Activeer voorleesfunctie Instructies:
Selecteer de tekst die je wil laten voorlezen.

Team logopedie

logo project

"Een wetenschappelijk onderbouwde invalshoek om taalontwikkeling en efficiënte communicatie mogelijk te maken bij onze cliënten die niet spreken of moeilijk verstaanbaar zijn."

Team logopedie
Een zinvol hulpmiddel dat onze cliënten de kans geeft om hun communicatieve vaardigheden zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

BATO Begeleiding, Advies, Testing en Outreach

Ons team van logopedisten is divers; elke collega heeft zijn specifieke interesse en expertise.
Maar we werken graag samen rond bepaalde onderwerpen. Ons blikveld verruimen, ten goede van onze cliënten, daar halen we voldoening uit.

Zo werkten we recent samen met een verdeler van spraakcomputers. Deze firma bracht ‘SCORE’ op de markt: een wetenschappelijk onderbouwde invalshoek om taalontwikkeling en efficiënte communicatie mogelijk te maken bij onze cliënten die niet spreken of moeilijk verstaanbaar zijn.

Men gebruikt een vaste kernwoordenschat en een uit te breiden randwoordenschat.
De 200 kernwoorden (die 80% van onze gesproken taal uitmaken) worden op een logische manier gerangschikt. Onze cliënten kunnen hier al op jonge leeftijd mee aan de slag.

Vanuit onze ervaring konden we de firma advies geven omtrent inhoud, opbouw en lay-out.
Het was fijn om te merken dat zij onze tips verwerkten in hun uiteindelijke product.

Deze samenwerking leidde tot een zinvol hulpmiddel dat onze cliënten de kans geeft om hun communicatieve vaardigheden zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Ondertussen heeft men ook in de USA Score en Heder leren kennen!

https://www.closingthegap.com/jabbla-vibe-an-easier-way-to-communicate/

SCORE is een symbolenwoordenschat die meegroeit met de taalontwikkeling van de gebruiker. Je kan er dus al vanaf jonge leeftijd mee beginnen werken. Dankzij een vaste kernwoordenschat en een uit te breiden randwoordenschat gebruik je SCORE op jouw maat. Deze symbolenwoordenschat is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit van Keulen en werkt in Mind Express.

VOLG ONS