Activeer voorleesfunctie Instructies:
Selecteer de tekst die je wil laten voorlezen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Je meldt je aan via cliëntonthaal.  Je kan ons bellen of mailen. Op basis van een verkennend gesprek bekijken we welke stappen we samen met jou zetten. Nadien volgt al dan niet een intakegesprek waarin we jouw vraag verder verkennen.

Ook als je gewoon wat meer informatie wenst, kan je cliëntonthaal contacteren.

Wat betaal je zelf?

Je betaalt steeds een deel van de kostprijs zelf, dat heet de eigen financiële bijdrage. De rest van de kosten wordt d.m.v. subsidies door de Vlaamse Overheid gedekt.

 

Hoeveel je zelf betaalt, wordt bepaald door:

de aard van de ondersteuning die je wenst.

hoeveel ondersteuning je wenst.

 

Het cliëntonthaal kan je een inschatting geven van de kostprijs bij een eerste contact.

Wat betaalt de Vlaamse overheid?

Het grootste deel van de kostprijs voor zorg en ondersteuning wordt door de overheid gesubsidieerd. Deze subsidies worden op twee manieren toegekend.

 

In het ene geval krijgt de voorziening rechtstreeks de subsidies. Dit is het geval voor rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) en multifunctionele centra (MFC).

 

Rechtstreeks toegankelijke hulp is een laagdrempelige vorm van ondersteuning, omdat er geen aanvraagprocedure voor doorlopen moet worden. ‘Het vermoeden van een beperking’ is voldoende om aanspraak op RTH te kunnen maken. Hou er wel rekening mee dat er grenzen zijn aan het aanbod dat we je onder RTH mogen doen.

 

In het andere geval ontvang jij een zorgbudget waarmee je zelf zorg en houvast kan organiseren of inkopen in een voorziening.
Dit is het geval voor een persoonsvolgend budget (PVB) of een persoonlijk assistentiebudget (PAB).

 

Het cliëntonthaal informeert je graag verder.

 

 

VOLG ONS