Activeer voorleesfunctie Instructies:
Selecteer de tekst die je wil laten voorlezen.

Vacatures

Heder is een lerende organisatie. Je krijgt het vertrouwen en de verantwoordelijkheid om te handelen en dus eigen besluiten te nemen. Wie je bent als mens is direct van invloed op de kwaliteit van je werk; we zijn ons eigen instrument. Dat betekent dat je mag leren van je fouten en dat er alle ruimte is voor feedback. We zijn open en eerlijk naar elkaar over alles wat ons bezighoudt. Dat doen we op een betrokken en respectvolle manier. Onze kern wordt gevormd door verbinding, samenwerken, integriteit en zachtmoedigheid.

We zijn ervan overtuigd dat goede zorg en houvast gebeurt met de juiste wakkere medewerkers op de juiste plek.

Ook als er geen vacature is, kan je toch altijd spontaan via ons sollicitatieformulier solliciteren.

Op dit moment zijn we op zoek naar:

"We zijn open en eerlijk naar elkaar over alles wat ons bezighoudt."

Agogisch begeleider dagopvang kinderen en jongeren

Voor onze werking de Haven in Antwerpen zijn wij op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde agogisch begeleiders. De Haven is een dagwerking voor kinderen en jongeren van 6 tot 21 jaar met een motorische en/of verstandelijke beperking, een niet aangeboren hersenletsel of een neuromusculaire aandoening.

 

Wat ga je doen?
Als agogisch begeleider ben je een houvast voor de cliënt en zijn/haar netwerk en ga je samen een traject aan vanuit de theorie ‘kwaliteit van leven’.
Je bent mentor van meerdere kinderen en ondersteunt/stimuleert hun persoonlijke ontwikkeling, steeds in samenspraak met het eigen netwerk.
Je bent lid van een multidisciplinair team en gaat actief mee op zoek naar partners die het gezinsnetwerk kunnen uitbreiden en ondersteunen.
Je staat in voor de verzorgende handelingen en specifiek verpleegkundige handelingen die vermeld staan in het ondersteuningsplan van de cliënt.
Je biedt individuele ondersteuning tijdens de schooluren voor kinderen en jongeren die naar school gaan in één van onze partnerscholen (ADL, verzorging …).
Je zorgt voor de nodige ondersteuning op woensdagnamiddag en tijdens de vakantieopvang.
Je bent mee verantwoordelijk voor de voor- en naschoolse opvang van de cliënten.

 

Wie ben je?
Je reflecteert over eigen handelen en staat open voor feedback.
Je legt gemakkelijk contacten waardoor het bespreken van knelpunten mogelijk gemaakt wordt.
Je bent bereid je flexibel op te stellen voor de continuïteit van de werking op woensdagnamiddagen en vakanties.
Je kan werken in een teamverband en bent dynamisch en creatief.
Je beschikt over een secundair diploma in het studiegebied personenzorg of een bachelor in een sociaal-agogische richting.

 

Wat bieden wij?
Een contract van bepaalde duur of vervangingsovereenkomst voor 30-35 uren/week (urenpakket is bespreekbaar) met mogelijkheid tot onmiddellijke ingang.
Verloning volgens de wettelijke barema’s van de sector.
Een 7-delige basisopleiding voor iedere nieuwe medewerker.
Gepaste ondersteuning bij o.a. verzorgende en verpleegtechnische handelingen.

Verpleegkundige

Campus Antwerpen/Kalmthout dag/nacht shift

 

Doel:
Als verpleegkundige sta je in voor de uitvoering van de fysieke zorg van volwassenen of jongeren met een beperking in overeenstemming met het medische handelingsplan.

 

Verwachtingen:
Concretiseren van het therapeutische of verpleegkundig aanbod voor de toegewezen cliënten vanuit het medisch handelingsplan.

Constructief inspireren van de werking van het team.
Correct en tijdig rapporteren van alle relevante informatie.

 

Profiel:
Je bent cliëntgericht, toonaangevend, innovatief, maatschappelijk verantwoord en integer.
Je bent sociaal vaardig, stressbestendig en kan zelfstandig werken.
Je hebt ervaring met sondevoeding, sonderen en epilepsie.
Je bent besluitvaardig en hebt zelfreflectie.
Je bezit een diploma van verpleegkundige : brevet of bachelor.

 

Wij bieden:
Een functie met verantwoordelijkheid in een mensgerichte omgeving.
Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. Jobtime te bespreken.
Verloning volgens de wettelijke barema’s van de sector. Relevante ervaring wordt mee verrekend in de anciënniteit.

Zorgkundige Kalmthout

Om ons team te Kalmthout te versterken zijn wij op zoek naar een gemotiveerde en dynamische zorgkundige.

