Activeer voorleesfunctie Instructies:
Selecteer de tekst die je wil laten voorlezen.

Welkom op de website van het nieuwe Ontmoetingscentrum Het Atrium in Campus Terninck. Op deze website kan je de uitbouw van het ontmoetingscentrum volgen.

arc Werk in uitvoering

Heder
Zet zich in voor jou en je netwerk
luistert naar jouw vragen en wensen
Bouwt aan jouw uniek traject
nieuwsgierig naar waar jij heen wil
Heder geeft ieder zijn zorg en houvast

Doorheen de veranderingen staat de sector, ondersteuning voor personen met een beperking, voor de uitdaging zinvolle en kwalitatieve ondersteuning te blijven bieden. Principes als volwaardig burgerschap, vermaatschappelijking van de zorg en inclusie zijn geen blauwdruk, wel een manier van kijken en handelen, van verbonden leven, open naar iedereen zonder uitzondering, een toekomst ontwerpend die zich blijvend vernieuwt.

Ontmoeting biedt perspectief, opent deuren, inspireert en bezit de kracht van een engagement

Het Ontmoetingscentrum is een open centrum, dat zich wortelt in de buurt en onderdeel is van de samenleving. Het is een trefpunt waar iedereen, jong en oud, mensen met meer en minder mogelijkheden, welkom is, ontmoeting verzekerd is en steun vanzelfsprekend wordt.
We nodigen cliënten, medewerkers en andere belanghebbenden en belangstellenden van harte uit om met ons mee te denken.

Meer weten? Schrijf je in op de nieuwsbrief

ONZE VISIE

De visie vormt de leidraad voor de manier waarop we het ontmoetingscentrum verder vorm gaan geven. Open, uniek, samen en zin zijn de kernwoorden in deze visie. Wil je weten hoe die visie er uitziet?

HET FORUM

In het Forum bespreken we met o.a. clienten, medewerkers en andere netwerkcontacten onze ideeën en plannen voor het ontmoetingscentrum en geven zij ons waardevolle feedback. Lees meer over het Forum en hoe dat in zijn werk gaat.

OPBRENGST INSPIRATIE DAG

De inspiratie dag voor het nieuwe Ontmoetingscentrum Campus Stad was een groot succes. Lees wat het meedenken van clienten, medewerkers en netwerkcontacten opgebracht heeft. Benieuwd geworden naar de concrete ideeën.

DE VLIEGWIEL METHODE

We willen het nieuwe Ontmoetingscentrum Campus Stad graag samen met onze cliënten, medewerkers, netwerkcontacten en andere belanghebbenden ontwikkelen en inrichten. Daarvoor maken we gebruik van de Vliegwiel methode. Als je wilt weten wat dat is en hoe dat werkt?

WAT GAAN WE DOEN?

Vanuit de inspiratiedag en de huidige werkingen zijn er 10 thema's die steeds terugkomen: Beweging, catering, muziek, ambacht, cultuur, lotgenoten, media, uitstappen, relaxatie, kunst. Hieraan koppelen we projecten en workshops waarbij we samen op zoek gaan naar de meerwaarde. Niet alleen het eindresultaat telt, maar het hele proces. Dit kan gaan van proeven, motiveren, stimuleren, activeren,... individueel of in (kleine) groep.

TLOKET

Verschilende deelnemers aan de inspiratie dag gaven aan behoefte te hebben aan één loket voor informatie, dienstverlening, ondersteuning en allerlei andere vragen. Eén plek waar clienten, ouders en netwerkcontacten met al hun vragen terecht kunnen. Inmiddels is er al flink nagedacht over hoe we zo´n kunnen organiseren. Als je hier klikt, kan je daar meer over te weten komen.