Activeer voorleesfunctie Instructies:
Selecteer de tekst die je wil laten voorlezen.

Vacatures

Heder is een lerende organisatie. Je krijgt het vertrouwen en de verantwoordelijkheid om te handelen en dus eigen besluiten te nemen. Wie je bent als mens is direct van invloed op de kwaliteit van je werk; we zijn ons eigen instrument. Dat betekent dat je mag leren van je fouten en dat er alle ruimte is voor feedback. We zijn open en eerlijk naar elkaar over alles wat ons bezighoudt. Dat doen we op een betrokken en respectvolle manier. Onze kern wordt gevormd door verbinding, samenwerken, integriteit en zachtmoedigheid.

We zijn ervan overtuigd dat goede zorg en houvast gebeurt met de juiste wakkere medewerkers op de juiste plek.

Ook als er geen vacature is, kan je toch altijd spontaan via ons sollicitatieformulier solliciteren.

Op dit moment zijn we op zoek naar:

"We zijn open en eerlijk naar elkaar over alles wat ons bezighoudt."

Agogisch begeleider dagopvang kinderen en jongeren

Voor onze werking de Haven in Antwerpen zijn wij op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde agogisch begeleiders. De Haven is een dagwerking voor kinderen en jongeren van 6 tot 21 jaar met een motorische en/of verstandelijke beperking, een niet aangeboren hersenletsel of een neuromusculaire aandoening.

 

Wat ga je doen?
Als agogisch begeleider ben je een houvast voor de cliënt en zijn/haar netwerk en ga je samen een traject aan vanuit de theorie ‘kwaliteit van leven’.
Je bent mentor van meerdere kinderen en ondersteunt/stimuleert hun persoonlijke ontwikkeling, steeds in samenspraak met het eigen netwerk.
Je bent lid van een multidisciplinair team en gaat actief mee op zoek naar partners die het gezinsnetwerk kunnen uitbreiden en ondersteunen.
Je staat in voor de verzorgende handelingen en specifiek verpleegkundige handelingen die vermeld staan in het ondersteuningsplan van de cliënt.
Je biedt individuele ondersteuning tijdens de schooluren voor kinderen en jongeren die naar school gaan in één van onze partnerscholen (ADL, verzorging …).
Je zorgt voor de nodige ondersteuning op woensdagnamiddag en tijdens de vakantieopvang.
Je bent mee verantwoordelijk voor de voor- en naschoolse opvang van de cliënten.

 

Wie ben je?
Je reflecteert over eigen handelen en staat open voor feedback.
Je legt gemakkelijk contacten waardoor het bespreken van knelpunten mogelijk gemaakt wordt.
Je bent bereid je flexibel op te stellen voor de continuïteit van de werking op woensdagnamiddagen en vakanties.
Je kan werken in een teamverband en bent dynamisch en creatief.
Je beschikt over een secundair diploma in het studiegebied personenzorg of een bachelor in een sociaal-agogische richting.

 

Wat bieden wij?
Een contract van bepaalde duur of vervangingsovereenkomst voor 30-35 uren/week (urenpakket is bespreekbaar) met mogelijkheid tot onmiddellijke ingang.
Verloning volgens de wettelijke barema’s van de sector.
Een 7-delige basisopleiding voor iedere nieuwe medewerker.
Gepaste ondersteuning bij o.a. verzorgende en verpleegtechnische handelingen.

Verpleegkundige

Campus Antwerpen/Kalmthout dag/nacht shift

 

Als verpleegkundige sta je in voor de uitvoering van de fysieke zorg van volwassenen of jongeren met een beperking in overeenstemming met het medische handelingsplan.
De grootste doelgroep situeert zich tussen de ouderdom van 1 jaar – 18jaar
Je werkt ofwel in een leefgroep als deel van het begeleidend team, ofwel als deel van het medische team dat verpleegkundige zorg aanbiedt bij alle cliënten, residentieel alsook in dagverblijven / klasgroepen.

 

Wat doe je?
• Concretiseren van het therapeutische of verpleegkundig aanbod voor de toegewezen cliënten vanuit het medisch handelingsplan.
• Constructief inspireren van de werking van het begeleidend team, of samen met de andere medewerkers van het medische team flexibel inspelen op de zorgnoden van de cliënten.
• Correct en tijdig rapporteren van alle relevante informatie.

 

Wie ben je?
• Je bent cliëntgericht, toonaangevend, innovatief, maatschappelijk verantwoord en integer.
• Je bent sociaal vaardig, stressbestendig en kan zelfstandig werken.
• Je hebt ervaring met sondevoeding, sonderen en epilepsie.
• Je bent besluitvaardig en kan reflecteren over eigen functioneren.
• Je bezit een diploma van verpleegkundige : graduaat of bachelor.

 

Wat bieden wij?
• Zowel een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur als voor onbepaalde duur zijn bespreekbaar. Jobtime te bespreken.
• Een functie met verantwoordelijkheid in een mensgerichte omgeving.
• Verloning volgens de wettelijke barema’s van de sector (PC 319.01). Relevante ervaring wordt mee verrekend in de anciënniteit.
• Een 6-delige basisopleiding voor iedere nieuwe medewerker.