 

Verwachtingen:
Bieden van basiszorg
Concretiseren van fysieke bijstand aan toegewezen cliënten i.o.m. het zorgplan
Opnemen van cliëntgerichte taken in toegewezen organisatiestructuur
Correct en tijdig rapporteren van alle relevante informatie

 

Profiel:
Je bent integer, besluitvaardig en gemotiveerd
Je bent geduldig en luisterbereid
Je kan ordelijk werken en bent stressbestendig
Je kan je eigen grenzen inschatten
Je hebt een opleiding genoten als A2 zorgkundige

 

Wij bieden:
Een arbeidsovereenkomst van 35 uren/week
Een contract van bepaalde duur, met optie onbepaalde duur na positieve evaluatie
Werkregime in shiften met 1 op 2 weekends
Verloning volgens de wettelijke barema’s van de sector.

 

Ter info: Na een positief gesprek (waarin afgetoetst wordt of je als agogisch begeleider in Heder tewerkgesteld kan worden) zal je eerst op een werfreserve terechtkomen. Wanneer er een vacante positie vrijkomt zal de teamcoach van deze werking je een concreet aanbod doen waarin het urenpakket, doelgroep & concrete taakinvulling verder worden besproken.

Agogisch begeleider

Voor zowel onze campus in Kalmthout (Missiehuislei 46, 2920 Kalmthout) als in Antwerpen (Galjoenstraat 2, 2030 Antwerpen) zijn wij op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde agogisch begeleiders.

 

Wat ga je doen?

• Als agogisch begeleider ondersteun en stimuleer je de sociaal-maatschappelijke, emotionele, cognitieve en relationele ontwikkeling van kinderen, jongeren of volwassenen met een motorische en/of verstandelijke beperking.
• Je volgt het individuele groeiproces op in functie van maximaal empowerment en integratie in groepsdynamische en maatschappelijke situaties.
• Je zorgt ervoor dat knelpunten besproken kunnen worden met de cliënt en in het team.
• Je staat in voor de verzorgende handelingen en specifiek verpleegkundige handelingen die vermeld staan in het zorgplan van de cliënt.

 

Wie ben je?

• Je reflecteert over eigen handelen en staat open voor feedback.
• Je bent dynamisch, creatief en geëngageerd.
• Je bent contactvaardig, flexibel en positief ingesteld.
• Je kan werken in teamverband.
Je hebt minstens een getuigschrift jeugd- en gehandicaptenzorg/leefgroepenwerking of een bachelor -of graduaatsdiploma (in de orthopedagogie, toegepaste psychologie, sociale re-adaptatiewetenschappen of gezinswetenschappen).

 

Wat bieden wij?

• Een contract van bepaalde duur van 20-40 uren/week met mogelijke verlengingen of optie onbepaalde duur. Onmiddellijke indiensttreding is mogelijk.
• Verloning volgens de wettelijke barema’s van de sector met daarbij een woon-werkvergoeding.
• Een 7-delige basisopleiding voor iedere nieuwe medewerker.
• Gepaste ondersteuning bij o.a. verzorgende en verpleegtechnische handelingen.
• (Warme) maaltijden aan democratische prijzen in onze eigen cafetaria (dit geldt voor onze hoofdcampus in Antwerpen)

 

Wij zijn momenteel op zoek naar agogisch begeleiders in volgende werkingen:

• De Haven (https://heder.be/dehaven/)
• De Vloot (https://heder.be/verblijf/)
• De Kade (https://heder.be/de-kade/)
• Kon-Tiki (https://heder.be/kon-tiki/)
• Hotel Pimpernel (https://heder.be/hotel-pimpernel/)
• Kleuterwerking (https://heder.be/kleuterwerking/)

Zorgkundige Antwerpen

Om onze werkingen binnen het domein zorg & ontwikkeling te versterken zijn wij op zoek naar enkele gemotiveerde en dynamische zorgkundigen.
Het domein zorg en ontwikkeling biedt ondersteuning aan kinderen en jongeren van 6 tot en met 21 jaar met een motorische en/of meervoudige beperking, een niet aangeboren hersenletsel of een neuromusculaire aandoening. We bieden zowel ondersteuning aan in de vorm van dagopvang en verblijf om zo flexibel te kunnen omgaan met de zorgvraag van de cliënten en de zorg op maat bieden.

 

Wat ga je doen?
Je biedt basiszorg aan onze cliënten.
Je concretiseert fysieke bijstand aan toegewezen cliënten in functie van het zorgplan.
Je neemt daarnaast cliëntgerichte taken op jou in de toegewezen organisatiestructuur.
Je rapporteert correct en tijdig alle relevante informatie.

