Activeer voorleesfunctie Instructies:
Selecteer de tekst die je wil laten voorlezen.

De opbrengst

De inspiratie dag voor het nieuwe Ontmoetingscentrum Campus Stad was een groot succes. Niet alleen vanwege de 100 aanwezigen maar vooral ook door de enorme input aan ideeën, wensen maar ook bezorgdheden die deelnemers met ons gedeeld hebben.

Tijdens de inspiratie dag is aan verschillende gesprekstafels uitvoerig gesproken over de invulling van het nieuwe ontmoetingscentrum aan de hand van 3 thema´s:

• Dagbesteding
• Steun
• Samenwerking

De opbrengst is enorm divers en om het enigszins overzichtelijk te houden hebben we geprobeerd de belangrijkste bijdragen te bundelen.

Eén loket – Van verschillende tafels kwam de behoefte aan één loket voor informatie, advies en diensten. Deelnemers gaven aan het soms moeilijk te vinden om correcte informatie en advies te krijgen over bijvoorbeeld dienstverlening, PVF (persoonsvolgende financiering) en het ondersteuningsaanbod. Ook is er behoefte aan ondersteuning bij administratieve handelingen over bijvoorbeeld bewind voering, uitkeringen of mutualiteit.

Toegankelijkheid – Veel vragen ook over de toegankelijkheid van het ontmoetingscentrum. Dat gaat zowel over de fysieke toegankelijkheid, zoals het binnen rijden met een rolstoel, als over de sociale toegankelijkheid, de vraag of mensen zich welkom, geaccepteerd en veilig voelen.

Contacten – Deelnemers hebben ook veel gesproken over de behoefte aan contact met anderen en dan vooral buiten de groep cliënten. Dit varieert van het meenemen van familieleden of vrienden naar het centrum, het hebben van een vaste buddie om samen activiteiten mee te ondernemen tot ondersteuning bij het aangaan van relaties.

Activiteiten – Uiteraard is er een grote belangstelling voor het ondernemen en deelnemen aan allerhande activiteiten. Ook hier is sprake van veel variatie zoals sport, ateliers, yoga, feestjes en voetbal kijken om er maar eens een paar uit te pakken.

Uitstappen – Ook de uitstappen mogen uiteraard niet ontbreken. Musea, de zoo, concerten bezoeken of naar een voetbal match gaan, het zijn slechts enkele van de ideeën voor uitstappen.

Ondersteuning – Verschillende bijdragen hadden betrekking op de ondersteuningsbehoefte van cliënten; Denk hierbij aan ondersteuning bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), (para-)medische of psycho-sociale ondersteuning tot hele praktische zaken als een kapper of pedicure.

Zingeving – Een aantal cliënten gaf aan de behoefte te hebben om iets voor een ander te kunnen betekenen. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van begeleid of vrijwillig werk tot het helpen van anderen, bijvoorbeeld bij ziekte. Ook verschillende vormen van leren en opleidingen werden genoemd.

Eigenheid – Een veel gehoorde bezorgdheid van cliënten is de grootschaligheid van het centrum. Men waardeert de mogelijkheden van het centrum voor een breed aanbod aan activiteiten, maar geeft tegelijkertijd aan behoefte te hebben aan kleinere groepen, contact met lotgenoten en bijvoorbeeld een ruimte waar men zich in rust kan terug trekken en niks moet. Ont-moeten werd dat ook wel genoemd.

Uiteraard is het bovenstaande overzicht niet compleet, maar het geeft wel een mooi overzicht van de opbrengst.

Het vliegwiel team zal de komende tijd aan de slag gaan met als deze wensen en behoeften. Houd de website en nieuwbrief in de gaten om hiervan op de hoogte te blijven.

Mochten er nog meer behoeften leven of heb je een ander goed idee, neem dan even contact met ons op via ontmoeting@heder.be of spreek iemand van het Vliegwielteam aan.

 

juni 2020

Printversie