 

Werkregimes: • Leefgroepwerking: shiftregime (07h – 22h), week- en weekendwerk; • Nachtregime: week- en weekendwerk; • Medisch team: shiftregime (07h – 22h), weekend enkel wachtdienst (8h – 20h, niet ’s nachts).

Zorgkundige Kalmthout

Om ons team te Kalmthout te versterken zijn wij op zoek naar een gemotiveerde en dynamische zorgkundige.

 

Verwachtingen:
Bieden van basiszorg
Concretiseren van fysieke bijstand aan toegewezen cliënten i.o.m. het zorgplan
Opnemen van cliëntgerichte taken in toegewezen organisatiestructuur
Correct en tijdig rapporteren van alle relevante informatie

 

Profiel:
Je bent integer, besluitvaardig en gemotiveerd
Je bent geduldig en luisterbereid
Je kan ordelijk werken en bent stressbestendig
Je kan je eigen grenzen inschatten
Je hebt een opleiding genoten als A2 zorgkundige

 

Wij bieden:
Een arbeidsovereenkomst van 35 uren/week
Een contract van bepaalde duur, met optie onbepaalde duur na positieve evaluatie
Werkregime in shiften met 1 op 2 weekends
Verloning volgens de wettelijke barema’s van de sector.

 

Ter info: Na een positief gesprek (waarin afgetoetst wordt of je als agogisch begeleider in Heder tewerkgesteld kan worden) zal je eerst op een werfreserve terechtkomen. Wanneer er een vacante positie vrijkomt zal de teamcoach van deze werking je een concreet aanbod doen waarin het urenpakket, doelgroep & concrete taakinvulling verder worden besproken.

Agogisch begeleider

Voor zowel onze campus in Kalmthout (Missiehuislei 46, 2920 Kalmthout) als in Antwerpen (Galjoenstraat 2, 2030 Antwerpen) zijn wij op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde agogisch begeleiders.

 

Wat ga je doen?

• Als agogisch begeleider ondersteun en stimuleer je de sociaal-maatschappelijke, emotionele, cognitieve en relationele ontwikkeling van kinderen, jongeren of volwassenen met een motorische en/of verstandelijke beperking.
• Je volgt het individuele groeiproces op in functie van maximaal empowerment en integratie in groepsdynamische en maatschappelijke situaties.
• Je zorgt ervoor dat knelpunten besproken kunnen worden met de cliënt en in het team.
• Je staat in voor de verzorgende handelingen en specifiek verpleegkundige handelingen die vermeld staan in het zorgplan van de cliënt.

 

Wie ben je?

• Je reflecteert over eigen handelen en staat open voor feedback.
• Je bent dynamisch, creatief en geëngageerd.
• Je bent contactvaardig, flexibel en positief ingesteld.
• Je kan werken in teamverband.
Je hebt minstens een getuigschrift jeugd- en gehandicaptenzorg/leefgroepenwerking of een bachelor -of graduaatsdiploma (in de orthopedagogie, toegepaste psychologie, sociale re-adaptatiewetenschappen of gezinswetenschappen).

 

Wat bieden wij?

• Een contract van bepaalde duur van 20-40 uren/week met mogelijke verlengingen of optie onbepaalde duur. Onmiddellijke indiensttreding is mogelijk.
• Verloning volgens de wettelijke barema’s van de sector met daarbij een woon-werkvergoeding.
• Een 7-delige basisopleiding voor iedere nieuwe medewerker.
• Gepaste ondersteuning bij o.a. verzorgende en verpleegtechnische handelingen.
• (Warme) maaltijden aan democratische prijzen in onze eigen cafetaria (dit geldt voor onze hoofdcampus in Antwerpen)

Zorgkundige Antwerpen

Om onze werkingen binnen het domein zorg & ontwikkeling te versterken zijn wij op zoek naar enkele gemotiveerde en dynamische zorgkundigen.
Het domein zorg en ontwikkeling biedt ondersteuning aan kinderen en jongeren van 6 tot en met 21 jaar met een motorische en/of meervoudige beperking, een niet aangeboren hersenletsel of een neuromusculaire aandoening. We bieden zowel ondersteuning aan in de vorm van dagopvang en verblijf om zo flexibel te kunnen omgaan met de zorgvraag van de cliënten en de zorg op maat bieden.

 

Wat ga je doen?
Je biedt basiszorg aan onze cliënten.
Je concretiseert fysieke bijstand aan toegewezen cliënten in functie van het zorgplan.
Je neemt daarnaast cliëntgerichte taken op jou in de toegewezen organisatiestructuur.
Je rapporteert correct en tijdig alle relevante informatie.

 

Wie ben jij?
Je kan ordelijk en zelfstandig werken.
Je bent geduldig en steeds bereid om te luisteren naar cliënten.
Jouw motivatie en integriteit zijn voelbaar in de rest van het team.
Je reflecteert over jouw eigen handelen en kan zo je eigen grenzen inschatten.
Je beschikt over een diploma/visum als zorgkundige.

 

Wat bieden wij?
Een arbeidsovereenkomst van 30-40 uren/week (het urenpakket is bespreekbaar).
Er is tewerkstelling mogelijk in shiften (geen nacht, wel weekends) of met daguren.
Een contract van bepaalde duur met de mogelijkheid tot onmiddellijke indiensttreding.
Verloning volgens de wettelijke barema’s van de sector.
Iedere nieuwe medewerker geniet van een 7- delige basisopleiding.