 

Wie ben jij?
Je kan ordelijk en zelfstandig werken.
Je bent geduldig en steeds bereid om te luisteren naar cliënten.
Jouw motivatie en integriteit zijn voelbaar in de rest van het team.
Je reflecteert over jouw eigen handelen en kan zo je eigen grenzen inschatten.
Je beschikt over een diploma/visum als zorgkundige.

 

Wat bieden wij?
Een arbeidsovereenkomst van 30-40 uren/week (het urenpakket is bespreekbaar).
Er is tewerkstelling mogelijk in shiften (geen nacht, wel weekends) of met daguren.
Een contract van bepaalde duur met de mogelijkheid tot onmiddellijke indiensttreding.
Verloning volgens de wettelijke barema’s van de sector.
Iedere nieuwe medewerker geniet van een 7- delige basisopleiding.

Maatschappelijk Werker

Als Maatschappelijk Werker binnen Heder ondersteun je medewerkers in zowel het contextueel werken als in het sociaal-administratieve aspect van de hulpverlening. Het team is ingebed in het “Zorginhoudelijke Expertisedomein” (met onder andere ook agogen, het GGZ-team en Cliëntonthaal) dat, steeds gestoeld op het kader Kwaliteit van Leven, bijdraagt aan de kern van onze opdracht: het bieden van houvast.

 

Wat ga je doen?
Je ondersteunt cliënten en/of hun context bij de ondersteuningstrajecten, zowel wat betreft contextuele ondersteuning als sociaal-administratieve issues of de coördinatie van het traject.
Je verbindt in deze trajecten actief alle betrokkenen op micro-, meso- en macroniveau en staat voor inter- en multidisciplinaire dialoog en afstemming.
Je vertaalt, garandeert en optimaliseert de contextuele visie in de ondersteuningstrajecten. Je neemt hiertoe deel aan (inter-) disciplinair overleg.
Je geeft houvast vanuit het kader van Kwaliteit Van Leven en focust hierbij op het contextueel-maatschappelijk domein in al zijn aspecten.

 

Wie ben je?
Je hebt een affiniteit met alle mensen die we bij Heder houvast bieden.
Je vertrekt vanuit een betrokken en sensitieve basishouding waarin mensgericht denken en handelen centraal staan.
Je versterkt ieders eigenaarschap.
Je handelt proactief. Hierbij stem je je tempo af op de cliënt, context en/of collegae.
Samenwerking en netwerken zijn voor jou een evidentie. Je ziet uitdagingen en bent besluitvaardig.
Je hebt een brede scope met een expliciet maatschappelijk-contextuele én inclusieve kijk en werkt inspirerend.
Je bent kritisch en beschikt over een analytisch vermogen.
Je bent dynamisch en flexibel en kan zowel zelfstandig als in teamverband samenwerken.
Je bent sterk communicatief en contactvaardig en bent je bewust van je eigen, en andere, referentiekaders.
Je bent in het bezit van een diploma Professionele Bachelor in Sociaal Werk of je kan, doorheen je ervaring, een dergelijke deskundigheid aantonen.

 

Wat bieden wij?
Je komt terecht in een organisatie die werk maakt van kwaliteitsvolle professionele hulpverlening en vernieuwing en in een geëngageerd team.
Een contract van bepaalde tijdsduur van 40u/week met onmiddellijke ingang (in overleg) tot 30/6/2022 met kans op verlenging. Relevante anciënniteit kan overgenomen worden.
Verloning volgens de wettelijke barema’s van de sector (barema MV1, Paritair Comité 319.01) met een vergoeding voor woon-werkverkeer (incl. terugbetaling van openbaar vervoer).
Een evenwicht wat betreft work-life-balance wordt o.a. gerealiseerd via een aantrekkelijke vakantieregeling, de mogelijkheid tot zelfstandig en flexibel werken en mogelijkheid tot telewerk. Een compensatie voor de 40-uren week in de vorm van een maandelijkse extra verlofdag is gegarandeerd.
Een 7-delige basisopleiding voor iedere nieuwe medewerker en mogelijkheden tot (zelf-) studie (oa. mbt coachende vaardigheden), verdieping en inter-/supervisie.

Kinder- en jeugdpsychiater

Heder is een toonaangevende organisatie die gespecialiseerde ondersteuning en houvast biedt aan personen met een beperking in de provincie Antwerpen. Kwaliteit van Leven is hierbij zowel het richtinggevende als bepalende kader.

 

Wat doe je?
Als kinder- en jeugdpsychiater ben je lid van het interne GGZ-team. Je stimuleert samenwerking en innovatie en je versterkt eigenaarschap en empowerment.
Je staat in voor kinderpsychiatrische diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren, zowel medicamenteus als psychotherapeutisch.
Je coördineert het specifieke ondersteuningsplan in samenwerking met jouw eigen team, agogen, artsen en andere interne medewerkers. Je streeft hierbij naar interdisciplinaire afstemming.
Je coacht de collega’s binnen GGZ-team en biedt de nodige houvast om de ondersteunende functie t.a.v. Heder samen waar te maken door middel van teamvergaderingen en intervisies. Je omarmt hierbij het principe samensturing.
Je overlegt met andere medewerkers op indicatie.

