Activeer voorleesfunctie Instructies:
Selecteer de tekst die je wil laten voorlezen.

Rozemaai Bouwwerken blog

22.09.2021

De firma Smet plaatst extra grindkernen tot aan de draagkrachtige laag.

07.09.2021

Vandaag wordt er een tweede verdieping op de werfcontainers gezet.

02.09.2021

Er is begonnen met het bouwen van de elektriciteitscabine.

26.08.2021

Bezoek van de directeurs BuSO De Tjalk en BuBAO Het Sas (CKSA)

20.08.2021

De werken voor de betonplaten zijn gestart.

09.08.2021

De volgende stap is de riolering.

02.08.2021

Bouwverlof is gedaan en de werken gaan weer van start. Er wordt hard gewerkt aan de fundering.

24.06.2021
Een aantal leerlingen van Buso De Tjalk komt al even een kijkje nemen.

23.06.2021
De trekpalen worden 5 meter in de grond geboord. Een trekpaal is een in de grond aangebrachte funderingspaal.

17.06.2021
De eerste werfvergadering ter plaatse is een feit.

16.06.2021
De steenlaag is overal aangebracht. Je kan de tuintjes tussen de gebouwen al zien.

14.06.2021
De eerste werfcontainers worden geplaatst op het terrein.

09.06.2021
De werf voorbereidende grondwerken wordt stilaan afgerond en de hoofdaannemer, Van Roey, is nu effectief gestart op de site. Er ontstaat een genivelleerd terrein. Op dit moment is de uitvoering van de steenslaglaag onder de fundering aan de gang.

12.05.2021
Er wordt een nieuwe omheining geplaatst op het werfterrein.

01.02.2021
De aannemer zal de komende maanden enkele voorbereidende werkzaamheden uitvoeren. Het gaat voornamelijk over grond-, sloop- en rooiwerken. De huidige visvijver wordt gedempt. De bomen en struiken ter hoogte van de nieuwe Zorgcampus en zijn infrastructuur worden gerooid. Enkele kleinere bijgebouwtjes en verhardingen zullen bovendien gesloopt worden. Tenslotte zal de teelaarde op de juiste pas gebracht worden als voorbereiding op de effectieve bouwwerken. Volgens de huidige planning zullen deze werken afgerond zijn eind maart. Nadien zal het even stil zijn op de site. Van zodra er een startdatum gekend is voor de bouwwerken, zal hierover op deze pagina bericht worden.