Agogisch begeleider Houvast Wonen Terninck

Binnen zorg en ontmoeting hebben we een aantal houvast woonprojecten. Als begeleider ondersteun je mensen vertrekkende vanuit de kwaliteit van leven om zelfstandig hun leven uit te bouwen in een inclusieve maatschappij. Je bent verbonden aan onze houvastwoonprojecten T’huis en Terninck, waar je mee op weg gaat met cliënten met meer en minder mogelijkheden.

 

Wat verwachten we ?
Als begeleider ben je een houvast voor je cliënt en zijn/haar netwerk en ga je samen een traject aan vanuit de theorie ‘kwaliteit van leven’. Je reflecteert over het eigen handelen. Je kan samenwerken met anderen (bruggenbouwer) en beschikt over de nodige communicatieve en administratieve vaardigheden. Als houvastwoon-begeleider kan je naast de individuele begeleiding van cliënten ook ingezet worden als support’er, een eerste aanspreekpunt voor alle cliënten verbonden aan dit project.

 

Wie ben je ?
• Je bent een sociaal, dynamisch, enthousiast en ruimdenkend persoon.
• Je kan zelfstandig werken en werkt volgens de principes: verbinding, empowerment, community building en eigenaarschap.
• Je hebt minstens een bachelordiploma.
• Ervaring in het mobiel/ambulant werken is een pluspunt.
• Rijbewijs B en een wagen zijn gewenst maar niet noodzakelijk.
• Je bent bereid om flexibel te werken: avond- en weekendwerk is mogelijk.

 

Wat bieden we ?
• Een contract van bepaalde duur van 30 uren/week voor 1 jaar met onmiddellijke indiensttreding, mogelijkheid tot verlenging
• Verloning volgens de wettelijke barema’s van de sector.
• Een functie met verantwoordelijkheid en tal van inhoudelijke uitdagingen in een organisatie in volle groei. Functieprofiel op aanvraag.
• Wij bieden vorming rond relevante thema’s, eigen aan je mobiele opdracht.
• Een stimulerende werksfeer in een mensgerichte omgeving.

Medewerker schoonmaak

Wat ga je doen?
• Je staat in voor de schoonmaak van onze campus in Kalmthout.
• Je rapporteert aan de teamcoach facilitaire diensten.
• Je zorgt voor het gebruiksklaar maken en houden van de ruimtes.

 

Wie ben je?
• Je kan zowel zelfstandig als constructief samenwerken in team.
• Je bent cliëntgericht, stressbestendig en flexibel.
• Je werkt hygiënisch.

 

Wat bieden wij?
• Een overeenkomst van bepaalde duur voor 30 uren/week (max. 35uur) met onmiddellijke ingang tot 31/08/2023, met kans op verlenging;
• Je werkt volgens een uurrooster tussen 6.30 uur en 12 uur of 14 uur (afhankelijk van het aantal uren/week);
• Verloning volgens de wettelijke barema’s van de sector;
• Relevante ervaring kan mogelijk worden overgedragen.

Agogisch begeleider verblijf kinderen en jongeren (7-11u)

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste begeleider die dagelijks wordt ingezet tussen 7u en 11u om in de
verschillende groepen binnen De Vloot te ondersteunen. De Vloot zijn onze verblijfsgroepen voor
kinderen en jongeren van 2-21 jaar met een fysieke en mogelijks mentale beperking.

 

Wat doe je?
• Je bent verantwoordelijk voor de opstart van de dag binnen de leefgroep en voor de individuele
programma’s van de cliënten. Je zorgt voor een huiselijke sfeer binnen de leefgroep.
• Je ondersteunt bij ADL (verzorging, wassen, maaltijdassistentie,…) en specifieke verpleegkundige
handelingen die vermeld staan in het ondersteuningsplan van de cliënt.
• Als agogisch begeleider ben je een houvast voor de cliënt en zijn/haar netwerk en ga je samen
een traject aan vanuit de theorie ‘kwaliteit van leven’.
• Je ondersteunt/stimuleert hun persoonlijke ontwikkeling en begeleidt hen naar een zelfstandig
leven, steeds in samenspraak met het eigen netwerk.
• Je bent lid van een multidisciplinair team.
• Je biedt individuele ondersteuning tijdens de schooluren voor kinderen en jongeren die naar
school gaan in één van onze partnerscholen (ADL, verzorging …).

 

Wie ben je?
• Je reflecteert over eigen handelen en staat open voor feedback.
• Je bent dynamisch, creatief en geëngageerd.
• Je legt gemakkelijk contacten en bent steeds positief ingesteld.
• Je kan werken in teamverband en bent bereid je flexibel op te stellen voor de continuïteit van de
werking.
• Je beschikt over een secundair diploma in het studiegebied personenzorg of een
graduaat/bachelor in een sociaal-agogische richting.