 

Wie ben je en wat zijn jouw troeven?
We zijn op zoek naar een enthousiaste collega: een mensgerichte en integere basishouding typeren je. Je bent geneesheer-specialist in de kinder- en jeugdpsychiatrie of je bent laatstejaars GSO. Een voorgaande therapie-opleiding en/of ervaring met kinderneurologie zijn een meerwaarde.

 

Wat vinden we verder belangrijk?
Je hebt bijzondere interesse voor, en affiniteit met, kinderen en jongeren met een verstandelijke en/of motorische beperking.
Interdisciplinaire samenwerking is voor jou een richtinggevend principe dat je waarmaakt en uitdraagt.
Je bent eerlijk, respectvol en je staat voor open feedback.
Je kan samenwerken en leiding geven in een multidisciplinaire omgeving, zowel in het eigen team, als met de medische en agogische secties binnen Heder.
Je denkt in opportuniteiten en ziet kansen. Je kan hierbij buiten de gebaande paden treden.

 

Wat bieden we?
Je hebt zowel de mogelijkheid om in loondienst te werken (barema arts/specialist GS volgens paritair comité 319.01) als om te werken op zelfstandige basis. Zowel de startdatum als de jobtime (maximum 12 uren) worden in onderling overleg bepaald.
Je komt terecht in een innovatieve organisatie die groeit en bloeit, die elke dag opnieuw werk maakt van kwaliteitsvolle en deskundige ondersteuning en in een geëngageerd team.
Je maakt deel uit van een boeiende, inspirerende, multidisciplinaire werkomgeving waar de cliënt centraal staat.

 

Voor bijkomende inlichtingen kan je steeds terecht bij dr. Winny Ang via het nummer 03/541.33.80 of winny.ang@heder.be.

Nachtmedewerker Kalmthout

Voor onze campus in Kalmthout (Missiehuislei 46) zijn we op zoek naar een
enthousiaste nieuwe nachtmedewerker.

 

Wat ga je doen?
Je garandeert het fysiek en emotioneel welbevinden van de cliënt gedurende de
nacht.
Je voert de verzorging uit zoals vastgelegd in het zorgplan van de cliënt.
Je creëert rust, veiligheid en bereikbaarheid voor de cliënt.
Je signaleert adequaat medische en agogische problemen tijdens de nacht.
Je handelt crisissituaties adequaat af.
Je communiceert efficiënt en correct met de collega’s, coach en artsen van
wacht.

 

Wie ben je?
Je bent integer, besluitvaardig en gemotiveerd.
Je bent geduldig en luisterbereid.
Je kan ordelijk werken en bent stressbestendig.
Je kan je eigen grenzen inschatten.
Je hebt een diploma als A2 verpleegkundige, verzorgende of agogisch
medewerker.

 

Wat bieden wij?
Een arbeidsovereenkomst van 22 uren/week voor onbepaalde duur met
onmiddellijke ingang.
Verloning volgens de wettelijke barema’s van de sector.

Medewerker onderhoud Zorg en ontwikkeling

Zorg en ontwikkeling is op zoek naar een enthousiaste medewerker met een passie voor poetsen.

 

Wat ga je doen?
Je staat in voor de schoonmaak van burelen, gangen, trappen, klaslokalen, vergaderzalen, sanitair,….
Dit kan zowel op de hoofdcampus (Galjoenstraat 2) zijn als op de buiten afdelingen van zorg en ontwikkeling (binnen een straal van 5 km).
Je rapporteert aan de teamcoach facilitaire diensten.
Je zorgt voor het gebruiksklaar maken en houden van de ruimtes.

 

Wie ben je?
Je kan zowel zelfstandig als constructief samenwerken in team.
Je bent werklustig, stipt en ordelijk
Je bent cliëntgericht, stressbestendig en flexibel.
Je werkt hygiënisch.
Je spreekt goed Nederlands.

 

Wat bieden wij?

Een contract van bepaalde duur van 20 uren/week, 25 uren/week of van 30 uren/week vanaf 01/04/2022 tot en met 30/09/2022.

Je werkt 5 dagen/week volgens een uurrooster van 14 uur tot en met 18 uur (in een 20 uren/week), volgens een uurrooster van 13 uur tot 18 uur (in een 25 uren/week) en volgens een uurrooster van 12 uur tot en met 18 uur (in een 30 uren/week). .

