Activeer voorleesfunctie Instructies:
Selecteer de tekst die je wil laten voorlezen.

Kim, mobiel begeleider bij de Kleine Beer

Kleuter verhaal

"We zetten elke dag een stapje verder in het inclusieverhaal van Niels, een jongen met een motorische beperking."

Kim, mobiel begeleider bij de Kleine Beer
Kim gaat als mobiel begeleider naar een reguliere school en werkt samen met het hele team aan het inclusieverhaal van Niels.

Thuis, op school ...

Sinds enkele maanden begeleid ik Niels in het regulier kleuteronderwijs. Niels is een vrolijke kleuter van vier met een motorische beperking.

Al snel was duidelijk dat Niels zijn plekje in de klas goed had gevonden én dat er een fijn en veilig contact was met zijn klasjuf. Dit waren alvast de eerste stappen naar een succesvol inclusieverhaal.

Wanneer ik verder kijk dan de muren van zijn klaslokaal, zie ik nog een ander verhaal. Andere leerkrachten weten niet goed wat gedaan als Niels op de speelplaats eens een ander kind duwt. Moeten ze op dezelfde manier reageren zoals ze zouden doen tegenover kinderen zonder beperking? Of laten ze hem maar beter begaan omdat hij een beetje ‘anders’ is?

Wanneer ik tijdens een pauze poolshoogte neem hoe ze hierover denken, komen er eerst aarzelend en dan meer en nog meer vragen aan de oppervlakte: Wat mogen we verwachten van dit kind? Hoe zal hij evolueren? Zal hij ooit zindelijk worden? Begrijpt hij het wanneer we hem berispen? Kunnen we hem het aanbod geven dat hij nodig heeft als hij ooit in onze klas komt?

Door de klasjuf bij deze gesprekken te betrekken en door het team zélf meer te laten kijken naar wie Niels is en zijn ‘label’ achterwege te laten, zetten we elke dag een stapje verder in dit inclusieverhaal.

Als begeleider probeer ik onder andere te realiseren dat de zorg voor Niels meer en meer gedragen wordt. Dit doen we door het gehele lerarenteam verbindend te laten samenwerken.

VOLG ONS