Activeer voorleesfunctie Instructies:
Selecteer de tekst die je wil laten voorlezen.

Testament

Neem Heder op in uw testament

Nog een interessante manier om ons financieel te ondersteunen, is het duolegaat. Hiermee kan u testamentair, aan zeer lage erfbelasting, een deel van uw vermogen aan Heder nalaten en tegelijk uw wettelijke erfgenamen fiscaal aantrekkelijk begunstigen.

Door Heder als erfgenaam of mede-erfgenaam op te nemen in uw testament blijft uw engagement voor onze zorg doorgaan.

Om een goed doel op te nemen in uw testament hoeft u ook helemaal geen miljonair te zijn. U kan ook kleinere bedragen nalaten of bepaalde goederen. Veel mensen vergeten dat bijvoorbeeld hun eigen woning een groot stuk van hun vermogen vertegenwoordigt.

Gratis Gids ‘Goed Geregeld Goed Gegeven’

Om je wegwijs te maken in de wetgeving rond schenken en nalaten aan een goed doel heeft testament.be de gids ‘Goed Geregeld Goed Gegeven’ uitgebracht. U kan hem hier gratis aanvragen.

Fiscaal voordeel

Vooral voor mensen zonder kinderen is het een mooie gedachte dat hun centen zinvol besteed zullen worden. Voor hen biedt de formule van een duolegaat trouwens een belangrijk fiscaal voordeel als ze ook iets willen geven aan een ver familielid, een vriend, of een vriendin.

U leest er alles over op www.testament.be.

Wilt u ons een helpen? Neem dan contact met ons op.

"Heder staat in ons testament omdat we willen dat er goed gezorgd wordt voor onze zoon als we er niet meer zijn."