Verloning volgens de wettelijke barema’s van de sector.

Agogisch begeleider Kon-Tiki

In Kon-Tiki, gelegen in het groene Kalmthout, krijgen kinderen, jongeren en volwassenen met een ernstig
meervoudige beperking een aanbod dat helemaal aansluit bij hun specifieke zorgvraag.
Elk kind, elke jongere en volwassene met een ernstige meervoudige beperking is uniek. Ieder persoon
moet kunnen ervaren dat hij aanvaard wordt in wie hij is. Alleen zo kan en mag ieder helemaal zichzelf
zijn. Het bieden van zorg op maat, steeds vertrekkend vanuit de vraag van de persoon en zijn netwerk,
dat is waar Kon-Tiki voor staat.

 

Wat ga je doen?
Als agogisch begeleid(st)er ondersteun en stimuleer je de sociaal-maatschappelijke, emotionele,
cognitieve en relationele ontwikkeling van volwassenen.
Je volgt het individuele groeiproces op in functie van maximaal empowerment en integratie in
groepsdynamische en maatschappelijke situaties.
Je zorgt ervoor dat groeimomenten en knelpunten besproken kunnen worden met het netwerk
van de cliënt en in het team.
Je staat in voor de verzorgende handelingen en specifiek verpleegkundige handelingen die
vermeld staan in het zorgplan van de cliënt.

 

Wie ben je?
Je reflecteert over eigen handelen en staat open voor feedback binnen een multidisciplinaire
werking.
Je bent dynamisch, creatief, geëngageerd en vertrekt vanuit de basale belevingswereld van de
cliënt.
Je bent contactvaardig, flexibel en positief ingesteld.
Je bent mee verantwoordelijk voor de kwaliteitsvolle teamwerking.
Je hebt minstens een getuigschrift van jeugd- en gehandicaptenzorg of een bachelordiploma in de
orthopedagogie.

 

Wat bieden wij?
Een vervangingscontract van 35 uren/week tot en met het einde van het jaar. / Een contract van bepaalde duur van 20 uren/week met mogelijkheid tot onmiddellijke
indiensttreding tot en met 31/12/2022 (eventuele mogelijkheid tot verlenging).
Je wordt tewerkgesteld binnen dagbesteding en uitzonderlijk vroege, late en nachtdiensten.
Verloning volgens de wettelijke barema’s van de sector.
Een 7-delige basisopleiding voor iedere nieuwe medewerker.
Gepaste ondersteuning bij o.a. verzorgende en verpleegtechnische handelingen.

Logopedist Kalmthout

Om ons logopedisch team te versterken zoeken we een nieuwe medewerker voor de volwassenwerking De Kade, campus Kalmthout:

 

Wat ga je doen?

 • Je werkt met volwassenen (vanaf 21j.) met een motorische en/of mentale beperking.
 • Je bent het eerste aanspreekpunt i.v.m. zorgvragen rond voeding en communicatie.
 • Je geeft advies aan de opvoeders over de voedingssituatie na observatie.
 • Je volgt de voedingssituaties nauw op en maakt de nodige aanpassingen in functie van veiligheid en comfort van de cliënt.
 • Je geeft advies aan opvoeders en therapeuten over aangepaste communicatie.
 • Je ondersteunt de communicatie van cliënten tijdens groepsactiviteiten.
 • Je volgt de individuele communicatiehulpmiddelen van cliënten op en voert aanpassingen uit indien nodig.

 

Wie ben je?

 • Je bent cliëntgericht en integer.
 • Je kan op een gepaste manier je aanpak afstemmen op volwassenen met verschillende mogelijkheden.
 • Je bent sociaalvaardig en kan vlot communiceren met verschillende disciplines.
 • Verbindende communicatie behoort tot jouw vaardigheden.
 • Je bent leergierig en punctueel.
 • Je bent een empathische teamspeler.
 • Je bezit een diploma logopedie

 

Wat bieden wij?

 • Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur voor 17 uren per week.

Deze overeenkomst gaat in vanaf 2 mei 2022.

 • Het concrete uurrooster wordt samen met de teamcoach opgemaakt.
 • Verloning volgens de wettelijke barema’s van de sector.

Logopedist Antwerpen

Binnen Heder vzw zijn we binnen onze dienst Logopedie nog op zoek naar een enthousiaste logopedist die het team in Antwerpen (Galjoenstraat 2, 2030 Antwerpen) wil versterken.

 

Wat ga je doen?