 

Wat bieden wij?
• Een contract van bepaalde duur van 20 uren/week vanaf 01/09/2022 tot en met 31/12/2022 met
mogelijkheid tot verlenging binnen de organisatie.
• Je werkt in een continue werking met een vast uurrooster (7-11u), geen weekends.
• Een stimulerende werksfeer in een mensgerichte omgeving.
• Verloning volgens de wettelijke barema’s van de sector.
• Een 7-delige basisopleiding voor iedere nieuwe medewerker en de mogelijkheid tot verdere
bijscholing.

Controller

Wil je bijdragen aan onze missie?

 

Je zoekt geen geoliede machine maar vindt het juist leuk om hands-on aan de slag te gaan, en echt iets op te bouwen. Het past bij je om naast de zorgondernemers te werken en deze te adviseren over de volle breedte van jouw expertise-domein, zowel tactisch als operationeel.

Je zorgt ervoor dat er te allen tijde een betrouwbaar inzicht is in de financiële stand van zaken. Je bent een proactieve gesprekspartner voor de business. Je bent positief kritisch, weet hen uit te dagen en gepast te adviseren. Uit diverse systemen kun je voldoende stuurinformatie halen om te analyseren, adviseren en aan te zetten tot actie.

 

Je maakt analyses van de bedrijfsprocessen en zet KPI-rapportages op, rekening houdend met de vele unieke processen. Je beheerst de financiële informatiestromen en je weet hier heldere rapporten uit te distilleren, waar de zorg- en expertisedomeinen echt iets aan hebben.

 

Je bewaakt de productiviteit en de efficiëntie van de organisatie. Je onderzoekt de behoeftes van de zorg- en expertisedomeinen op het vlak van administratie en rapportering en zorgt mee voor bruikbare oplossingen.

 

Je rapporteert steeds rechtstreeks aan de financieel directeur.

 

Wie ben je?

 

 • Je beschikt over een master diploma in een economische richting. Een bachelor diploma wordt ook in aanmerking genomen, mits voldoende ervaring.
 • Je hebt kennis van het financiële werkveld binnen de zorgsector of bent zeker bereid hier in te duiken en je deze eigen te maken.
 • Je ben nauwkeurig, betrouwbaar en creatief.
 • Je hebt een zeer goede kennis van Excel.
 • Je kan overweg met een groot volume aan gegevens om deze vervolgens efficiënt te verwerken tot rapporten.
 • Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent hands-on ingesteld en krijgt er energie van om in een veranderende omgeving te werken.

 

Wat bieden wij?

 

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur van 40 uren/week aangeboden met onmiddellijke indiensttreding.
 • Verloning volgens de wettelijke barema’s van de sector met een vergoeding voor woon-werkverkeer (incl. terugbetaling van openbaar vervoer). Relevante ervaring wordt meegenomen qua anciënniteit.
 • Je work-life-balance wordt gerealiseerd door o.a. een aantrekkelijke vakantieregeling, de mogelijkheid tot zelfstandig en flexibel werk en mogelijkheid tot telewerk. Een compensatie voor de 40-uren week in de vorm van een maandelijkse extra verlofdag is gegarandeerd.
 • Je kan rekenen op de nodige opleidingen.

Medewerker Personeelsadministratie

De bedoeling:
Ter vervanging van een van onze collega’s zijn we op zoek naar een medewerker
personeelsadministratie om een administratieve en ondersteunende rol te vervullen binnen
onze zorgvoorziening Heder.

 

Wat ga je doen?
Samen met je collega’s, diensthoofd en sociaal secretariaat ben je verantwoordelijk voor de
loonverwerking en personeelsadministratie van Heder. Daarnaast ben je het aanspreekpunt
voor dagdagelijkse vragen van medewerkers.
Jouw takenpakket bestaat o.a. uit:
• het beheren van de personeelsdossiers;
• het invoeren en actueel houden van personeelsgegevens in de payroll-applicatie en
planningstool;
• het opmaken en opvolgen van arbeidsovereenkomsten;
• het voorbereiden en controleren van lonen en voorschotten alvorens ze door te sturen
naar het sociaal secretariaat;
• het berekenen van verlofrechten, vakantiegeld…;
• het opvolgen en registreren van gegevens m.b.t. arbeidsprestaties zoals ziekte- en
verlofgegevens;
• het invullen van sociale documenten zoals bijvoorbeeld mutualiteitsdocumenten,
vakantieattesten of aanvragen voor tijdskrediet en ouderschapsverlof.

 

Wie ben je?
• Je bent integer, mensgericht en hebt goede communicatieve vaardigheden.
• Je bent klantgericht en houdt ervan om in team te werken.
• Je gaat nauwkeurig te werk en kan je werk efficiënt plannen en organiseren.
• Je gaat flexibel om met wijzigingen binnen de organisatie en de regelgeving.
• Je beschikt over ervaring in loonadministratie en een goede kennis van de Belgische
sociale wetgeving.

 

Wat bieden wij?
• Een overeenkomst van bepaalde duur voor 20 uren/week met onmiddellijke ingang t.e.m.
juni 2023.
• Verloning volgens barema (PC 319.01) met een vergoeding voor woon-werkverkeer (incl.
terugbetaling van openbaar vervoer).
• Een betekenisvolle job met een goed evenwicht tussen werk en privéleven (glijdende
werkuren, aantrekkelijke vakantieregeling).

