Activeer voorleesfunctie Instructies:
Selecteer de tekst die je wil laten voorlezen.

Doe een gift

Sponsors, donateurs, bedrijven, personen, serviceclubs of andere organisaties: jullie maatschappelijke betrokkenheid is voor onze cliënten enorm waardevol en wordt in de komende jaren van doorslaggevend belang.

Wil je ons steunen dan kan je jouw financiële bijdrage overmaken op rekeningnummer BE18 2200 9424 8165 (BIC: GEBABEBB – Bank: BNP Paribas) op naam van Heder vzw/giften met vermelding ‘Gift van (je naam) voor (bestemming).

"Lions dames: jaarlijks schenken we graag een bijdrage aan Heder"

AANPASSING NU 60%:
Op 12 juni 2020 keurde het uitgebreide Kernkabinet een verhoging van 45 % naar 60% van de belastingvermindering voor giften in 2020. Dat betekent dus dat je voor alle giften, die tussen 1 januari en 31 december 2020 aan Heder geschonken worden, een belastingvermindering van 60% krijgt ipv van de normale 45%.

Als je nu een gift van bv. 100 € doet aan Heder, dan vermindert je belasting met 60 € !

Jij kiest welke dienst of concreet project jouw gift ontvangt, hier vind je een overzicht van alle projecten.

Dit voor een beetje of voor heel het bedrag.

Schenkers van 40 euro of meer ontvangen een fiscaal attest dat recht geeft op een belastingvermindering van 60%.