 

 • Je werkt met kinderen en jongeren met een motorische en/of mentale beperking.
 • Je geeft individuele logopedische therapie waarbij o.a. volgende topics aan bod komen: dysfagie, spraak- en taalproblemen, ondersteunde communicatie, gehoorproblematiek.
 • Je bent het eerste aanspreekpunt i.v.m. zorgvragen rond voeding en communicatie.
 • Je volgt voedingssituaties nauw op en maakt de nodige aanpassingen in functie van veiligheid en comfort van de cliënt. Je geeft advies aan agogisch begeleiders.
 • Je volgt de individuele (ondersteunde) communicatienoden van cliënten op.

Dit alles in nauw overleg met ouders en begeleiders.

 

Wie ben je?

 

 • Je bent cliëntgericht en integer.
 • Je kan op een gepaste manier je aanpak afstemmen op cliënten met verschillende mogelijkheden.
 • Je bent sociaalvaardig en kan vlot communiceren met ouders en andere zorgverleners.
 • Verbindende communicatie behoort tot jouw vaardigheden.
 • Je bent leergierig en punctueel.
 • Je bent een empathische teamspeler.
 • Je bezit een diploma logopedie.

 

Wat bieden wij?

 

 • Een arbeidsovereenkomst van 20 of 40 uren/week voor bepaalde duur. Deze overeenkomst loopt vanaf 31 maart 2022 tem 31 augustus 2022 (eventuele kans op verlenging).
 • Je werkt volgens een vast uurrooster. Het concrete uurrooster wordt vastgelegd in overleg met je teamcoach.
 • Verloning volgens de wettelijke barema’s van de sector.
 • Een 7-delige basisopleiding voor iedere nieuwe medewerker.

Agogisch begeleider Houvast Wonen Hollebeek

Houvast Wonen Hollebeek is een samenwerking van Heder vzw en GZA Wonen en Zorg.

GZA Wonen en Zorg stelt op campus Hollebeek vijftien assistentiewoningen ter beschikking
voor volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), die zelfstandig willen wonen
en nood hebben aan ondersteuning op sommige levensdomeinen. Heder vzw voorziet de
agogische begeleiding en ondersteuning.

 

Wat verwachten we?
Als agogisch begeleider ondersteun je mensen, vertrekkende vanuit kwaliteit van leven, om zo
zelfstandig mogelijk hun leven uit te bouwen in een inclusieve maatschappij.
Je bent als begeleider het eerste aanspreekpunt voor alle bewoners opdat het zelfstandig
wonen zo goed mogelijk mag verlopen. Je bent ook een compagnon de route: tijdens
individuele begeleidingsmomenten luister je naar de vragen van de cliënt. Je coacht, helpt mee
plannen, coördineert, contacteert andere hulpverleners of mantelzorgers, volgt mee afspraken
op en je zet in op het uitbouwen en behouden van netwerken, zowel intern als extern.

 

Wie ben je?
Je bent een sociaal, dynamisch, enthousiast en ruimdenkend persoon.
Je kan zelfstandig werken en werkt volgens de principes: verbinding, empowerment,
community building en eigenaarschap.
Je hebt minstens een bachelordiploma.
Ervaring in het mobiel/ambulant werken is een pluspunt.
Rijbewijs B en een wagen zijn gewenst maar niet noodzakelijk.
Je bent bereid om flexibel te werken: avond- en weekendwerk is mogelijk.

 

Wat bieden wij?
Een contract bepaalde duur van 30 uren voor de periode 1/05/2022 t.e.m. 30/04/2023.
Er is mogelijkheid tot verlenging.
Verloning volgens de wettelijke barema’s van de sector.
Een functie met verantwoordelijkheid en tal van inhoudelijke uitdagingen in een
organisatie in volle groei. Functieprofiel op aanvraag.
Wij bieden vorming rond relevante thema’s, eigen aan je opdracht.
Een stimulerende werksfeer in een mensgerichte omgeving.

Accueilwerker Ontmoetingscentrum Het Atrium

Ontmoetingscentrum het Atrium is een trefpunt waar jong en oud, mensen met meer en minder mogelijkheden welkom zijn, waar ontmoeting verzekerd is en eigen keuze vanzelfsprekend is. Door te luisteren naar het levensverhaal en in dialoog te gaan met elke bezoeker start een creatieve zoektocht naar zinvolle dagbesteding op maat. Deze zoektocht vertrekt vanuit interesses, mogelijkheden en noden.

 

Wat verwachten we?
Je bent verantwoordelijk voor een warme welkom van alle bezoekers, je creëert een positieve en hartelijke sfeer van bij ontvangst tot vertrek in de ontmoetingsruimte;
Je informeert, stimuleert en maakt bezoekers warm voor projecten;
Je hebt oog voor het creëren van een gemoedelijke sfeer, de dynamiek en de sociale contacten;
Begeleiden van ADL taken;
Je bent medeverantwoordelijk voor de dagelijkse planning en organisatie;
Je werkt nauw samen met de projectwerkers, huishoudhulp en ondersteunende diensten.