Mobiele begeleider Ilias & Houvast-wonen Hollebeek

Als mobiele begeleider bij zorg & ontmoeting bieden we ondersteuning en houvast bij jouw
deelname aan een inclusieve maatschappij. We vertrekken vanuit kwaliteit van leven. Een
mobiele begeleider ondersteunt jou en je omgeving, waarbij jouw wensen, noden en
verwachtingen centraal staan.

 

Wat verwachten we?
Als mobiele begeleider ondersteun je mensen, vertrekkende vanuit kwaliteit van leven, om zo
zelfstandig mogelijk hun leven uit te bouwen in een inclusieve maatschappij.
Je bent als begeleider het eerste aanspreekpunt voor alle bewoners opdat het zelfstandig
wonen zo goed mogelijk mag verlopen. Je bent ook een compagnon de route: tijdens
individuele begeleidingsmomenten luister je naar de vragen van de cliënt. Je coacht, helpt mee
plannen, coördineert, contacteert andere hulpverleners of mantelzorgers, volgt mee afspraken
op en je zet in op het uitbouwen en behouden van netwerken, zowel intern als extern.

 

Wie ben je?
• Je bent een sociaal, dynamisch, enthousiast en ruimdenkend persoon;
• Je kan zelfstandig werken en werkt volgens de principes: verbinding, empowerment,
community building en eigenaarschap;
• Je hebt minstens een bachelordiploma;
• Ervaring in het mobiel/ambulant werken is een pluspunt;
• Rijbewijs B en een wagen zijn gewenst maar niet noodzakelijk;
• Je bent bereid om flexibel te werken: avond- en weekendwerk is mogelijk.

 

Wat bieden wij?
• Een vervangingsovereenkomst van 30 uren/week vanaf 19/09/2022;
• Verloning volgens de wettelijke barema’s van de sector;
• Een functie met verantwoordelijkheid en tal van inhoudelijke uitdagingen in een
organisatie in volle groei. Functieprofiel op aanvraag;
• Wij bieden vorming rond relevante thema’s, eigen aan je opdracht;
• Een stimulerende werksfeer in een mensgerichte omgeving.

Mobiele begeleider Ilias & Houvast-wonen Hollebeek

Als mobiele begeleider bij zorg & ontmoeting bieden we ondersteuning en houvast bij jouw deelname aan een inclusieve maatschappij. We vertrekken vanuit kwaliteit van leven. Een mobiele begeleider ondersteunt jou en je omgeving, waarbij jouw wensen, noden en verwachtingen centraal staan.

 

Wat verwachten we?
Als mobiele begeleider ondersteun je mensen, vertrekkende vanuit kwaliteit van leven, om zo zelfstandig mogelijk hun leven uit te bouwen in een inclusieve maatschappij.
Je bent als begeleider het eerste aanspreekpunt voor alle bewoners opdat het zelfstandig wonen zo goed mogelijk mag verlopen. Je bent ook een compagnon de route: tijdens individuele begeleidingsmomenten luister je naar de vragen van de cliënt. Je coacht, helpt mee plannen, coördineert, contacteert andere hulpverleners of mantelzorgers, volgt mee afspraken op en je zet in op het uitbouwen en behouden van netwerken, zowel intern als extern.

 

Wie ben je?
• Je bent een sociaal, dynamisch, enthousiast en ruimdenkend persoon;
• Je kan zelfstandig werken en werkt volgens de principes: verbinding, empowerment, community building en eigenaarschap;
• Je hebt minstens een bachelordiploma;
• Ervaring in het mobiel/ambulant werken is een pluspunt;
• Rijbewijs B en een wagen zijn gewenst maar niet noodzakelijk;
• Je bent bereid om flexibel te werken: avond- en weekendwerk is mogelijk.

 

Wat bieden wij?
• Een vervangingsovereenkomst van 30 uren/week vanaf 19/09/2022;
• Verloning volgens de wettelijke barema’s van de sector;
• Een functie met verantwoordelijkheid en tal van inhoudelijke uitdagingen in een organisatie in volle groei. Functieprofiel op aanvraag;
• Wij bieden vorming rond relevante thema’s, eigen aan je opdracht;
• Een stimulerende werksfeer in een mensgerichte omgeving.

Medewerker technische dienst Campus Terninck

Wij zijn op zoek naar een medewerker die zijn/haar passie voor techniek kan
toepassen voor onze campus Terninck (Antwerpen). Zo kunt u bijdragen tot het
optimaliseren van de faciliteiten voor onze cliënten en medewerkers. Heder is een
organisatie die een houvast biedt aan mensen met een motorische en/of
verstandelijke beperking.

 

Wat ga je doen?
• Je voert onderhouds-, herstellings- en verbeteringswerken uit in onze
gebouwen, in functie van een aangename en veilige leefomgeving voor cliënten
en medewerkers;
• Je ondersteunt evenementen.

 

Wie ben je?
• Je bent handig en hebt ervaring met klussen, noties van loodgieterij en
elektriciteit;
• Je bent gedreven om voor elk probleem een oplossing te vinden;
• Je kan ordelijk en nauwkeurig werken en je werk organiseren in functie van
deadlines;
• Je bent sociaalvaardig en kan in teamverband werken;
• Je spreekt en schrijft vlot Nederlands;
• Je bezit een hoge mate van zelfstandigheid.

