vanuit de eigen regie, zien en zetten in op mogelijkheden, en voorzien in accommodatie waar tijd en ruimte is voor ontmoeting.

"We vertrekken vanuit de eigen regie, zien en zetten in op mogelijkheden"

De frequentie en de intensiteit van de ondersteuning zijn anders binnen elk Houvast Wonen project. Dit kan variëren van 1 begeleiding per maand (‘individuele psychosociale begeleiding), tot 7/7 dag- en woonondersteuning in een (para)medisch omkaderde setting. Kenmerkend voor Houvast Wonen is dat wij vanuit Heder samen met jou kijken naar de ondersteuning die nodig is, en welke andere diensten of partners je hier bijkomend in kunnen ondersteunen. Een (traject)begeleider van Heder zorgt, samen met jou, voor de afstemming en coördinatie van het traject. Jij zit hierbij in de regie-stoel.

Momenteel bestaat Houvast Wonen uit vier kleinschalige projecten in samenwerking met partners: Hollebeek, De Ley, Groen Kwartier, en ’t Huis. In oktober 2023 zijn we van start gegaan met een vijfde project: Houvast Wonen Terninck, dit krijgt gaandeweg vorm.

Houvast Wonen: Hollebeek

In samenwerking met De Medemens, campus Hollebeek

 

De Medemens stelt in dit project 15 assistentiewoningen ter beschikking voor volwassenen met een niet-aangeboren-hersenletsel (NAH) die zelfstandig willen wonen. Hierbij ervaar je nood aan ondersteuning op sommige levensdomeinen. De (traject)begeleider van Heder is een compagnon en route, een support’er die het aanspreekpunt is voor jou en je traject ondersteunt. We vertrekken van 1u begeleiding per week, en 6u permanentie van maandag tot vrijdag. De woon-assistent van De Medemens is je aanspreekpunt met betrekking tot de woning, en het wonen in Hollebeek. De woningen zijn aangepast en rolstoeltoegankelijk.

 

Financiering: RTH, PVB

Houvast Wonen: Groen Kwartier

In samenwerking met De Woonhaven

 

Samen met De Woonhaven stellen we in dit project 7 appartementen ter beschikking voor volwassenen die zelfstandig willen wonen en hierbij nood hebben aan ondersteuning op sommige levensdomeinen. De frequentie van de geboden ondersteuning wordt met jou afgesproken, waarbij we vertrekken van minimaal 1u begeleiding per week.  Houvast Wonen Groen kwartier is specifiek voor mensen met een lage ondersteuningsnood. We verkennen dit samen met jou tijdens een kennismakingsgesprek na aanmelding.

 

Financiering: RTH, PVB

Houvast Wonen: ’t Huis

In samenwerking met Fondatie Terninck, thuiszorg Vleminckveld

 

Samen met Fondatie Terninck stellen we in dit project 7 kamers ter beschikking voor (jong)volwassenen die nood hebben aan ondersteuning in het zelfstandig wonen. Je woont in een huis met een gemeenschappelijke keuken, eetkamer, living, sanitair, en tuin. Je kamer is voorzien van een eigen lavabo en je beschikt over een internet-en televisie aansluiting. De verdere inrichting kan je zelf bepalen. Vanuit Heder voorzien we in minimaal 2 x 2u begeleiding per week, en dagelijkse presentie (3u) van maandag tot zondag.

 

Financiering: PVB

Status: 3 kamers beschikbaar

Houvast Wonen: De Ley

In samenwerking met De Medemens, campus Sint-Camillus

 

De medemens stelt in dit project 5 appartementen ter beschikking. We richten ons hier op mensen die zelfstandig willen wonen, nood hebben aan aangepaste accommodatie, en minimale ondersteuning. Vertrekpunt in dit project is 1 begeleiding per maand. De (traject)begeleider komt maandelijks bij je langs, en vertrekt vanuit jouw vragen.

 

Financiering: RTH, PVB, eigen middelen

Status: 1 appartement beschikbaar

Houvast Wonen: Terninck

In samenwerking met Fondatie Terninck

 

In oktober 2023 zijn we van start gegaan met Houvast Wonen Terninck. Dit project zet in op een verdere uitbouw van de Bootsman, een woongroep voor mensen met een neuromusculaire aandoening. Naar de toekomst toe, en bij de verdere uitbreiding van dit project, voorzien we hier ook in ondersteuning voor mensen met een niet-aangeboren-hersenletsel. Het project voorziet in een intensieve ondersteuning, zowel op agogisch als medisch/paramedisch vlak. In de loop van 2024 zetten we in op verdere bekendmaking, en communicatie. Voor meer informatie kan je alvast terecht bij cliëntonthaal.

 

Financiering: PVB

Heb je vragen in verband met bovenstaande projecten, wil je meer informatie, of wens je jezelf of iemand anders aan te melden? Neem contact op met Cliëntonthaal, en dan verkennen we samen met jou de mogelijkheden.

Voor aanmeldingen contacteer ons cliëntonthaal
T: 03 540 19 50
E: clientonthaal@heder.be

VOLG ONS