 

Wie ben je?
Je bent een sociaal, dynamisch, enthousiast en ruimdenkend persoon;
Je reflecteert over eigen handelen en staat open voor feedback;
Je bent contactvaardig, flexibel en positief ingesteld;

Je kan zelfstandig werken en werkt volgens de principes: verbinding, empowerment, community building en eigenaarschap;
Je digitale vaardigheden zijn sterk ontwikkeld;
Je bent minimaal in het bezit van een secundair diploma in de richting van personenzorg;
Je hebt een rijbewijs of bent bereid dit op korte termijn te behalen.

 

Wat bieden wij?
Een contract van 30 uur met onmiddellijke indiensttreding;
Een contract van bepaalde duur tot 31 december met kans op verlenging;
Verloning volgens de wettelijke barema’s van de sector;

Een functie met verantwoordelijkheid en tal van inhoudelijke uitdagingen in een organisatie in volle groei;
Heder biedt eenvoudige en gespecialiseerde oplossingen en diensten aan voor mensen met een motorische en/of verstandelijke beperking. Samen realiseren we op onze campus in Antwerpen of Kalmthout een zorgaanbod waarin de cliënt centraal staat en waarbij we samen een aanbod op maat uitwerken.

Functieprofiel op aanvraag;

Wij bieden vorming rond relevante thema’s, eigen aan je opdracht;

Een stimulerende werksfeer in een mensgerichte omgeving.

Jobcoach werkzaam

Ontmoetingscentrum het Atrium is een trefpunt waar jong en oud, mensen met meer en minder mogelijkheden welkom zijn, waar ontmoeting verzekerd is en eigen keuze vanzelfsprekend is. Door te luisteren naar het levensverhaal en in dialoog te gaan met elke bezoeker start een creatieve zoektocht naar zinvolle dagbesteding op maat. Deze zoektocht vertrekt vanuit interesses, mogelijkheden en noden. Werkzaam is een startend project vertrekkende vanuit het ontmoetingscentrum.

 

Wat verwachten we?
Je coacht cliënten bij het zoeken naar en uitvoeren van onbezoldigd werk;
Je bent aanspreekpunt voor zowel de cliënt als de werkplek;
Via assessment breng je in kaart wat de wensen van de cliënt zijn m.b.t. werk;
Je vertaalt de methode op een flexibele manier naar trajectontwikkeling en –uitvoering;
Je gaat op zoek naar geschikte werkpost(en);
Je bent verantwoordelijk voor de administratie ifv werk;
Je bent verantwoordelijk voor de werksituatie en de opvolging/evaluatie in functie van de cliënt vertrekkende vanuit het ondersteuningsplan;
Je blijft op de hoogte van de ontwikkelingen wat betreft begeleid werk;
Je werkt nauw samen met projectwerkers, wooncoachen & mobiele begeleiders.

 

Wie ben je?
Je bent een sociaal, dynamisch, enthousiast en ruimdenkend persoon;
Je reflecteert over eigen handelen en staat open voor feedback;
Je bent contactvaardig, flexibel en positief ingesteld;

Je kan zelfstandig werken en werkt volgens de principes: verbinding, empowerment, community building en eigenaarschap;
Je digitale vaardigheden zijn sterk ontwikkeld;
Je hebt minstens een bachelor in een sociale richting;
Je hebt een rijbewijs en bent bij voorkeur in bezit van een eigen wagen;

 

Wat bieden wij?
Een contract van 20 uur met onmiddellijke indiensttreding;
Een contract van bepaalde duur tot 31 december met kans op verlenging;
Verloning volgens de wettelijke barema’s van de sector;

Een functie met verantwoordelijkheid en tal van inhoudelijke uitdagingen in een organisatie in volle groei
Heder biedt eenvoudige en gespecialiseerde oplossingen en diensten aan voor mensen met een motorische en/of verstandelijke beperking. Samen realiseren we op onze campus in Antwerpen of Kalmthout een zorgaanbod waarin de cliënt centraal staat en waarbij we samen een aanbod op maat uitwerken.
Functieprofiel op aanvraag;

Wij bieden vorming rond relevante thema’s, eigen aan je opdracht;

Een stimulerende werksfeer in een mensgerichte omgeving.

Medewerker ICT

Je bent het eerste aanspreekpunt voor alle medewerkers m.b.t. al hun ICT-gerelateerde vragen. Je bent je er van bewust dat een goede ondersteuning van je collega’s ervoor zorgt dat die collega’s een goede zorg en houvast kunnen bieden aan onze cliënten.