 

Wat bieden wij?
• Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van 40 uren/week (bespreekbaar)
van 1/10/22 t.e.m. 31/12/22 met kans op verlenging (onbepaalde duur);
• Verloning volgens de wettelijke barema’s van de sector (PC 319.01);
• Een aangename werkomgeving op een mooie campus in het centrum van
Antwerpen, met gratis parkeergelegenheid;
• Een interessante verlofregeling.

Agoog

Wij zijn op zoek naar een agoog die wil werken in een geëngageerd team voor een organisatie
die een houvast biedt aan mensen met een motorische en/of verstandelijke beperking.

 

Wat ga je doen?
• Je geeft houvast vanuit het kader van kwaliteit van leven. Je zet dit voorop. Je draagt
dit dynamisch uit binnen Heder en breder;
• Je vertrekt vanuit een open houding waarin mensgericht denken en handelen centraal
staan. Je versterkt ieders eigenaarschap;
• Je werkt ‘blik-verruimend’ vanuit verschillende perspectieven. Je ondersteunt zo de
implementatie van een gedragen visie op ondersteuning en cliënttrajecten;
• Je verbindt actief alle mogelijke betrokkenen op micro-, meso- en macroniveau en staat
voor inter- en multidisciplinaire dialoog en afstemming;
• Je vertaalt, garandeert en optimaliseert de agogische visie in ondersteuning, coaching
en organisatiecultuur. Je werkt maw zowel op adviserend-ondersteunend als
beleidsmatig gebied;
• Je staat open voor het uitvoeren van wetenschappelijk, praktijkgericht en innovatief onderzoek.

 

Wie ben je?
• Je bent mens(gericht) en inspirerend;
• Samenwerking en netwerken zijn voor jou evidenties;
• Je beschikt over een responsief-betrokken basishouding en handelt proactief;
• Je hebt een brede scope met een expliciet maatschappelijke kijk;
• Je bent zelfkritisch en bent dynamisch en flexibel;
• Je ziet uitdagingen en bent besluitvaardig;
• Je bent in het bezit van een diploma Master in de pedagogische wetenschappen.

 

Wat bieden wij?
• Een contract van bepaalde duur van 40u/week met onmiddellijke ingang tot
31/12/2022 én met kans op verlenging. Een deeltijds contract (min 25u/week) is ook
mogelijk;
• Verloning volgens de wettelijke barema’s van de sector. Relevante anciënniteit wordt
meegenomen;
• Een basisopleiding voor iedere nieuwe medewerker en mogelijkheden tot (zelf-) studie,
verdieping en inter-/supervisie;
• Tewerkstelling in een dynamische en ambitieuze organisatie en een geëngageerd team.

Maatschappelijk Werker

Als Maatschappelijk Werker binnen Heder ondersteun je medewerkers in zowel het
contextueel werken als in het sociaal-administratieve aspect van de hulpverlening. Het team is ingebed in het “Inhoudelijke Expertisedomein” (met onder andere ook agogen, het GGZ-team en Cliëntonthaal) dat, steeds gestoeld op het kader Kwaliteit van Leven, bijdraagt aan de kern van onze opdracht: het bieden van houvast.

 

Wat ga je doen?
• Je geeft houvast vanuit het kader van Kwaliteit Van Leven. Je zet dit voorop. Je draagt dit
dynamisch uit en focust hierbij op het contextueel-maatschappelijk domein in al zijn
aspecten;
• Tevens heb je een stimulerende inbreng in het coachen en evt vormen van andere
medewerkers vanuit sociaal-maatschappelijke insteek. Je draagt zo bij aan contextdeskundigheid en -sensitiviteit;
• Je levert je een constructieve bijdrage aan het beleid van de voorziening, zoals bijv. het
armoedebeleid;
• Desgevallend ondersteun je cliënten en/of hun context bij de ondersteuningstrajecten, zowel wat betreft contextuele ondersteuning als sociaal-administratieve issues of de coördinatie van het traject;
• Je werkt op een deskundig bevorderende manier en vertrekt hierbij van een contextuele
visie;
• Je verbindt actief alle mogelijke betrokkenen op micro-, meso- en macroniveau en staat voor inter- en multidisciplinaire dialoog en afstemming. Je bent in deze ook vertegenwoordiger van Heder op extern overleg;
• Je vertaalt, garandeert en optimaliseert de contextuele visie in ondersteuning, coaching en organisatiecultuur. Je werkt maw zowel op adviserend-ondersteunend als beleidsmatig
gebied.

 

Wie ben je?
• Je vertrekt vanuit een betrokken en sensitieve basishouding waarin mensgericht denken en handelen centraal staan;
• Je versterkt ieders eigenaarschap;
• Je handelt proactief. Hierbij stem je je tempo af op de cliënt, context en/of collega;
• Samenwerking en netwerken zijn voor jou een evidentie. Je ziet uitdagingen en bent
besluitvaardig;
• Je hebt een brede scope met een expliciet maatschappelijk-contextuele én inclusieve kijk en werkt inspirerend;
• Je bent kritisch en beschikt over een analytisch vermogen;
• Je bent dynamisch en flexibel en past je makkelijk aan in een steeds wijzigende
werkomgeving en sector;
• Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken;
• Je bent sterk communicatief en contactvaardig en bent je bewust van je eigen, en andere, referentiekaders.
Heder biedt eenvoudige en
gespecialiseerde oplossingen en
diensten aan voor mensen met
een motorische en/of
verstandelijke beperking. Samen
realiseren we op onze campus in
Antwerpen of Kalmthout een
zorgaanbod waarin de cliënt
centraal staat en waarbij we
samen een aanbod op maat
uitwerken.
• Je bent in het bezit van een diploma Professionele Bachelor in Sociaal Werk.
• Je beschikt over relevante ervaring in en kennis van het VAPH en/of de Integrale Jeugdhulp.

