Activeer voorleesfunctie Instructies:
Selecteer de tekst die je wil laten voorlezen.

Geschiedenis

1954

De vzw CKS gaat in op het verzoek van de Belgische Bond voor Spastische Kinderen om een school op te richten en start met drie klassen voor bijzonder onderwijs.

1 sep 1955

De Sint-Jozefschool voor bijzonder onderwijs opent haar deuren in de Oude Beurs in een vrijgekomen gebouw van de parochiale meisjesschool.

26 maart 1956

Het behandelingscentrum voor spastische kinderen wordt opgericht.

1964

Het volledige instituut wordt overgeplaatst naar de nieuwe gebouwen in de Galjoenstraat in de wijk Luchtbal.

1967

Het Fonds voor Medische, Sociale en Pedagogische zorg voor Gehandicapten (Fonds 81) erkent het Sint-Jozefinstituut als internaat voor opname van motorisch gehandicapten jongens en meisjes.

1971

Het Fonds 81 erkent het Sint-Jozefinstituut als semi-internaat voor opname van motorisch gehandicapte jongens en meisjes van 3 tot 21 jaar.

1972

Het Fonds 81 erkent het Sint-Jozefinstituut als semi-internaatvoor opname van jongens en meisjes met een licht-, matig- en ernstig mentale handicap van 3 tot 21 jaar.

1982

Het Fonds 81 erkent het Sint-Jozefinstituut voor het in semi-internaatsverband opnemen van niet-schoolgaande kinderen van 0 tot 21 jaar met een motorische handicap.

1983

’t Sloepke, een vroegbegeleidingscentrum voor motorisch gehandicapte kinderen jonger dan 3 jaar, wordt opgericht.

1985

’t Sloepke wordt uitgebreid met Kon-Tiki in de Van Reyenstraat te Deurne. Kon-Tiki is een alternatief voor opvang en begeleiding van meervoudig gehandicapte kinderen vanaf 3 jaar, die niet of nog niet in staat zijn om schoolse vaardigheden te verwerven.

1989

De vzw Centrum voor Vroeg-en thuisbegeleiding van hersengestoorde kinderen wordt opgericht. Hieruit ontstaat De Kleine Beer, specifiek voor personen met een motorische handicap in de provincie Antwerpen.

1992

In de Galjoenstraat wordt een tehuis voor niet-werkenden opgericht. Het tehuis krijgt later de naam ‘De Kade’.

1993

Het tehuis wordt uitgebreid met een dagcentrum.

april 2000

Kon-Tiki verhuist van Deurne naar de Missiehuislei in Kalmthout.

2001

Het dagcentrum wordt uitgebreid met de Kluiver, gevestigd in de Pothoekstraat te Antwerpen. De Kluiver is een specifiek activiteitencentrum voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel.

2004

Er wordt gestart met Beschemd Wonen.

16 mei 2008

De Kade verhuist eveneens naar de Missiehuislei te Kalmthout.

2010

Beschermd Wonen wordt uitgebreid met Geïntegreerd Wonen.

2018
De Kluiver neemt zijn intrek in een nieuw gebouw in de Cadixwijk
en gaat samenwerken met Fondatie Terninck uit de Terninckstraat in Antwerpen.

In 2019 worden DVC Sint-Jozef en Fondatie Terninck samen HEDER vzw

VOLG ONS