Activeer voorleesfunctie Instructies:
Selecteer de tekst die je wil laten voorlezen.

Ontmoeting inspireert

Welkom op de website van het nieuwe Ontmoetingscentrum Campus Stad. Via deze website gaan we u de komende maanden op de hoogte houden van de ontwikkeling van het centrum en proberen we al uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

arc Werk in uitvoering

Vanwege de verwikkelingen rondom het Corona­ virus hebben we andere prioriteiten moeten stellen de afgelopen tijd en is het werk aan het nieuwe ontmoetingscentrum gedurende enige tijd noodgedwongen op pauze gezet.

Hoewel het virus en de zorg en ondersteuning van onze clienten en medewerkers nog steeds onze volle aandacht heeft, is het Vliegwiel team inmiddels weer terug opgestart en werken we verder aan de ontwikkeling van het Ontmoetingscentrum. Uiteraard voor zover de omstandigheden ons dat toelaten.

Via een speciale Facebook pagina houden wij je de komende tijd op de hoogte van alle ontwikkelingen.

ONZE VISIE

De visie vormt de leidraad voor de manier waarop we het ontmoetingscentrum verder vorm gaan geven. Open, uniek, samen en zin zijn de kernwoorden in deze visie. Wil je weten hoe die visie er uitziet?

HET FORUM

In het Forum bespreken we met o.a. clienten, medewerkers en andere netwerkcontacten onze ideeën en plannen voor het ontmoetingscentrum en geven zij ons waardevolle feedback. Lees meer over het Forum en hoe dat in zijn werk gaat.

OPBRENGST INSPIRATIE DAG

De inspiratie dag voor het nieuwe Ontmoetingscentrum Campus Stad was een groot succes. Lees wat het meedenken van clienten, medewerkers en netwerkcontacten opgebracht heeft. Benieuwd geworden naar de concrete ideeën.

DE VLIEGWIEL METHODE

We willen het nieuwe Ontmoetingscentrum Campus Stad graag samen met onze cliënten, medewerkers, netwerkcontacten en andere belanghebbenden ontwikkelen en inrichten. Daarvoor maken we gebruik van de Vliegwiel methode. Als je wilt weten wat dat is en hoe dat werkt?

ONZE NIEUWSBRIEF

Ook de nieuwsbrief ontvangen? Ben je geinteresseerd in het nieuwe ontmoetingscentrum en wil je deze nieuwsbrief ook in je eigen mailbox ontvangen? Schrijf je dan nu in en we maken het in orde.

TLOKET

Verschilende deelnemers aan de inspiratie dag gaven aan behoefte te hebben aan één loket voor informatie, dienstverlening, ondersteuning en allerlei andere vragen. Eén plek waar clienten, ouders en netwerkcontacten met al hun vragen terecht kunnen. Inmiddels is er al flink nagedacht over hoe we zo´n kunnen organiseren. Als je hier klikt, kan je daar meer over te weten komen.

Heder
Zet zich in voor jou en je netwerk
luistert naar jouw vragen en wensen
Bouwt aan jouw uniek traject
nieuwsgierig naar waar jij heen wil
Heder geeft ieder zijn zorg en houvast

Doorheen de veranderingen staat de sector, ondersteuning voor personen met een beperking, voor de uitdaging zinvolle en kwalitatieve ondersteuning te blijven bieden. Principes als volwaardig burgerschap, vermaatschappelijking van de zorg en inclusie zijn geen blauwdruk, wel een manier van kijken en handelen, van verbonden leven, open naar iedereen zonder uitzondering, een toekomst ontwerpend die zich blijvend vernieuwt.

Ontmoeting biedt perspectief, opent deuren, inspireert en bezit de kracht van een engagement

Het Ontmoetingscentrum is een open centrum, dat zich wortelt in de buurt en onderdeel is van de samenleving. Het is een trefpunt waar iedereen, jong en oud, mensen met meer en minder mogelijkheden, welkom is, ontmoeting verzekerd is en steun vanzelfsprekend wordt.
We nodigen cliënten, medewerkers en andere belanghebbenden en belangstellenden van harte uit om met ons mee te denken.

Neem daarvoor contact met ons op via mail, ontmoeting@heder.be, of bij de leden van het vliegwielteam.

 

Printversie