 

Wat bieden wij?
• Een contract van bepaalde duur van 40u/week met onmiddellijke ingang tot 31/12/2022 én
met kans op verlenging. Een deeltijds contract (min 25u/week) is ook mogelijk;
• Verloning volgens de wettelijke barema’s van de sector (barema M1, Paritair Comité 319.01)
met een vergoeding voor woon-werkverkeer (incl. terugbetaling van openbaar vervoer).
Relevante anciënniteit kan overgenomen worden.
• Een evenwicht wat betreft work-life-balance wordt oa. gerealiseerd via een aantrekkelijke
vakantieregeling, de mogelijkheid tot zelfstandig werken en mogelijkheid tot (deeltijds)
telewerk. Een compensatie voor de 40-uren week in de vorm van een maandelijkse extra
verlofdag is gegarandeerd.
• Een basisopleiding voor iedere nieuwe medewerker en mogelijkheden tot (zelf-) studie (oa.
m.b.t. coachende vaardigheden), verdieping en inter-/supervisie.
• Je komt terecht in een organisatie die werk maakt van kwaliteitsvolle professionele
hulpverlening en vernieuwing en in een geëngageerd team.

Agogisch begeleider kinderdagverblijf ’t Sloepke

’t Sloepke is een gespecialiseerd kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot en met 5 jaar met een (vermoeden van) ontwikkelingsachterstand of een beperking. ’t Sloepke biedt ondersteuning in de ontwikkeling van kinderen, door een aangepaste omgeving en gespecialiseerde begeleiding. We vertrekken steeds vanuit het lichamelijk en emotioneel welbevinden. Door middel van observatie, spel en therapie op maat creëren we een maximaal stimulerend aanbod. Er wordt binnen het ’t Sloepke gewerkt met verschillende disciplines. Zij werken nauw samen om zoveel mogelijk ontwikkelingskansen te bieden.

 

Wat ga je doen?
• Als agogisch begeleider ben je een houvast voor de cliënt en zijn/haar netwerk en ga je samen een traject aan vanuit de theorie ‘kwaliteit van leven’;
• Je bent mentor van meerdere kinderen en ondersteunt/stimuleert hun persoonlijke ontwikkeling, steeds in samenspraak met het eigen netwerk;
• Je bent lid van een multidisciplinair team en gaat actief mee op zoek naar partners die het gezinsnetwerk kunnen uitbreiden en ondersteunen;
• Je bent medeverantwoordelijk voor de verzorgende handelingen en specifieke verpleegkundige handelingen die vermeld staan in het ondersteuningsplan van de cliënt;
• Je bent medeverantwoordelijk voor de dagelijkse planning en organisatie van de werking.

 

Wie ben je?
• Je reflecteert over eigen handelen en staat open voor feedback;
• Jouw dynamiek, creativiteit en positivisme zijn aanstekelijk voor de rest van het team;
• Je kan je flexibel opstellen en omgaan met stressvolle situaties;
• Je legt gemakkelijk contacten met anderen waardoor multidisciplinair werken vanzelf gaat;
• Je kan zowel zelfstandig werken en beslissingen nemen als samenwerken in team;
• Je beschikt over een secundair diploma in het studiegebied personenzorg of een bachelor in een sociaal-agogische richting.

 

Wat bieden wij?
• Een contract van bepaalde duur van 35 uren/week tot 31/12/2022 met onmiddellijke indiensttreding, met kans op verlenging;
• Verloning volgens de wettelijke barema’s van de sector;
• Een functie met verantwoordelijkheid en tal van inhoudelijke uitdagingen in een organisatie in volle groei;
• Wij bieden vorming aan rond relevante thema’s, eigen aan je opdracht;
• Een stimulerende werksfeer in een mensgerichte omgeving;
• Gepaste ondersteuning bij o.a. verzorgende en verpleegtechnische handelingen.

Medewerker onderhoud 20u (Hoofdcampus Galjoenstraat)

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste medewerker met een passie voor
poetsen. Wil jij bijdragen tot het propere en aangename omgeving voor onze
cliënten en onze medewerkers, dan ben jij degene die we zoeken.

 

Wat ga je doen?
• Je staat in voor de schoonmaak van burelen, gangen, trappen,
klaslokalen, vergaderzalen, sanitair,… voor onze hoofdcampus
(Galjoenstraat 2);
• Je rapporteert aan de teamcoach facilitaire diensten;
• Je zorgt voor het gebruiksklaar maken en houden van de ruimtes.