 

Wat ga je doen?
Je bent verantwoordelijk voor de ondersteuning van de interne ICT systemen, applicaties en het
netwerk en verleent advies aan medewerkers hierover.
Je bent samen met je collega’s verantwoordelijk voor de eerstelijnssupport op vlak van
computers, randapparatuur, telefonie en oproepsystemen. Hiervoor onderhoud je contacten met
externe onderhoudsfirma’s.
Je werkt nauw samen met de externe netwerkbeheerder en voert voorbereidende troubleshooting
uit (access points, switchen, wifi).
Je installeert en onderhoudt de hardware en software op laptops en desktops.
Je zorgt er samen met je collega’s voor dat ICT op vastgelegde tijdstippen vertegenwoordigd is
op onze verschillende campussen.
Je neemt eigenaarschap op voor projecten en voert deze zelfstandig uit. Je communiceert hierbij
op een goede manier naar de eindgebruikers toe.

 

Enkele voorbeelden van projecten:
o Het elektronisch cliëntendossier implementeren;
o De prospectie en implementatie van een vernieuwde telefooncentrale;
o De prospectie en implementatie van een nieuw aankoopprogramma;

 

Wie ben je?
Je beschikt over een bachelor- of graduaatsdiploma in ICT (bv: Toegepaste informatica,
Elektronica-ICT, Systeem en netwerkbeheer,…) en hebt minstens 5 jaar ervaring.
Je beschikt over kennis op vlak van hardware, de courante operating systems en
softwarepakketten, netwerken en firewalls.
Je kan de impact van een probleem naar eindgebruikers toe analyseren en de nodige stappen
ondernemen. Je stelt hierbij prioriteiten en gaat snel en efficiënt aan de slag.
Je kan toekomstgericht denken en de vertaalslag maken naar de noden binnen Heder.
Je bent bereid om mee te draaien in een permanentiesysteem buiten de kantooruren i.f.v.
dringende oproepen die betrekking hebben op het oproepsysteem.
Ervaring met RDS servers/scripting/active directory en/of databasebeheer is een pluspunt.
Je werkt nauwkeurig en punctueel volgens de afgesproken procedures.
Je slaagt er moeiteloos in om technische problemen op een begrijpelijke manier te verwoorden.
Je bent in het bezit van een rijbewijs B en een eigen wagen.

 

Wat bieden wij?
Een contract van onbepaalde duur van 40 uren/week met onmiddellijke indiensttreding.
Verloning volgens de wettelijke barema’s van de sector. Relevante ervaring wordt hierbij mee in
rekening genomen.
Je komt terecht in een organisatie die werk maakt van kwaliteitsvolle hulpverlening.

Agogisch begeleider ILIAS Woonassistent

Ilias staat voor Inclusief Leven In Antwerpen en de Stad. Als woonassistent ondersteun je
mensen vertrekkende vanuit de kwaliteit van leven om zelfstandig hun leven uit te bouwen in een inclusieve maatschappij. Je bent verbonden aan onze houvastwoonprojecten T’huis en Terninck.

 

Wat verwachten we ?
De nadruk ligt binnen Houvast wonen T’huis op presenties op week- en weekenddagen (=
houvast en structuur bieden aan alle cliënten, een vast aanspreekpunt zijn, groepsdynamische
processen (h)erkennen en ondersteunen, zorg voor het reilen en zeilen in het hele gebouw ).
Daarnaast bied je globale individuele ondersteuning (één-op-éénondersteuning : inzetten op
het uitbreiden van individuele, praktische vaardigheden van cliënten op alle levensdomeinen.
Het kan gaan om stimulatie, training, opvolging en assistentie bij activiteiten)
Voor de werking van houvast wonen Terninck ben je mee vast aanspreekpunt als support’er.
Je geeft algemene support /ondersteuning opdat het zelfstandig wonen zo goed mogelijk mag
verlopen.

 

Wie ben je?
Je bent een sociaal, dynamisch, enthousiast en ruimdenkend persoon;
Je kan zelfstandig werken en werkt volgens de principes: verbinding, empowerment,
community building en eigenaarschap;
Je bent afgestudeerd in een mensgerichte opleiding;
Je bent bereid om flexibel te werken: avond- en weekendwerk hoort erbij.

 

Wat bieden we?
Een vervangingscontract (vermoedelijk tot 31/8/2022) van 24 uren voor onmiddellijke
indiensttreding;
Verloning volgens de wettelijke barema’s van de sector;
Een functie met verantwoordelijkheid en tal van inhoudelijke uitdagingen in een
organisatie in volle groei. Functieprofiel op aanvraag;
Wij bieden vorming rond relevante thema’s, eigen aan je opdrach;
Een stimulerende werksfeer in een mensgerichte omgeving.

Solliciteer hier direct online via ons sollicitatieformulier

 

Beluister wat we verwachten van nieuwe begeleiders

arc Wie zijn we en wat doen we?