 

Wie ben je?
• Je kan zowel zelfstandig als constructief samenwerken in team;
• Je bent werklustig, stipt en ordelijk;
• Je bent cliëntgericht, stressbestendig en flexibel;
• Je werkt hygiënisch;
• Je spreekt goed Nederlands.

 

Wat bieden wij?
• Een contract van bepaalde duur van 20 uren/week met onmiddellijke
indiensttreding t.e.m. 31/12/2022;
• Je werkt volgens een uurrooster van 14 uur tot 18 uur;
• Verloning volgens de wettelijke barema’s van de sector.

Medewerker onderhoud 25u (Hoofdcampus Galjoenstraat)

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste medewerker met een passie voor
poetsen. Wil jij bijdragen tot het propere en aangename omgeving voor onze
cliënten en onze medewerkers, dan ben jij degene die we zoeken.

 

Wat ga je doen?
• Je staat in voor de schoonmaak van burelen, gangen, trappen,
klaslokalen, vergaderzalen, sanitair,… voor onze hoofdcampus
(Galjoenstraat 2);
• Je rapporteert aan de teamcoach facilitaire diensten;
• Je zorgt voor het gebruiksklaar maken en houden van de ruimtes.

 

Wie ben je?
• Je kan zowel zelfstandig als constructief samenwerken in team;
• Je bent werklustig, stipt en ordelijk;
• Je bent cliëntgericht, stressbestendig en flexibel;
• Je werkt hygiënisch;
• Je spreekt goed Nederlands.

 

Wat bieden wij?
• Een contract van bepaalde duur van 25 uren/week met onmiddellijke
indiensttreding t.e.m. 31/12/2022;
• Je werkt volgens een uurrooster van 13 uur tot 18 uur;
• Verloning volgens de wettelijke barema’s van de sector.

Hoofdboekhouder

Wij zijn op zoek naar een hoofdboekhouder die met een analytische kijk kan bijdragen tot vernieuwing inzake het boekhoudkundig proces. Ben jij daarnaast iemand die communicatief sterk is en die een adviserende en coördinerende rol wil opnemen voor, dan zijn wij op zoek naar jou.

 

Wat ga je doen?
• Je neemt een adviserende, controlerende en coördinerende rol op zich m.b.t. de boekhouding;
• Je begeleidt op een kwalitatieve manier de medewerkers bij het uitvoeren van de taken en specifieke opdrachten;
• Je gaat specifieke boekhoudkundige problemen zelfstandig onderzoeken en rapporteren aan het diensthoofd;
• Je zal bijdragen aan het ontwikkelen en implementeren van een moderne boekhouding en jaarrekening (vb. wetgeving en trends bestuderen, implementatie analytische boekhouding).

 

Wie ben je?
• Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk;
• Je houdt ervan om zowel zelfstandig als in team te werken;
• Je hebt een goede kennis van de wetgeving en reglementering inzake boekhouding, BTW-wetgeving en VZW-regelgeving;
• Je beschikt over een uitgebreide kennis van de sociale wetgeving inzake lonen, wedden en loonbeslagen is een plus;
• Je hebt ervaring met de werking van interne administratieve procedures en dienstvoorschriften;
• Je kunt beroep doen op relevante en nuttige kennis van informaticatoepassingen.

 

Wat bieden wij?
• Je krijgt een contract van onbepaalde duur van 40 uren/week aangeboden met onmiddellijke indiensttreding.
• Verloning volgens de wettelijke barema’s van de sector met een vergoeding voor woon-werkverkeer (incl. terugbetaling van openbaar vervoer, fietsvergoeding). Relevante ervaring wordt meegenomen qua anciënniteit.
• Je work-life-balance wordt gerealiseerd door o.a. een aantrekkelijke vakantieregeling, de mogelijkheid tot zelfstandig en flexibel werk en mogelijkheid tot telewerk. Een compensatie voor de 40-uren week in de vorm van een maandelijkse extra verlofdag is gegarandeerd.
• Je kan rekenen op de nodige opleidingen.

Medewerker keuken

Wij zoeken een enthousiaste en polyvalente medewerker om ons dynamisch keukenteam te vervoegen op onze hoofdcampus.

 

Wat ga je doen?
• Je zorgt mee voor de verdeling van de maaltijden.
• Je doet de voorbereiding van broodjes en salades.
• Je staat mee in voor het onderhoud en hygiëne van de keuken.
• Je verzorgt de refterdienst en houdt de afwas goed bij.
• Je zorgt voor het aanvullen van de voeding bij de leefgroepen.

 

Wie ben je?
• Je kan werken met een vleessnijmachine.
• Je hebt bij voorkeur kennis omtrent de HACCP normen.
• Je kan rekening houden met je collega’s en samenwerken in team.
• Je werkt efficiënt en hygiënisch.
• Je kan goed communiceren.

 

Wat bieden wij?
• Een arbeidsovereenkomst voor 30 uren/week met onmiddellijke ingang.
• Een contract van bepaalde duur van drie maanden, met kans op verlenging.
• Verloning volgens de wettelijke barema’s van de sector.
• Je werkt alle werkdagen volgens een uurrooster van 8u30 tot en met 15 uur met een half uur middagpauze.

Solliciteer hier direct online via ons sollicitatieformulier

 

Beluister wat we verwachten van nieuwe begeleiders

arc Wie zijn we en wat doen we?